Bezoekersregeling 

U kunt uw familielid, vriend of kennis dagelijks bezoeken tijdens de bezoektijden. De behandelingen kunnen doorlopen, bijvoorbeeld een bezoek van de arts of onderzoek. U wordt mogelijk verzocht om even de kamer te verlaten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Buiten de bezoektijden kunnen de toegangsdeuren naar de afdeling gesloten zijn. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge regelen, zodat u ook buiten deze tijden naar binnen kunt. Als de situatie van een of meer patiënten erom vraagt, kan het zijn dat de toegangsdeur ook tijdens bezoekuren gesloten is. Als u op de bel drukt wordt de deur voor u open gemaakt.

Algemeen

15:00 - 19:30 uur

Iedere dag kunt u op bezoek komen. Vanwege de rust van (mede) patiënten geldt dat er maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd bij een patiënt op bezoek mogen komen.

Restaurant en giftshop

U bent welkom in het restaurant en de giftshop van ons ziekenhuis van maandag t/m vrijdag, van 08:00 - 16:30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor het kopen van eten en drinken gebruikmaken van de automaten in de centrale hal.

Vrouw-moeder-kind centrum

Bezoektijden:

Algemeen:   Couveuse:
Iedere dag:   Iedere dag:
11:00 - 11:30 uur   11:00 - 11:30 uur
15:00 - 16:30 uur   16:00 - 16:30 uur
18:00 - 19:30 uur   19:00 - 19:30 uur

De partners en ouders van opgenomen kinderen zijn niet gebonden aan deze bezoektijden.

Intensive care unit / coronary care unit (ICU/CCU)

Bezoekers melden zich door aan te bellen bij de toegangsdeur. Bezoek is heel fijn voor een patiënt, maar kan ook erg vermoeiend zijn. Wij vragen u het bezoek te beperken tot maximaal een half uur en met niet meer dan 2 personen tegelijk bij de patiënt aanwezig te zijn. Wissel elkaar af.

Maandag t/m zondag:
11:00 – 12:00 uur en van 17:30 – 19:30 uur.

Voor kinderen kan een bezoek aan de intensive care ingrijpend zijn. Overleg daarom eerst met een verpleegkundige of bezoek van kinderen tot 12 jaar, verstandig is.

Kaartje sturen?

Wilt u een kaartje sturen naar een patiënt in ons ziekenhuis? Dat is mogelijk!
Vermeld op het kaartje naast de naam van de patiënt, ook de verpleegafdeling en het kamernummer. Met deze gegevens kunnen wij zo snel mogelijk de brief of het kaartje bij de juiste persoon afleveren.

Eerste contactpersoon kan dagelijks bellen tussen 13:30 - 14:30 uur 

Diegene die bij ons als eerste contactpersoon vermeld staat, kan dagelijks tussen 13:30 - 14:30 uur naar de verpleegafdeling bellen om te vragen hoe het gaat. Te veel telefoontjes die tussendoor komen, gaat ten koste van de zorg voor onze patiënten.

De contactpersoon kan er voor kiezen om de rest van de familie op de hoogte te stellen. Vanwege privacywetgeving kunnen wij geen informatie verstrekken aan andere familieleden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Veelgestelde vragen

Om de rust van de patiënten te bewaken is het niet toegestaan om een bezoek te brengen buiten de aangegeven tijden. Voor ouders van minderjarige kinderen en voor mantelzorgers maken wij echter een uitzondering. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge aanvragen, zodat u ook buiten de bezoektijden naar binnen kunt.
Bezoektijden

Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw bezoek is op een aantal afdelingen toegestaan. Behalve op de Intensive Care/ Coronary Care, Spoedeisende Hulp en couveusekamer, daar moet uw telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan, dit vanwege de gevoeligheid van de apparatuur. Twijfelt u, vraag er dan gerust naar.

Op iedere patiëntenkamer staat een telefoon waarop u de patiënt rechtstreeks kunt bereiken. Het juiste nummer vindt u op het kaartje dat u van de patiënt zelf of van de verpleegkundige heeft gekregen. Heeft u geen kaartje gekregen, dan kunt u het nummer ook vragen bij de afdeling Receptie & Beveiliging, telefoon:
0495 - 57 21 00

U kunt eventueel de patiënt op zijn mobiele telefoon bellen. Op een aantal afdelingen zijn mobiele telefoons toegestaan.