Responsible Disclosure

Bij SJG Weert vinden wij de veiligheid van onze ICT-systemen zeer belangrijk en streven wij een hoge beveiliging daarvan na. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek/beveiligingslek in één van onze systemen heeft gevonden, vernemen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk om maatregelen kunnen treffen. Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen en deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken wij u deze informatie met ons te delen.

Wij vragen u daarom:

  • Uw bevindingen uitsluitend via deze link te mailen naar CERT@sjgweert.nl. De zwakke plek die u gevonden heeft niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • Gegevens of onderdelen van het softwaresysteem niet te verwijderen of aan te passen;Uw bevindingen niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.) om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk te kunnen behandelen.

Wij beloven u dat:

  • Wij binnen drie werkdagen reageren op uw melding met onze beoordeling van de melding;
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden, wij geen juridische stappen tegen u zullen ondernemen betreffende de melding;
  • Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden zullen delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het oplossen van het probleem en een verwachte datum voor een oplossing;
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
  • Wij ernaar streven om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij graag worden betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien. Herzieningen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt.

Bij het veilig houden van onder andere onze website hebben we eerder hulp gehad van Kasper Karlsson (Omegapoint Göteborg, Sweden), Soundar M, Vikas Srivastava, India en Mohammed Abdul Kareem en Hendra Iskandar.