Informatiebijeenkomsten

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, willen we de bezoekersstromen naar het ziekenhuis zo klein mogelijk houden. Voorlichtingsbijeenkomsten vinden daarom de komende tijd alleen bij uitzondering plaats.

Informatiebijeenkomst  'De bevalling'

Omdat de voorlichtingsbijeenkomsten over de bevalling voorlopig niet door kunnen gaan, vindt u op de pagina van het Vrouw-Moeder-Kind centrum de presentatie die dan gegeven wordt. Ook laat een van onze verloskundigen u via een filmpje de verloskamer en de verpleegafdeling  zien.

Presentatie en video-rondleiding