Beleid en missie

Om goede zorg in het hier en nu te kunnen garanderen, kijken we als organisatie altijd vooruit. Op alle fronten wordt aan de toekomst van SJG Weert gewerkt. Dat ziet u aan de verbouwingen en vernieuwingen rondom onze huisvesting, maar ook aan de vernieuwende zorg die steeds weer beter wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. De koers voor de komende jaren is vastgelegd in het Zorgprofiel. Dit willen we graag met u delen.
 
Zorgprofiel

Bestuurlijke reglementen, statuten en regelingen

Toezichtvisie - toezichtkader - oktober 2022  
Reglement RvB - 2021
Algemene profielschets RvT - mei 2019
Reglement RvT - 2019
Reglement RvT - commissie Kwaliteit - juni 2019
Statuten SJG Weert - febr. 2021
Conflictregeling SJG Weert - mei 2019
Reglement auditcommissie RvT - december 2019

Zorgprofiel.jpg