Wachttijden

In de overzichten op deze website vindt u de actuele gemiddelde wachttijden. Deze worden iedere maand opnieuw berekend. 

Wachttijden

Polikliniekbezoek
Met wachttijden poliklinieken wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat u de afspraak met de specialist heeft. Het gaat hier om  afspraken voor een eerste bezoek aan de polikliniek.

Behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd die ligt tussen het moment dat u van de arts hoort dat u in aanmerking komt voor een behandeling tot de daadwerkelijke behandeling.

Onderzoek en diagnostiek
Met de wachttijden onderzoeken en diagnostiek wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat het onderzoek plaatsvindt.

Kosten

Ziekenhuizen maken afspraken met de zorgverzekeraars over de hoogte van de prijzen. Als uw verzekeraar geen contract met SJG Weert afsluit, is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten van de behandeling niet vergoedt. Voor meer informatie neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Prijslijsten

Vergoedingen in 2020
Welke zorgkosten worden vergoed door zorgverzekeraars, ligt aan de verzekeringsvoorwaarden van uw polis en aan de afspraken die het ziekenhuis met de verschillende zorgverzekeraars maakt.

Wilt u zeker zijn of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, vraag dit dan na bij uw verzekeraar. Een bezoek aan het ziekenhuis komt altijd ten laste van uw eigen risico. Op onderstaande pagina leest u meer over welke zorg wel en niet vergoed wordt:

Ziekenhuiszorg in 2020: wat betaalt u?

Kosten telefonische afspraak of e-consult
Als een belafspraak of e-consult een herhaalafspraak op de polikliniek vervangt, kan het zijn dat  deze kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Niet in Nederland verzekerd
Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Om onverwachte kosten te voorkomen, is het van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland. Voor patiënten die niet in Nederland verzekerd zijn, rekenen de Nederlandse ziekenhuizen de zogeheten passantentarieven. Onze tarieven voor 2020, 2019 en 2018 vindt u terug in de prijslijst.

Vergoeding behandelingen Belgische patiënten 

Eigen risico, ziekenhuisnota’s en DBC’s: wat voor u belangrijk is om te weten