Bezoekersregeling per 21 januari 2021

Vanwege het coronavirus hebben we een aangepaste bezoekersregeling, die van toepassing is op  bezoek aan patiënten op zowel corona- als niet-corona-afdelingen. Ook op de Spoedeisende Hulp mag er één begeleider meekomen, waarna het algemene bezoekersregelement geldt. Om het bezoek op een veilige manier te laten gebeuren, zijn er wel wat regels aan gebonden. Deze leest u hieronder.

Algemene regels voor bezoekers

 • Het bezoekuur is van maandag t/m zondag van 17:30 tot 20:00 uur.
 • Er is maximaal één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk.
 • Het dringende advies is om het aantal verschillende bezoekers te beperken tot twee personen, zodat er zo min mogelijk verschillende contactmomenten zijn.
 • Een bezoeker mag maximaal één half uur op bezoek komen. Het dringende advies is om een bezoek niet langer dan 15 minuten te laten duren, om uw naaste te beschermen en te voorkomen dat u onbewust het virus overdraagt.
 • Wanneer u klachten heeft zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts, kunt u niet  naar het bezoekuur komen.
 • Meld u eerst aan bij de balie van de Receptie als u op bezoek gaat. Als u weggaat, meldt u zich hier ook weer af.
 • Bezoekers krijgen een medisch mondneusmasker typ 11-R en dragen dit binnen SJG Weert.
 • U houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen. Blijf daarom ook de gehele bezoektijd aan het voeteneinde zitten van het bed van de persoon die u bezoekt, op veilige afstand.
 • Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
 • Overleg met de verpleegkundigen gebeurt zoveel mogelijk telefonisch
 • Vermijd contact met andere bezoekers, patiënten en medewerkers. Daarom loopt u rechtstreeks naar de kamer voor het bezoek en gaat na het bezoek direct weer naar de uitgang. Contact met de verpleging vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats. 
 • Uitzonderingen op de regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.

Aanvullende maatregelen voor bezoekers van corona(-verdachte) patiënten

 • Bezoekt u een patiënt met corona of die corona-verdacht is, gelden dezelfde regels, maar krijgt u aanvullend van ons een mondkapje dat u gedurende het bezoek moet dragen.
 • Kijkt u bij aankomst en vertrek goed op de instructies die op de deur van de kamer zijn aangegeven.

Afdelingsgebonden regels

VMK
Hiervoor gelden de volgende regels: 

 • Kraamvrouwen of gezonde moeders (met baby) opgenomen op VMK:  naast de partner, nog één andere bezoeker per dag. 
 • Zwangere vrouwen en gynaecologische patiënten opgenomen op het VMK:  één bezoeker per dag.
 • Kinderen opgenomen op het VMK: naast één (rooming-in) ouder, nog één andere bezoeker per dag.
 • Indien een neonaat op de couveusekamer is opgenomen: enkel de ouders toegestaan. Hiervoor geldt dat de bezoektijd in afstemming met de verpleegkundigen wordt bepaald. 

IC-CCU:
Maximaal 1 bezoeker per dag. Er kunnen afwijkende bezoektijden worden afgesproken met familie en in specifieke omstandigheden zijn meerdere bezoekers in beperkte mate tegelijk toegestaan.

SEH:
Maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan op SEH. Indien de patiënt wordt opgenomen mag u als begeleider kortdurend (max 30 minuten) bij opname op afdeling aanwezig blijven. Daarna is regulier bezoekersreglement van toepassing.

Dagcentrum:
Bij het Dagcentrum is geen bezoek toegestaan vanwege het korte verblijf. Wel mag er één begeleider  de patient naar de afdeling brengen. Deze moet daarna het ziekenhuis verlaten en mag de patient weer opkomen halen op het tijdstip dat met de verpleegkundige is afgestemd.

Vragen?
Heeft u algemene vragen over de aangepaste bezoekregeling, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:30 uur bellen met de afdeling Patiënteninformatie (0495 - 572205). Voor vragen rondom uitzonderingen moet u contact opnemen met de betreffende afdeling.

Eerste contactpersoon kan dagelijks bellen tussen 13:30 - 14:30 uur 

Diegene die bij ons als eerste contactpersoon vermeld staat, kan dagelijks tussen 13:30 - 14:30 uur naar de verpleegafdeling bellen om te vragen hoe het gaat. Teveel telefoontjes die tussendoor komen, gaat ten koste van de zorg voor onze patiënten.

De contactpersoon kan er voor kiezen om de rest van de familie op de hoogte te stellen. Vanwege privacywetgeving kunnen wij geen informatie verstrekken aan andere familieleden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Veelgestelde vragen

Om de rust van de patiënten te bewaken is het niet toegestaan om een bezoek te brengen buiten de aangegeven tijden. Voor ouders van minderjarige kinderen en voor mantelzorgers maken wij echter een uitzondering. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge aanvragen, zodat u ook buiten de bezoektijden naar binnen kunt.
Bezoektijden

Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw bezoek is op een aantal afdelingen toegestaan. Behalve op de Intensive Care / Coronary Care, Spoedeisende Hulp en couveusekamer moet uw telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan, dit vanwege de gevoeligheid van de apparatuur. Twijfelt u, vraag er dan gerust naar.

Op iedere patiëntenkamer staat een telefoon waarop u de patiënt rechtstreeks kunt bereiken. Het juiste nummer vindt u op het kaartje dat u van de patiënt zelf of van de verpleegkundige heeft gekregen. Heeft u geen kaartje gekregen, dan kunt u het nummer ook vragen bij de afdeling Receptie & Beveiliging, telefoon:
0495 - 57 21 00

U kunt eventueel de patiënt op zijn mobiele telefoon bellen. Op een aantal afdelingen zijn mobiele telefoons toegestaan.