Bezoekersregeling per 2 juni 2020

We zijn ontzettend blij voor onze patiënten en hun naasten dat we vanaf dinsdag 2 juni weer bezoek kunnen toe laten in het ziekenhuis. Dit geldt voor bezoek aan patiënten op zowel corona- als niet-corona-afdelingen. Ook op de Spoedeisende Hulp mag er weer één begeleider meekomen. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zijn er wel wat regels aan gebonden. Als dit de komende tijd goed verloopt, hopen we de bezoekregels snel verder te kunnen versoepelen.

Omdat er in principe maar één bezoeker per patiënt per dag mogelijk is, vragen wij u om dit met uw naasten goed af te stemmen.

Algemene regels voor bezoekers

 • Komende tijd is het bezoekuur van maandag t/m zondag van 17.30 tot 20.00 uur.
 • Er is maximaal één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk. Individuele uitzonderingen zijn in overleg mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten.
 • Wanneer u klachten heeft zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts, dan kunt u niet naar het bezoekuur komen.
 • Bezoekers dragen gedurende het bezoek een mondmasker vanaf het moment dat ze het ziekenhuis binnenkomen.
 • U houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen, ook met diegene waarbij u op bezoek bent. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar moeten vooraf met de verpleging of specialist zijn afgesproken.
 • Overleg met de verpleegkundigen gebeurt zoveel mogelijk telefonisch
 • Vermijd contact met andere bezoekers, patiënten en medewerkers. Daarom loopt u rechtstreeks naar de kamer voor het bezoek en gaat na het bezoek direct weer naar de uitgang. Contact met de verpleging vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats. 
 • Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
 • Uitzonderingen op deze regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.

Aanvullende maatregel voor bezoekers van corona(-verdachte) patiënten

 • Bezoekt u een patiënt met corona of die corona-verdacht is, gelden dezelfde regels, maar krijgt u aanvullend van ons een mondkapje dat u gedurende het bezoek moet dragen.
 • Kijkt u bij aankomst en vertrek goed op de instructies die op de deur van de kamer zijn aangegeven.

Afdelingsgebonden regels

VMK:

Maximaal 1 bezoeker per dag. Naast de partner, mag één andere bezoeker komen. Voor opgenomen kinderen geldt dat in principe één ouder op bezoek mag komen naast de rooming-in.

IC-CCU:

Maximaal 1 bezoeker per dag. Er kunnen afwijkende bezoektijden worden afgesproken met familie en in specifieke omstandigheden zijn meerdere bezoekers in beperkte mate tegelijk toegestaan.

SEH:

Maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan op SEH. Indien de patiënt wordt opgenomen mag u als begeleider kortdurend (max 30 minuten) bij opname op afdeling aanwezig blijven. Daarna is regulier bezoekersreglement van toepassing.

Dagcentrum:

Bij het Dagcentrum is geen bezoek toegestaan vanwege het korte verblijf. Wel mag er één begeleider  de patient naar de afdeling brengen. Deze moet daarna het ziekenhuis verlaten en mag de patient weer opkomen halen op het tijdstip dat met de verpleegkundige is afgestemd.


Vragen?

Heeft u algemene vragen over de aangepaste bezoekregeling, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:30 uur bellen met de afdeling Patiënteninformatie (0495 - 572205). Voor vragen rondom uitzonderingen moet u contact opnemen met de betreffende afdeling.

Eerste contactpersoon kan dagelijks tussen 13:30 en 14:30 uur bellen 

Diegene die bij ons als eerste contactpersoon vermeld staat, kan dagelijks tussen 13:30 en 14:30 uur naar de verpleegafdeling bellen om te vragen hoe het gaat. Teveel telefoontjes die tussendoor komen, gaat ten koste van de zorg voor onze patiënten.

De contactpersoon kan er voor kiezen om de rest van de familie op de hoogte te stellen. Vanwege privacywetgeving kunnen wij geen informatie verstrekken aan andere familieleden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Veelgestelde vragen

Om de rust van de patiënten te bewaken is het niet toegestaan om een bezoek te brengen buiten de aangegeven tijden. Voor ouders van minderjarige kinderen en voor mantelzorgers maken wij echter een uitzondering. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge aanvragen, zodat u ook buiten de bezoektijden naar binnen kunt.
Bezoektijden

Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw bezoek is op een aantal afdelingen toegestaan. Behalve op de Intensive Care / Coronary Care, Spoedeisende Hulp en couveusekamer moet uw telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan, dit vanwege de gevoeligheid van de apparatuur. Twijfelt u, vraag er dan gerust naar.

Op iedere patiëntenkamer staat een telefoon waarop u de patiënt rechtstreeks kunt bereiken. Het juiste nummer vindt u op het kaartje dat u van de patiënt zelf of van de verpleegkundige heeft gekregen. Heeft u geen kaartje gekregen, dan kunt u het nummer ook vragen bij de afdeling Receptie & Beveiliging, telefoon:
0495 - 57 21 00

U kunt eventueel de patiënt op zijn mobiele telefoon bellen. Op een aantal afdelingen zijn mobiele telefoons toegestaan.