Bezoektijden

LET OP!
VANWEGE HET CORONAVIRUS IS ER TIJDELIJK EEN ALGEHEEL BEZOEKVERBOD.

Vanaf maandag 16 maart geldt er vanaf 18:00 uur een algeheel bezoekverbod voor het ziekenhuis. Een ingrijpende maatregel, maar noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om mogelijke schaarste van beschermende middelen te voorkomen.

UITZONDERINGEN

Uitzonderingen op dit algehele verbod gelden voor het bezoek aan  terminale patiënten en delirante (onrustige) patiënten. Op het Vrouw-Moeder-Kind-centrum mogen de ouders van het kind en partner van de zwangere/kraamvrouw komen. Ook bij de uitzonderingen gelden strikte voorwaarden. Graag eerst afstemmen met de verpleging of dienstdoende arts.


U kunt uw familielid, vriend of kennis dagelijks bezoeken tijdens de bezoektijden. De behandelingen kunnen doorlopen, bijvoorbeeld een bezoek van de arts of onderzoek. U wordt mogelijk verzocht om even de kamer te verlaten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Buiten de bezoektijden kunnen de toegangsdeuren naar de afdeling gesloten zijn. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge regelen, zodat u ook buiten deze tijden naar binnen kunt. Als de situatie van een of meer patiënten erom vraagt, kan het zijn dat de toegangsdeur ook tijdens bezoekuren gesloten is. Als u op de bel drukt wordt de deur voor u open gemaakt.

Algemeen
Iedere dag:
15:00 - 19:30 uur

Vrouw-Moeder-Kind centrum
Ouders zijn altijd welkom, maar ook hier geldt nu de restrictie van één bezoeker per persoon. Uitzondering geldt voor rooming-inn situaties met kinderen.
Voor de couveuseafdeling gelden specifieke regels, de verpleegkundige zal u hierover informeren.

Algemeen:   Couveuse:
Iedere dag:   Iedere dag:
11:00 - 11:30 uur   11:00 - 11:30 uur
15:00 - 16:30 uur   16:00 - 16:30 uur
18:00 - 19:30 uur   19:00 - 19:30 uur

Intensive Care Unit / Corornary Care Unit (ICU/CCU)
Iedere dag:
11:00 - 14:00 uur
16:00 - 20:00 uur

Voor kinderen kan een bezoek aan de Intensive Care ingrijpend zijn. Overleg daarom eerst met een verpleegkundige of bezoek van kinderen tot 12 jaar, verstandig is.

Goed om te weten

Als bezoeker bent u van harte welkom. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. Om de rust voor onze patiënten te bewaken, vragen wij u:

  • bezoek te beperken tot een half uur
  • niet meer dan 2 bezoekers tegelijk

Misschien is de patiënt die u bezoekt wel fit, maar kan de drukte te veel zijn voor andere patiënten. Wij vragen u hier rekening mee te houden.

Wilt u langer blijven of bent u met meer dan 2 bezoekers én staat de gezondheidstoestand van de patiënt dat toe, dan kunt u ook samen het restaurant op de begane grond bezoeken.

Bezoekers, informatie en regels  

FG-SJG-Geboortezorg-5.jpg    

Veelgestelde vragen

Om de rust van de patiënten te bewaken is het niet toegestaan om een bezoek te brengen buiten de aangegeven tijden. Voor ouders van minderjarige kinderen en voor mantelzorgers maken wij echter een uitzondering. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge aanvragen, zodat u ook buiten de bezoektijden naar binnen kunt.
Bezoektijden

Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw bezoek is op een aantal afdelingen toegestaan. Behalve op de Intensive Care / Coronary Care, Spoedeisende Hulp en couveusekamer moet uw telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan, dit vanwege de gevoeligheid van de apparatuur. Twijfelt u, vraag er dan gerust naar.

Op iedere patiëntenkamer staat een telefoon waarop u de patiënt rechtstreeks kunt bereiken. Het juiste nummer vindt u op het kaartje dat u van de patiënt zelf of van de verpleegkundige heeft gekregen. Heeft u geen kaartje gekregen, dan kunt u het nummer ook vragen bij de afdeling Receptie & Beveiliging, telefoon:
0495 - 57 21 00

U kunt eventueel de patiënt op zijn mobiele telefoon bellen. Op een aantal afdelingen zijn mobiele telefoons toegestaan.