Zorgtraject Gynaecologische kanker

Algemeen

1: Algemeen

Uw (huis)arts heeft u naar de gynaecoloog verwezen vanwege een mogelijke afwijking aan uw geslachtsorganen. De (huis)arts denk daarbij aan kanker. Deze pagina schetst een beeld van het behandeltraject bij gynaecologische kanker in SJG Weert. U kunt stap voor stap nalezen wat u te wachten staat.

Om deze samenwerking en uw behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn de stappen in het diagnose- en behandeltraject zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wij noemen dit het 'Zorgtraject gynaecologische kanker'.

Multidisciplinair team
Voor het onderzoek en de behandeling van gynaecologische kanker is een multidisciplinair behandelteam samengesteld. Dit team bestaat uit een gynaecoloog, radioloog, patholoog, internist-oncoloog en een gespecialiseerde verpleegkundige (casemanager).

Casemanager gynaecologische tumoren
Tijdens het hele traject is de casemanager uw vaste aanspreekpunt. Dit is een gespecialiseerde verpleegkundige die betrokken is bij de onderzoeken die u krijgt en/of de behandelingen die daarop volgen.

Eerste afspraak

2: Eerste afspraak

Eerste afspraak
Binnen 3 á 4 werkdagen nadat de huisarts u heeft doorverwezen, heeft u een afspraak bij de gynaecoloog op de polikliniek.

De gynaecoloog heeft een gesprek met u, stelt vragen en geeft u uitleg. Daarnaast wordt gynaecologisch lichamelijk onderzoek en mogelijk aanvullend onderzoek verricht, bijvoorbeeld een (vaginale) echoscopie.

Voorbereiding
Neem bij uw eerste bezoek het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs
  • verzekeringspapieren of pasje
  • afsprakenoverzicht
  • actuele medicatielijst (indien van toepassing)
  • verwijsbrief van de huisarts

Inschrijven
Als u voor de eerste keer in SJG Weert komt, moet u zich laten inschrijven bij het planbureau. U vindt de balie van het planbureau in de centrale hal, op de begane grond. Staat u al ingeschreven, maar zijn uw gegevens gewijzigd? Ook dan kunt u deze hier laten veranderen.

Onderzoek

3: Onderzoek

Onderzoek
Tijdens uw eerste bezoek verricht de gynaecoloog enkele onderzoeken bij u. Welke onderzoeken dit zijn, hangt af van uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan (vaginaal) echoscopisch onderzoek, het afnemen van een uitstrijkje of het verkrijgen van weefsel uit de baarmoederholte met een klein zuigslangetje.

Als uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, plant de polikliniekmedewerker dit zo snel mogelijk voor u in. Denk bijvoorbeeld aan bloedprikken, röntgenfoto’s of een scan.

Aanvullende informatie
Uitstrijkje van de baarmoederhals
Kijkje in de baarmoeder
CT-scan algemeen
Inwendige echo

Diagnose

4: Diagnose

Ongeveer 5 werkdagen na de onderzoeken bespreekt de gynaecoloog de uitslag met u. Naast de diagnose, stelt hij/zij ook een behandelplan met u vast.

Om tot een optimale diagnose en behandelplan te komen, overlegt de gynaecoloog met de specialisten en zorgverleners uit het multidisciplinaire team. SJG Weert werkt bij de behandeling van kanker nauw samen met gespecialiseerde ziekenhuizen in de regio. Indien nodig wordt ook met specialisten uit deze ziekenhuizen overlegd.

Soorten gynaecologische kanker
Bij gynaecologische kanker kunnen een aantal soorten kanker worden vastgesteld: baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, eierstokkanker en vulvakanker. Op de pagina 'Gynaecologische kanker' vindt u meer uitleg over deze verschillende soorten kanker.

Behandeling

5.1 Behandeling

De meest voorkomende behandeling bij gynaecologische kanker is een operatie. Hoe uitgebreid de operatie is, hangt af van het soort kanker en het stadium van de ziekte. Alleen bij baarmoederkanker wordt deze operatie in SJG Weert verricht (baarmoederverwijdering). Voor operaties bij andere soorten gynaecologische kanker wordt u doorverwezen naar andere gespecialiseerde ziekenhuizen waarmee SJG Weert samenwerkt. Als u in een ander  ziekenhuis geopereerd wordt, is er regelmatig contact  tussen de casemanagers en artsen van beide ziekenhuizen.

5.2 Voor de operatie

Voorbereiding
U krijgt uitleg van de gynaecoloog over de operatie. Na dit bezoek krijgt u direct alle vervolgafspraken mee die nodig zijn voor de operatie.

Enkele weken voor de operatie vindt een preoperatief onderzoek plaats op de poli preoperatieve screening. U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en/of een anesthesiemedewerker. Deze zorgverleners zorgen voor de verdoving tijdens de ingreep. De anesthesioloog en/of anesthesiemedewerker neemt uw medische voorgeschiedenis met u door. Hiervoor vult u vooraf een vragenlijst in. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek.

Het planbureau plant een operatiedatum in. U krijgt een telefoontje zodra de definitieve datum bekend is. Meestal vindt de operatie binnen 3 weken plaats.

Apotheek service punt
Nuchter blijven voor een ingreep
Opname bij een geplande operatieve ingreep

 
             

5.3 Operatie

Meestal vindt een baarmoederverwijdering via een kijkoperatie plaats, waarbij de baarmoeder en vaak ook de eierstokken en eileiders operatief worden verwijderd (laparoscopische hysterectomie). Dit is een veel voorkomende behandeling.

Baarmoederverwijdering d.m.v. kijkoperatie

5.4 Na de ingreep

Opname verpleegafdeling
Na de operatie verblijft u gemiddeld 1 - 2 dagen op het vrouw-moeder-kind centrum. U mag naar huis als u zich lichamelijk goed voelt.

Uitslag weefselonderzoek met behandelplan
Bij het ontslag krijgt u een afspraak mee voor op de poli gynaecologie. Hier bespreekt de gynaecoloog de uitslag van het weefsel dat tijdens de operatie is weggenomen en een eventuele nabehandeling met u. Meestal vindt deze afspraak ongeveer 1 week na de operatie plaats.

Nabehandeling

6.1 Nabehandeling

Na de operatie kan een nabehandeling nodig zijn. Het gaat dan vaak om bestraling of chemotherapie. Dit bespreekt de gynaecoloog ongeveer een week na de operatie met u. Voor uw behandeling met chemotherapie kunt u in SJG Weert terecht, ook als de operatie in een ander ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Voor bestralingen wordt u verwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

6.2 Chemotherapie

Chemotherapie is samen met een operatie en bestraling de meest gebruikte manier om kanker te behandelen.

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Alle delende cellen, dus ook gezonde cellen, worden hierdoor getroffen. De gezonde cellen herstellen zich na de kuur. Daardoor kan de kanker genezen of kunnen tumoren of uitzaaiingen kleiner worden.

Chemotherapie kan voor en/of na een operatie gegeven worden. Dit is afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken die gedaan zijn. Als de operatie in een gespecialiseerd ziekenhuis heeft plaatgevonden, kunt u voor de chemotherapie in SJG Weert terecht.

Afspraak internist-oncoloog
Voor de behandeling met chemotherapie wordt u verwezen naar de internist-oncoloog. Deze geeft u uitleg over de aard, het doel, de duur en bijwerkingen van de kuur.

Tijdens de behandeling met chemotherapie komt u op controle bij de internist-oncoloog of de verpleegkundig specialist. Zij beoordelen de bloedonderzoeken die tijdens de kuren worden afgenomen en uw lichamelijke toestand.

Dagbehandeling oncologie
Voorlichtingsgesprek chemo
Verpleegkundig specialist oncologie

6.3 Bestraling

Bestraling is behandeling van kanker met straling. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het doel van straling is om kankercellen te vernietigen. Daarbij wordt geprobeerd gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen.

Bestraling wordt samen met een operatie en chemotherapie veel gebruikt voor de behandeling van patiënten met kanker.

Deze behandeling wordt alleen bij gespecialiseerde ziekenhuizen uitgevoerd. In de meeste gevallen verwijst SJG Weert voor bestraling bij gynaecologische kanker naar Maastricht UMC.

Gynaecologische kanker (MAASTRO Clinic)

Nazorg

Na uw behandeling bespreekt de gynaecoloog de nazorg met u. Hoe dit eruit ziet, hangt af van het soort kanker en de behandeling die u heeft gehad. Het nazorgtraject is gericht op psychosociale begeleiding, behandeling van klachten en (als het nodig is) verder onderzoek. Ook als u in een ander ziekenhuis bent geopereerd, kunt u voor de nazorg in SJG Weert terecht.

Psychosociale begeleiding van mensen met kanker

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Nuchter blijven
Wordt u geopereerd? Dan is het belangrijk dat u nuchter bent, anders kan de ingreep niet doorgaan. De regels over nuchter blijven leest op u de pagina Nuchter blijven.

Autorijden
Zorg ervoor dat iemand u ophaalt na de operatie, want u mag nog niet zelf autorijden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met:

Poli gynaecologie:
0495 – 57 23 70 (Tijdens kantooruren)

Vrouw-moeder-kind centrum:
0495 – 57 21 23 (Buiten kantooruren)

Casemanagers gynaecologie:
0495 – 57 21 00, vraag naar sein 7538
casemanagersgyn@sjgweert.nl

Olijf.jpg      nfk.pngkwf.jpg

oncozon.jpg

SJG Weert is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van 9 ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat hij bij OncoZON overal in goede handen is.

OncoZON