Jaarverslagen en ANBI

Bent u geïnteresseerd in specifieke informatie over het ziekenhuis of een van onze vakgroepen dan kunt u hieronder de (jaar-)verslagen downloaden.

2022
Jaarverslag  

2021
Raad van Toezicht
Jaarverslag
Jaarrekening

2020
Raad van Toezicht
Bestuurverslag    
Jaarrekening

2019
Bestuurverslag   
Jaarrekening

Wilt u de oudere jaarverslagen van het ziekenhuis inzien, kijk dan op de pagina van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Jaarverslagen Zorg

ANBI SJG Weert 

RSIN/Fiscaal nummer: 804230158

De doelstelling van St. Jans Gasthuis Weert is het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen het voorzien in behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorgen van personen, in de ruimste zin. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Bij de realisering van de doelstelling wordt gestreefd naar goede samenwerking met andere instellingen op het gebied van gezondheidszorg.

Relevante documentatie:

ANBI-formulier 2022
ANBI-formulier 2021
ANBI-formulier 2020