Laboratorium

De medische laboratoria van SJG Weert verzorgen de onderzoeken van de lichaamseigen stoffen zoals bloed, urine en weefsel. Er zijn vijf verschillende laboratoria binnen SJG Weert:

Priklaboratorium: bloedprikken en afgifte patiëntenmateriaal
Op deze pagina vindt u meer informatie over het priklaboratorium.

Trombosedienst
Voor het controleren van uw bloed wanneer u bloedverdunners gebruikt.  Gemeten worden hoe lang het duurt voordat het bloed gaat stollen. De uitslag krijgt u de volgende dag via de post thuisgestuurd of - wanneer u een inlogcode heeft - kunt u deze nakijken op de website van de trombosedienst. De trombosecontroles worden uitgevoerd door medewerkers van de Trombosedienst regio Eindhoven:
www.tdre.nl.

Laboratorium (KCHL)
Klinische chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed, urine en andere lichaamsvochten. Onderzoek op het KCHL is bedoeld om ziektes te voorkomen (preventie), een diagnose te stellen en/of om te meten of een eerder ingestelde behandeling effect heeft. Naast het algemeen klinisch chemisch onderzoek, omvatten de werkzaamheden op het KCHL, onderzoek op het gebied van hormonen, allergieën, DNA onderzoek en het ijzergehalte in het bloed.

Medische microbiologie
De afdeling onderzoekt bloed, urine, ontlasting en ander materiaal van patiënten op verwekkers van infectieziekten, zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten. Ook houdt de afdeling zich bezig met het behandelen en voorkomen van infectieziekten.

SJG Weert werkt per 1 september 2018 samen met Stichting PAMM, een zelfstandig laboratorium dat zich richt op pathologie en medische microbiologie. 
www.pamm.nl

Pathologie 
Cel- en weefselonderzoek vormen het belangrijkste deel van het werk van de patholoog. Door cellen en stukjes weefsel van het menselijk lichaam onder de microscoop te bestuderen, kan de patholoog uw behandelend specialist helpen met het stellen van een zeer precieze diagnose. 

SJG Weert heeft samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond een laboratorium voor pathologie

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Contact

Route:
Priklaboratorium - 0D
Trombosedienst - 0D

Telefonische bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag: 07:30 - 17:00 uur
0495 – 57 26 39  (Priklaboratorium)
0495 – 57 26 32  (Laboratorium)
088 – 444 2100   (Med. Microbiologie)
088 – 444 2200   (Pathologie PAMM)

Priklaboratorium avondpoli
Dinsdag:  17:00 - 20:00 uur

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht

Klinisch chemicus
Klinisch chemicus