Raad van bestuur

 Smile-23-01-2024641471_1.jpg

Raad van bestuur 
Gertjan Kamps
Marc Rouppe van der Voort

Secretaris raad van bestuur
Ans Hendrikx

Bestuur medische staf

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers van SJG Weert.

Chief nursing officer (CNO)

Irene Engelen, IC-verpleegkundige

De Chief Nursing Officer (CNO) is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en heeft een onafhankelijke adviserende rol op beleid en strategie vanuit het kwaliteitsperspectief van verpleegkundige professional. De CNO staat in verbinding met Vereniging Medische staf, afdeling Kwaliteit en Veiligheid en het lijnmanagement. Daarnaast vertegenwoordigt de CNO SJG Weert in de landelijke adviesorganen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van onze patiënten.