Informatie voor huisartsen

 

Bestelartikelen

Huisartsen kunnen een aantal formulieren en medische artikelen van SJG Weert bestellen via de afdeling Inkoop. De formulieren worden geleverd in setjes van 25 stuks met uitzondering van de röntgenbriefjes, die per 100 stuks worden geleverd. U kunt uw bestelling doormailen naar de afdeling Inkoop onder vermelding van de naam van de huisarts(en), uw adres, het artikelnummer en het aantal (x de eenheid).

Lijst bestelartikelen

Contact

E-mail:
inkoop@sjgweert.nl

Telefoon:
0495 – 57 26 19

 

Doorbelcriteria KCH-laboratorium

De doorbelcriteria is een lijst met waarden waarbij de aanvrager op de hoogte wordt gesteld. Deze lijst is bedoeld om onverwachte pathologie snel kenbaar te maken aan de aanvrager. Deze lijst wordt jaarlijks vastgesteld door laboratoria in de regio (St. Anna ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Elisabeth-TweeSteden Ziekehuis, Elkerliek, Jeroen Bosch Ziekenhuis, SJG Weert). Aanvullende of afwijkende waarden zijn gemarkeerd.

Bepaling

eenheid

ondergrens

bovengrens

Opmerking

APTT

s

 

100 *

 

Bilirubine (< 3 maanden)

 

 

300 *

 

Calcium

mmol/L

1,8

3,0

 

CO-Hb

 

 

20 #

 

CRP

mg/L

 

100

 

D-dimeer

µg/L

 

500 #

 

Glucose

mmol/L

2,5

20

 

Glucose (<16 jaar)

mmol/L

3,0 #

10 #

 

Glucose IC

mmol/L

3,0 #

20

 

Hb

mmol/L

5,0

 

 

Hb (< 4 weken)

mmol/L

6,0 #

 

 

INR

 

 

6,0

Niet voor trombosedienst

Kalium

mmol/L

2,8

6,0

 

Kreatinine

µmol/L

 

300

Indien onbekend

Lactaat

mmol/L

 

3 #

Indien onbekend

Leucocyten

/nL

1,5

30

Indien onbekend

Leucocytendifferentiatie

 

bij verdenking maligniteit

Indien onbekend

Lipase

U/l

 

800 #

 

Magnesium

mmol/L

0,4

3,0

 

MDRD

mL/min

30

 

Indien onbekend

Met-Hb

%

 

5 #

 

Natrium

mmol/L

120

150

Indien onbekend

Neutrofielen absoluut

/nL

1,0

 

Alleen bij huisartsen

Trombocyten

/nL

50

1000 #

Indien onbekend

Trombocyten

/nL

20

 

 

Troponine-HS

ng/L

 

47 #

 

TSH

mIU/L

 

50 #

 

Vrij T4

pmol/L

7

30 *

Indien onbekend

Zwangerschapstest (hCG+beta subunits)

U/l

Indien positief

 

* Afwijkend van de regionaal afgesproken waarden

# Aanvullend aan de regionaal afgesproken waarden