PDF
Stel PDF samen

Opname bij een geplande operatie: wat staat mij te wachten?

In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op uw ziekenhuisopname bij een geplande operatieve ingreep. Het kan gaan om een dagopname, waarbij u niet overnacht in het ziekenhuis, of een opname op de verpleegafdeling.

Informatie vooraf

U ontvangt de volgende informatie ter voorbereiding op de ingreep:

Inschrijving

Er wordt voor u een operatieve ingreep gepland, met daaraan gekoppeld een (dag)opname in het ziekenhuis. Bij het vaststellen van de opnamedatum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen (bv. een vakantieperiode). Het is belangrijk dat u deze wensen doorgeeft bij het planbureau. 

Heeft u eerder aangegeven dat u onze berichtgeving digitaal via de e-mail wil ontvangen? Dan ontvangt u één dag voor uw ingreep plaatsvindt rond 05:00 uur een e-mail met het precieze tijdstip dat u in ons ziekenhuis moet zijn. Ook vindt u dit tijdstip één werkdag voor uw ingreep in MijnSJG.

Als uw ingreep op maandag plaatsvindt, ziet u deze vrijdag in MijnSJG staan. Heeft u aangegeven dat u geen digitale berichtgeving wil ontvangen? Neem dan één werkdag voor de ingreep tussen 09:00 -11:00 uur telefonisch contact op met het planbureau voor het tijdstip. Ook voor vragen over de behandeldatum, kunt u tijdens kantooruren bij het planbureau terecht.

Voorbereiding

Poli preoperatieve screening (PPS)
Het planbureau maakt voor u een afspraak met de poli preoperatieve screening (PPS). Bij een opname voor een geplande operatieve ingreep heeft u (enkele dagen of weken) deze afspraak. Voor de preoperatieve screening hoeft u tegenwoordig in principe niet meer naar het ziekenhuis te komen. Op het afgesproken tijdstip neemt de anesthesist of anesthesiemedewerker telefonisch of online (videobellen via de BeterDichtbij-app) contact met u op om de operatie met u voor te bereiden. Alleen als het medisch gezien nodig is, wordt een fysieke afspraak in het ziekenhuis gemaakt.

Van tevoren wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen via MijnSJG. Door deze in te vullen hebben wij snel de juiste gegevens en kunnen wij de voorbereidende afspraak en operatieve ingreep gaan inplannen. Lukt het u niet om deze vragenlijst digitaal in te vullen? Neem dan telefonisch contact op met de PPS.

Houd tijdens de afspraak met de PPS  alle door u gebruikte medicijnen in de originele verpakking en uw medicijnkaart bij de hand. U kunt ook uw apotheker om een overzicht van uw medicijnen vragen.

Tijdens het gesprek met de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker krijgt u informatie over de anesthesievorm (verdoving). Indien er lichamelijk onderzoek nodig is, vragen we u naar het ziekenhuis te komen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Apotheek service punt (ASP)
Het apotheek service punt (ASP) van het ziekenhuis vormt de verbinding  tussen het ziekenhuis en de openbare apotheek. Het ASP heeft als doel bij opname en ontslag de overdracht van informatie over medicijnen te verbeteren. De apothekersassistenten zorgen ervoor dat uw medicatie bij opname in- en ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk geregeld is. Als het voor u van toepassing is, krijgt u bij het planbureau een afspraak voor het ASP mee.

Voor opname

Het is voor ons belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt als u wordt opgenomen. Het ASP van het ziekenhuis vraagt bij uw apotheek uw medicijnoverzicht op. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). U kunt hiervoor toestemming geven via uw eigen apotheek of door het tekenen van een toestemmingsformulier bij het planbureau. Als u bij uw apotheek meldt, dat  u hier geen toestemming voor geeft, zal uw apotheek de gegevens ook niet aan ons doorgeven.

Tijdens uw gesprek met de ASP-medewerker bespreekt men of uw medicijngebruik klopt met wat op het medicijnoverzicht staat. Deze gegevens worden in uw patiëntendossier van het ziekenhuis vermeld. Zo krijgt u tijdens uw opname de juiste medicijnen via het ziekenhuis. Breng de medicijnen die u thuis gebruikt bij opname mee naar het ziekenhuis. Soms zijn de door u gebruikte medicijnen niet op voorraad. Dan blijft u tijdelijk uw eigen medicijnen gebruiken. Het kan voorkomen dat het medicijn dat u thuis gebruikt er anders uitziet of een andere naam heeft dan het medicijn dat u in het ziekenhuis krijgt. De werking ervan is echter hetzelfde. Heeft u hierover vragen? Stel ze gerust aan de (afdelings-)arts, verpleegkundige of de ASP-medewerker.

Op de dag van opname vraagt de verpleegkundige of er nog iets veranderd is in het medicijngebruik sinds het ASP-gesprek en de opnamedag. Als dat zo is wordt dit aangepast in uw patiëntendossier.

Wat neem ik mee bij een opname?

  • Geldig identiteitsbewijs. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Dit geldt voor iedereen die een afspraak heeft in het ziekenhuis, dus ook voor (jonge) kinderen.
  • Eventuele medicijnen in de verpakking waarin u deze hebt gekregen van de apotheek. Uw behandelend arts spreekt met u af of u deze moet doorgebruiken.
  • Bij gebruik van antistolling, het doseerkaartje van de trombosedienst.
  • Telefoonnummer en naam van uw eerste contactpersoon.
  • Eventuele dieetvoorschriften.
  • Toiletartikelen
  • Gemakkelijke (nacht)kleding.
  • Eventuele benodigdheden voor uw contactlenzen zoals bewaardoosje en vloeistof.
  • Uw wandelstok of rollator, als u hier gebruik van maakt.
  • Goed schoeisel met minimaal antislip zolen om vallen te voorkomen.

Hoe verloopt een opname?

U meldt zich op de afgesproken tijd op de plek die de medewerker van het planbureau aan u heeft doorgegeven. Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen en krijgt u uitleg en een kort opnamegesprek. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje, zodat het altijd duidelijk is wie u bent.

De tijd van binnenkomst is niet de tijd van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bijvoorbeeld als een andere operatie langer duurt.

Na de ingreep

Als dit bij u van toepassing is, gaat u na de ingreep op de operatiekamer eerst naar de uitslaapkamer (recovery). Hier blijft u tot alle controles goed zijn. Bij een dagopname gaat u daarna terug naar de afdeling. U mag naar huis als alle controles goed zijn en u zich goed voelt. De verpleegkundige bespreekt dit met u. Na de ingreep mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Het is daarom belangrijk dat u zelf vooraf vervoer naar huis regelt.

Naar huis

De arts geeft aan wanneer u naar huis kunt. Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controlebezoek op de polikliniek van de specialist. Bij een dagopname kunt u in principe dezelfde dag naar huis. Het dagcentrum is geopend tot 20:00 uur.  Soms vindt de behandelend arts het nodig dat u langer blijft. In overleg met u zal dan een opname geregeld worden op een van de andere verpleegafdelingen, met of zonder overnachting.

Medicijngebruik thuis
De arts controleert de medicijnen die u in het ziekenhuis heeft gebruikt en zorgt voor een juist recept voor uw medicijnen thuis. Het is verstandig om zelf paracetamoltabletten in huis te hebben.

De apothekersassistente van de apotheek in ons ziekenhuis (poliklinische apotheek) neemt met u de afgesproken medicijnen voor thuis door. Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven zorgt de assistente dat deze klaar liggen bij de apotheek van uw keuze. Als u in het weekeinde naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige het recept mee.

Bij een opname op de verpleegafdeling geeft de arts aan wanneer u naar huis mag. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welkom in SJG Weert’, die u bij een opname op de verpleegafdeling ontvangt.

Als de opname niet doorgaat

Helaas komt het soms voor dat de geplande operatieve ingreep niet op de afgesproken tijd kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld doordat onderzoeken langer duren dan verwacht of doordat er spoedoperaties tussendoor komen. De ingreep wordt dan opnieuw ingepland. Dit kan later op de dag zijn, of op een van de volgende dagen.

Soms, bijvoorbeeld bij ziekte van de arts of bij calamiteiten, blijkt pas op de afgesproken dag dat de ingreep niet kan doorgaan. Dit kan betekenen dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. U krijgt dan een nieuwe oproep. We doen altijd ons uiterste best om dit te voorkomen omdat we begrijpen dat dit voor u zeer vervelend is.

Verhindering

Het kan zijn dat u door zeer dringende omstandigheden verhinderd bent en beslist niet naar het ziekenhuis kunt komen. Het is heel belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan het planbureau. De afdeling is bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoon: 0495 - 57 23 01. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling waar u zich de ochtend van de ingreep moet melden. In overleg met u wordt een andere datum gepland.

Buitenlandse zorgverzekeraar
Patiënten die in het buitenland verzekerd zijn, hebben bij een geplande ingreep vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de ingreep vergoed wordt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina wachttijden en kosten. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar en kijk in uw polisvoorwaarden.

Voordat u wordt opgenomen, dient u zich te legitimeren en een toestemmingsbewijs van de verzekeraar te laten zien voor vergoeding van de ingreep. Als dit bewijs ontbreekt, ontvangt u zelf de rekening van de ingreep. U krijgt dan een voorschotnota, die vooraf betaald dient te worden.

MRSA en BMRO
Bepaalde bacteriën kunnen in ziekenhuizen problemen veroorzaken. De meest voorkomende bacteriën zijn de MRSA- en de BMRO-bacterie.

Op de polikliniek is al beoordeeld of u mogelijk risico loopt om besmet te zijn met MRSA. Het kan zijn dat voor uw opname speciale maatregelen getroffen moeten worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat u in isolatie verpleegd wordt.

Mobiele telefoon / tablet

Het gebruik van een mobiele telefoon of tablet is toegestaan, met uitzondering van de afdelingen of kamers waar elektronische bewakingsapparatuur aanwezig is of waar het via verbodsborden is aangegeven.

Internet
SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk aan waarmee u overal in het ziekenhuis kunt internetten. Hiervoor heeft u actuele inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers op de afdeling. De actuele inloggegevens worden ook via bordjes o.a. in de centrale hal en het restaurant bekend gemaakt.

Bezoektijden
De algemene bezoektijden zijn: 15:00 – 19:30 uur. Kijk voor meer informatie over bezoektijden hier.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Bij een dagopname is geen bezoek mogelijk.

Het vrouw-moeder-kind centrum en de afdeling intensive care unit/ coronary care unit hebben afwijkende bezoektijden. Meer informatie vindt u in de folder ‘Bezoekers, informatie en regels’ of op de website: www.sjgweert.nl.

Belangrijk

Dag van opname
De tijd van binnenkomst is niet de tijd van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bv. als een andere operatie langer duurt.

Bezoektijden
Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met het planbureau of het apotheek service punt (ASP). Op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 - 16:30 uur.

Planbureau:
0495 – 57 23 01

Apotheek service punt:
0495 – 57 24 56

E-mail:
apotheekservicepunt@sjgweert.nl