Opname bij een geplande operatieve ingreep

Opname bij een geplande operatieve ingreep

In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op uw ziekenhuis- opname bij een geplande operatieve ingreep. Het kan gaan om een dagopname, waarbij u niet overnacht in ziekenhuis, of een opname op de verpleegafdeling.

Eén werkdag voor de ingreep belt een medewerker van de afdeling Planbureau u tussen 09:00 en 12:00 uur. Aan u het verzoek ervoor te zorgen dat u dan telefonisch bereikbaar bent. De medewerker van de het Planbureau vertelt u hoe laat en waar u zich mag melden. Soms krijgt u geen telefoontje van het Planbureau, maar belt de verpleegkundige u.

Informatie vooraf

U ontvangt de volgende informatie ter voorbereiding op de ingreep:

Deze folders kunt u ook hier vinden op onze website.

Inschrijving

U bent bij het Planbureau geweest om u te laten inschrijven voor een geplande operatieve ingreep, met daaraan gekoppeld een (dag)opname in het ziekenhuis. Bij het vaststellen van de opnamedatum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen (bijvoorbeeld een vakantieperiode). Het is belangrijk dat u deze wensen doorgeeft bij het Planbureau. De exacte opnamedatum hoort u zo snel mogelijk.

Voorbereiding

Poli Preoperatieve Screening (PPS)
Het Planbureau maakt voor u een afspraak op de poli Preoperatieve Screening (PPS).

Bij een opname voor een geplande operatieve ingreep gaat u hier (enkele dagen of weken) voor de opname naartoe. Hier vindt een preoperatief onderzoek plaats.

Ter voorbereiding op deze afspraak wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal via MijnSJG: https://mijn.sjgweert.nl U kunt deze vragenlijst het best een week voor uw bezoek aan de PPS invullen. Uw gegevens zijn dan actueel tijdens de afspraak en er is voldoende tijd om de lijst rustig in te vullen. Kunt u de vragenlijst niet digitaal invullen? Dan verzoeken wij u een half uur eerder naar de PPS te komen. U kunt de vragenlijst dan voorafgaand aan uw afspraak invullen.

Bij uw bezoek aan de PPS neemt u alle door u gebruikte medicijnen in de originele verpakking en uw medicijnkaart mee. U kunt ook uw apotheker om een overzicht van uw medicijnen vragen.

Tijdens het gesprek met de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker krijgt u informatie over de anesthesievorm (verdoving). Ook wordt met u afgesproken of verdere onderzoeken nodig zijn. We streven ernaar de benodigde onderzoeken aansluitend uit te voeren. In totaal duurt het gesprek met eventuele onderzoeken ongeveer 1 uur.

Apotheek Service Punt (ASP)
Het Apotheek Service Punt (ASP) van het ziekenhuis vormt de verbinding tussen het ziekenhuis en de openbare apotheek. Het ASP heeft als doel bij opname (en als u weer naar huis gaat) de overdracht van informatie over medicijnen te verbeteren. Als het voor u van toepassing is, krijgt u bij het Planbureau een afspraak voor het ASP en een 'Medicijnlijst voor ziekenhuisopname' mee om in te vullen. Het is belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt als u wordt opgenomen.

Meer informatie over het ASP vindt u in de folder 'Apotheek Service Punt.'

Als de opname niet doorgaat

Helaas komt het soms voor dat de geplande operatieve ingreep niet op de afgesproken tijd kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld doordat onderzoeken langer duren dan verwacht of doordat er spoedoperaties tussendoor komen. De ingreep wordt dan opnieuw ingepland. Dit kan later op de dag zijn, of op een van de volgende dagen.

Soms, bijvoorbeeld bij ziekte van de arts of bij calamiteiten, blijkt pas op de afgesproken dag dat de ingreep niet kan doorgaan. Dit kan betekenen dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. U krijgt dan een nieuwe oproep. We doen altijd ons uiterste best om dit te voorkomen omdat we begrijpen dat dit voor u zeer vervelend is.

Verhindering

Het kan zijn dat u door zeer dringende omstandigheden verhinderd bent en beslist niet naar het ziekenhuis kunt komen. Het is heel belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan het Planbureau. De afdeling is bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoon: 0495 - 57 23 01. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling waar u zich de ochtend van de ingreep moet melden. In overleg met u wordt een andere datum gepland.

Wat neem ik mee?

  • Eventuele dieetvoorschriften;
  • Eventuele medicijnen in de verpakking waarin u deze hebt gekregen van de apotheek. Uw behandelend arts spreekt met u af of u deze moet doorgebruiken;
  • Bij gebruik van antistolling, het doseerkaartje van de Trombosedienst;
  • Telefoonnummer en naam van uw eerste contactpersoon;
  • Toiletartikelen;
  • Gemakkelijke (nacht)kleding;
  • Eventuele benodigdheden voor uw contactlenzen zoals bewaardoosje en vloeistof;
  • Uw wandelstok of rollator, als u hier gebruik van maakt;
  • Goed schoeisel met minimaal anti-slip zolen om vallen te voorkomen.

Buitenlandse zorgverzekeraar
Patiënten die in het buitenland verzekerd zijn, hebben bij een geplande ingreep vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de ingreep vergoed wordt.

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar en kijk in uw polisvoorwaarden.

Voordat u wordt opgenomen, dient u zich te legitimeren en een toestemmingsbewijs van de verzekeraar te laten zien voor vergoeding van de ingreep. Als dit bewijs ontbreekt, ontvangt u zelf de rekening van de ingreep. U krijgt dan een voorschotnota, die vooraf betaald dient te worden.

MRSA en BMRO
Bepaalde bacteriën kunnen in ziekenhuizen problemen veroorzaken. De meest voorkomende bacteriën zijn de MRSA- en de BMRO-bacterie.

Op de polikliniek is al beoordeeld of u mogelijk risico loopt om besmet te zijn met MRSA. Het kan zijn dat voor uw opname speciale maatregelen getroffen moeten worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat u in isolatie verpleegd wordt.

Dag van de opname

U meldt zich op de afgesproken tijd op de plek die de medewerker van het Planbureau aan u heeft doorgegeven. Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen en krijgt u uitleg en een kort opnamegesprek. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje, zodat het altijd duidelijk is wie u bent.

Belangrijk om te onthouden is dat de tijd van binnenkomst niet de tijd is van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bijvoorbeeld als een andere operatie langer duurt.

Na de ingreep

Als dit bij u van toepassing is, gaat u na de ingreep op de operatiekamer eerst naar de uitslaapkamer (Recovery). Hier blijft u tot alle controles goed zijn. Bij een dagopname gaat u daarna terug naar de afdeling. U mag naar huis als alle controles goed zijn en u zich goed voelt. De verpleegkundige bespreekt dit met u.

Na de ingreep mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Het is daarom belangrijk dat u zelf vooraf vervoer naar huis regelt.

Naar huis

Bij een dagopname kunt u in principe dezelfde dag naar huis. Het Dagcentrum is geopend tot 20:00 uur. Soms vindt de behandelend arts het nodig dat u langer blijft. In overleg met u zal dan een opname geregeld worden op een van de andere verpleegafdelingen, met of zonder overnachting.

Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controlebezoek op de polikliniek van de specialist. Als het nodig is, krijgt u een recept voor pijnstillende middelen mee. Het is verstandig om zelf paracetamoltabletten in huis te hebben.

Bij een opname op de verpleegafdeling geeft de arts aan wanneer u naar huis mag. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welkom in SJG Weert’, die u bij een opname op de verpleegafdeling ontvangt.

Mobiele telefoon / tablet
Het gebruik van een mobiele telefoon of tablet is toegestaan, met uitzondering van de afdelingen of kamers waar elektronische bewakingsapparatuur aanwezig is of waar het via verbodsborden is aangegeven.

Internet
SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk aan waarmee u overal in het ziekenhuis kunt internetten. Hiervoor heeft u actuele inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers op de afdeling. De actuele inloggegevens worden ook via bordjes o.a. in de centrale hal en het restaurant bekend gemaakt.

Bezoektijden
De algemene bezoektijden zijn: 15:00 – 19:30 uur

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Bij een dagopname is geen bezoek mogelijk.

Het Vrouw-Moeder-Kind centrum en de afdeling Speciale Care hebben afwijkende bezoektijden. Meer informatie vindt u in de folder ‘Bezoekers, informatie en regels’ of op de website: www.sjgweert.nl.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Dag van opname
De tijd van binnenkomst is niet de tijd van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de in- greep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bijvoorbeeld als een andere operatie langer duurt.

Bezoektijden
Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met het Planbureau. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

Planbureau:
0495 – 57 23 01