Wijziging vergoeding behandelingen Belgische patiënten

Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Let op: sinds 1 juli 2017 is voor geplande/programmeerbare zorg de Europese regelgeving van kracht. Deze wijziging heeft mogelijk invloed op de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor uw behandeling in SJG Weert. Om onverwachte kosten te voorkomen, is het  van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland.

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het zogeheten ‘Integrale Zorg op Maat’- akkoord (IZOM). Dit akkoord maakte het mogelijk dat verzekerden die wonen in de Euregio Maas-Rijn, direct toegang kregen tot zorgaanbieders in het buurland België, Duitsland of Nederland. De verrekening van de kosten vond plaats via Zilveren Kruis Buitenland.

Zorg in het buurland is sinds 1 juli 2017 nog steeds mogelijk, maar dan op basis van de Europese regels voor ‘geplande zorg’. Op basis van deze regelgeving zijn er twee scenario’s mogelijk bij Belgische patiënten:

U krijgt toestemming voor de geplande zorg
U ontvangt een E112-/S2-formulier. De verrekening vindt (net als voorheen) plaats via Zilveren Kruis Buitenland. Naar alle waarschijnlijkheid verleent de Mutualiteit (het Belgische ziekenfonds) alleen toestemming voor een behandeling in Nederland als deze zorg in België niet beschikbaar is of tegen gunstigere voorwaarden in Nederland kan worden verleend. In de regel zal dit niet gaan om eenvoudige poliklinische zorg.

U krijgt geen toestemming
Als het om zorg gaat waarvoor toestemming nodig is, heeft u geen recht op vergoeding. Als het zorg is waar geen toestemming voor nodig is, krijgt u een vergoeding op basis van de Belgische tarieven. Deze vergoeding ontvangt u nadat u zelf de betaling aan het SJG Weert heeft gedaan. In dit laatste geval gaat het met name om eenvoudige poliklinische zorg, waarvoor u vooraf een voorschot dient te betalen van € 500, -.  

Veelgestelde vragen

Dit kunnen wij u helaas niet vertellen. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw eigen zorgverzekering.

Nee, een Europese verzekeringskaart is bedoeld voor spoedgevallen op het moment dat u in het buitenland verblijft.

Nee, als het poliklinische zorg is waarvoor toestemming vereist is, kan het zijn dat de Belgische verzekering vergoeding afwijst.

Dit verschil komt voor uw eigen rekening en moet u zelf betalen.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Op basis van wet- en regelgeving moeten onze passantenprijzen voor alle patiënten gelijk zijn.

Als Belgische patiënt wordt u geregistreerd als zelfbetaler en ontvangt en betaalt u zelf de rekening. Vervolgens kunt u zelf de rekening indienen bij uw Belgische zorgverzekeraar en kunt u een vergoeding ontvangen. Als ‘zelfbetaler’ wordt u gevraagd een voorschot van 500 euro te betalen voor de behandeling.

Het S2-formulier is de nieuwe naam van het E112-formulier, maar inhoudelijk is er geen verschil tussen beide formulieren.

U moet hiervoor opnieuw toestemming aanvragen, het gaat hier om geplande zorg die plaats vind na 01-07-2017.