Ondernemingsraad SJG Weert

In deze huidige tijd waarin beperkingen en bezuinigingen in de Gezondheidzorg het gesprek van de dag zijn en de verandernoodzaak voor iedereen onontkoombaar is, neemt de OR een rol aan waarin continuïteit van de organisatie en de gezamenlijke belangen van de medewerkers en de organisatie van SJG Weert niet uit het oog worden verloren. De doelstelling hierbij is de balans tussen organisatie en medewerker te waarborgen. De OR neemt een rol aan als (gesprek)partner van de organisatie om afhankelijk van de eigen toegevoegde waarde, mee te denken of geïnformeerd te worden over de beleidsvormingen.

Daarnaast heeft de OR een toetsende rol bij voorstellen die, conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR), ter advies of instemming worden voorgelegd. De wetgeving en de CAO zullen hierbij in acht genomen worden. De OR bewaakt zo het proces van beleidsontwikkeling en de logische samenhang tussen beleidskeuzes.

Samenstelling

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Gienie Hopmans (verpleegkundige POK)
Vice-voorzitter: Léon Nijnens (verpleegkundige ICU/CCU)

Leden
Ivonne van der Meer (OK)
Rob Ketelaers (Fysiotherapie)
Jeanine Reijans (Fysiotherapie)
Karin Daris (Medische beeldvorming)
Cindy van Bree (poli Orthopedie)
Susanne Sporen (Restaurant)
Cindy Meeuwissen (Logistiek)

Alice Schlicher, ambtelijk secretaris medezeggenschapsorgaan

Bereikbaarheid

Telefoon:
0495 - 57 24 00

E-mail:
or@sjgweert.nl
ajm.schlicher@sjgweert.nl

Dinsdagochtend overlegt het dagelijks bestuur.
Dinsdagmiddag vergadert de gehele OR in de dr. Lohmankamer.

Jaarverslag OR

Jaarverslag OR 2021
Jaarverslag OR 2020
Jaarverslag OR 2019
Jaarverslag OR 2018
Jaarverslag OR 2017
Jaarverslag OR 2016