PDF
Stel PDF samen

Welkom in SJG Weert

Informatie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

U bent opgenomen in het ziekenhuis. We kunnen ons voorstellen dat u een opname in het ziekenhuis spannend vindt. Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. In deze folder leest u praktische informatie over de gang van zaken bij opname. 

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers. Wij wensen u een prettig verblijf in SJG Weert.

Verblijf

Polsbandje
Bij opname op de verpleegafdeling krijgt u een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje zodat altijd duidelijk is wie u bent. Ook zal dit polsbandje gescand worden bij het verstrekken van uw medicatie.

Schoeisel                          
Tijdens u verblijf is het van belang dat er goed en stevig schoeisel aanwezig is zodat veilig lopen mogelijk is. Dus liefst geen pantoffels of slippers.

Zien & horen
Gebruikt u thuis een bril of hoorapparaat, neem dit mee tijdens uw opname.

Gemengd verplegen
In SJG Weert wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat vrouwen en mannen samen op een kamer verpleegd worden. Natuurlijk houden we wel rekening met uw privacy.

Waardevolle bezittingen
Neem liever geen groot geld, sieraden en waardevolle papieren mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van uw eigendommen. In de meeste patiëntenkamers is in de garderobekast een kluisje aanwezig. Meer informatie hierover kunt u aan de medewerkers vragen.

Bezoektijden

De algemene bezoektijden zijn van:  15:00 – 19:30 uur. Dit kan afwijken bij bepaalde omstandigheden.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om tijdelijk de kamer te verlaten.
Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Dagindeling

Een dag in het ziekenhuis verloopt anders dan thuis. Hieronder ziet u een algemene dagindeling. Dit kan per afdeling iets verschillen.

1.       Verzorging
2.       Ontbijt / Medicatie
3.       Serveren van dranken
4.       Lunch / Medicatie
5.       Serveren van dranken
6.       Bezoek
7.       Warme maaltijd/ Medicatie
8.       Bezoek
9.       Serveren van dranken
10.     Nachtrust / Medicatie

Verlaten van de afdeling en/of het ziekenhuis

Wanneer u niet de hele dag in bed hoeft te blijven, kunt u uw gewone kleren dragen. Overleg eerst met de verpleegkundige of u van de afdeling weg mag.

Ga niet zomaar van de afdeling af. Laat de verpleging altijd weten als u de afdeling of het ziekenhuis wilt verlaten. Vertel ook waar u naar toe gaat. Het tussentijds verlaten van het ziekenhuis is voor u als patiënt op eigen verantwoording.

Artsenvisite

Op de meeste verpleegafdelingen komt elke dag een arts bij u langs. Dit is niet altijd uw eigen arts. Specialisten in ons ziekenhuis werken nauw samen. Dit kan betekenen dat een andere arts (van hetzelfde specialisme) naar uw toestand komt informeren. De arts bespreekt met u uw (medische) situatie en behandeling. Het is ook mogelijk dat een arts-assistent meewerkt aan uw behandeling. De arts wordt mogelijk vergezeld door een verpleegkundige en soms ook een arts in opleiding. Wilt u uw arts persoonlijk spreken overleg dit dan met de arts of de verpleegkundige.

Informatie

Regelmatig vragen familieleden informatie over de patiënt aan verpleegkundigen of artsen. Volgens de wet mag de verpleegkundige of arts geen informatie over de patiënt aan andere geven, zonder toestemming van de patiënt. Bij opname wordt naar een contactpersoon gevraagd. Hij/zij is de enige aan wie, na toestemming van u, informatie wordt gegeven. De contactpersoon kan tussen 13:30 - 14:30 uur naar de afdeling bellen voor informatie. De contactpersoon kan ook tijdens het bezoek informatie vragen. 

Medische informatie waaronder uitslagen van onderzoeken kunnen niet via de verpleegkundigen opgevraagd worden, dit is aan de arts om te bespreken.
De arts of verpleegkundige neemt contact op met de contactpersoon als de situatie van de patiënt dusdanig verandert dat dit nodig is.
Wilt de 1e contactpersoon gebeld worden, bijvoorbeeld als de patiënt na een operatie of onderzoek terug is op de afdeling, dan kunt u hierover afspraken maken met de verpleging.

Maaltijden

De medewerker service & zorg komt voor de broodmaaltijd bij u langs met een broodbuffetwagen. Voor het warme eten komt de medewerker service & zorg met een tablet het menu bij u opvragen. In het nachtkastje ligt een menukaart met het weekmenu. Als u een dieet heeft kan dit afwijken. Ook kunt u kiezen voor vegetarisch of bijvoorbeeld eten volgens uw geloofsovertuiging.

Voor SJG Weert is de voedselveiligheid erg belangrijk. Daarom moeten de medewerkers zich aan de regels van de Warenwet houden. Dit zijn strenge regels over omgaan met eten.

Nagerechten, koude bijgerechten en melkproducten
Wilt u een koud nagerecht, melkproducten of een bijgerecht graag later eten? Dat mag dan niet langer dan 2 uur na het uitdelen blijven staan. Daarna moet het product worden weggegooid.

Bewaren en opwarmen voedingsmiddelen
Het SJG wil de kwaliteit van de maaltijden en dranken zo goed mogelijk bewaken. Wij houden ons aan specifieke regels, waardoor we zeker weten dat de kwaliteit van de producten uit onze eigen keuken is gegarandeerd. Dat kunnen we niet garanderen voor de producten die uw bezoek meebrengt. Als er iets lekkers wordt meegenomen voor u als patiënt is dat natuurlijk mogelijk.

Drank en/of eten dat van thuis wordt meegenomen, mag niet bewaard, gekoeld of opgewarmd worden in de afdelingskeuken. SJG Weert is niet verantwoordelijk voor eten of drinken dat niet door het ziekenhuis is ingekocht, bewaard en bereid.

Medicijnen

Tijdens uw opname krijgt u (misschien) medicijnen voorgeschreven. Het beste kunt u deze meteen na het uitdelen innemen. De uitdeeltijden zijn bewust over de dag verdeeld zodat de medicijnen zo goed mogelijk kunnen werken. Het kan zijn dat u in het ziekenhuis korte tijd uw eigen (thuis)medicijnen moet gebruiken. Dit wordt dan met u besproken.

Telefoon, televisie en internet

Telefoon, televisie en internet
De kamers zijn voorzien van televisie en telefoon. Het gebruik van de televisie is gratis.

Met het toestel op uw kamer kunt u direct een nummer binnen de regio bellen. Hiervoor moet u eerst een extra 0 intoetsen. Bellen binnen de regio, met de kengetallen: 0495, 0475, 0493, 040, 077 is gratis. Naar België kunt u gratis bellen met de kengetallen 011 en 089. Wilt u bellen buiten de regio of naar een mobiele telefoon (06-nummer), dan kan dat via de afdeling Receptie & Beveiliging. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing boven uw bed. Bellen buiten de regio en met 06-nummers is niet gratis.

Als u telefoonkosten gemaakt heeft kunt die betalen bij de afdeling Receptie & Beveiliging in de centrale hal. Zelf bent u te bereiken via het toestel op uw kamer. Het nummer van dit toestel staat vermeld op de gebruiksaanwijzing.

Mobiele telefoon
U mag uw mobiele telefoon op de meeste afdelingen gebruiken. Op de afdeling intensive care unit moet uw mobiele telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan. Uw telefoon kan storing veroorzaken op de medische apparaten op de afdeling.

U mag de mobiele telefoon ook niet gebruiken op plaatsen waar het met verbodsborden is aangegeven.

Houdt bij het telefoneren zoveel mogelijk rekening met uw kamergenoten.

Internetgebruik
SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk waarmee u overal in het ziekenhuis kunt internetten. Hiervoor heeft u actuele inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers op de verpleegafdeling.

Foto’s, film- of geluidsopnamen

Steeds vaker komt het voor dat familieleden of patiënten op de afdeling foto’s, film- of geluidopnamen maken. Om privacy redenen en voor de rust op de afdeling, is dit echter slechts in zeer beperkte mate toegestaan. Men mag alleen opnamen maken van de patiënt zelf. Opnames maken van medepatiënten, medewerkers, artsen en andere zorgverleners is niet toegestaan.

Veilige behandeling

Ook u als patiënt kunt meewerken aan een veilige behandeling. Speciaal hiervoor is een veiligheidskaart gemaakt en deze ligt op uw kamer. Lees de informatie op de kaart. Heeft u vragen over de informatie dan kunt u die stellen aan de medewerkers op de afdeling.

Verzekering bij opname

Als u verzekerd bent bij een buitenlandse zorgverzekeraar dan heeft het ziekenhuis een kopie nodig van de Europese zorgpas (European Health Insurance Card) of een geldig S2 (voorheen E112) formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij uw zorgverzekering. De medewerkers vertellen u als u dit moet regelen.

Sommige zorgverzekeringen verwachten dat u hen, zo mogelijk, vooraf informeert over uw opname. Dit kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Als u geen verzekeringsbewijs kunt laten zien dan moet u vooruit betalen. U krijgt dan een rekening, dat noemen we een voorschotnota.

Bewijs van opname
Als u een bewijs van opname nodig heeft dan kunt u dit opvragen bij het planbureau in de centrale hal. Dat is bijvoorbeeld nodig als u een geboekte vakantie af moet zeggen omdat u opgenomen bent.

Weer naar huis

Als nazorg nodig is
Als tijdens de opname duidelijk is dat u thuis hulp van de thuiszorg nodig heeft, dan vraagt de verpleegkundige de transferverpleegkundige om bij u langs te komen. Dit wordt met u overlegd. De transferverpleegkundige bespreekt met u welke zorg nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u regelen via het WMO-loket van uw gemeente (WMO is Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De balie medewerker zorgt voor een vervolgafspraak indien nodig. Als u thuis medicijnen moet gebruiken belt de apothekersassistente met u.

Als de arts u vertelt dat u vandaag naar huis kunt, dan duurt het ongeveer 3 uur voordat alles voor u geregeld is. De medewerkers vertellen u wanneer de ontslagpapieren voor u klaar liggen. U meldt zich dan bij de afdelingsbalie en u ontvangt de papieren die u nodig heeft.

Weer thuis
Na uw opname stuurt de arts informatie over uw behandeling naar uw huisarts. Als u thuis bent en er ontstaat een onverwachte verandering in uw toestand, neem dan contact op.

Overdag kunt u bellen met de poli van uw behandelend specialist. In het weekend, avond of nacht kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Voorzieningen

Geestelijke verzorging
Ziekte kan veel los maken. Twijfels en zorgen kunnen u erg bezighouden. Ook uw familie of naasten kunnen vragen hebben. Voor hen is het soms zwaar om de dagelijkse zorg voor echtgenoot, kind of ouder te dragen. De geestelijk verzorgers binnen SJG Weert kunnen u begeleiden en ondersteunen. Zij zijn er voor iedereen, los van geloof of levensbeschouwing.

Stilteruimte
Zoekt u de stilte of heeft u behoefte aan gebed? De stilteruimte is dag en nacht open en ligt in de hal van het souterrain, naast de liften.

Wilt u de communie ontvangen dan kunt u via de medewerkers van de afdeling, contact opnemen met de geestelijk verzorger.

Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden
Wilt u in bijzijn van familie een ziekenzegening / zalving ontvangen dan kunt u via de medewerkers van de afdeling, contact opnemen met de geestelijk verzorger.

Maatschappelijke- en psychosociale zorg
Een ziekenhuisopname kan voor u en uw familie onzekerheden met zich meebrengen. Ziek zijn, onderzoek en behandeling kunnen het dagelijkse leven in de war sturen met onzekerheden, spanning, angst of verdriet. De maatschappelijk werkers van het ziekenhuis kunnen samen met u zoeken naar antwoorden op vragen en oplossingen voor uw problemen. Ook als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, kan dat.

U kunt de verpleegkundige of uw arts vragen een afspraak voor u te maken. Zelf telefonisch contact opnemen kan ook.
Vanuit het ziekenhuis, via telefoon:
2265.
Van buiten het ziekenhuis, telefoon:
0495 - 57 22 65

Restaurant 't Gasthuys

In het restaurant is iedereen welkom. U kunt hier diverse soorten koffie, thee, gebak, diverse broodjes, een hartige hap, frietjes, snacks, frisdrank of heerlijk softijs krijgen. Tussen 11:30 - 14:00 uur kunt u ook een kop soep, maaltijdsalade of een warme maaltijd gebruiken. Rechts naast de kassa van het restaurant is een verkooppunt waar u kranten, lectuur, kaarten, fruit, snoep of leuke cadeaus kunt kopen. Daarnaast kunt u boordjes en maaltijden via de automaat aan de ingang van het restaurnant kopen. Deze service is 24 uur per dag beschikbaar.

De openingstijden (deze kunnen in bijzondere situaties aangepast worden):

  • maandag t/m vrijdag:                       08:00 - 16:30 uur
  • zaterdag, zon- en feestdagen:        gesloten

Roken

Er is een algeheel rookverbod van toepassing op het ziekenhuisterrein. Zowel binnen het ziekenhuis als buiten op het ziekenhuisterrein mag niet gerookt worden. Het betreft alle vormen van roken, van zowel sigaretten en sigaren als pijptabak en e-sigaretten.

SJG Apotheek

De patiënt kan bij het verlaten van het ziekenhuis direct zijn medicijnen ophalen bij de SJG Apotheek in de centrale hal en hoeft daarvoor niet eerst naar de eigen apotheek.

Als het kan wordt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

In principe kunt u terecht voor alle medicijnen die op recept te krijgen zijn. Daarnaast heeft de SJG Apotheek ook zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, pleisters, zalven en middelen tegen allergie en een beperkte keuze aan hulp- en verbandmiddelen. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen bij de eigen apotheek worden opgehaald of indien gewenst besteld worden bij de SJG Apotheek.

Openingstijden:
Van maandag t/m zaterdag van 08:00 - 18:00 uur. Buiten de openingstijden is SJG Apotheek ook dienstapotheek. U kunt dus ook buiten de openingstijden terecht.

Overige informatie

Calamiteiten
In ieder gebouw - dus ook in ons ziekenhuis - kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat mensen zo snel mogelijk worden geholpen, of mogelijk zelfs geëvacueerd. Ondanks alle (technische) voorzieningen, instructies en voorlichting blijft het mogelijk dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hierbij staat de zorg voor veiligheid en welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers voorop.

Het is daarom goed om te weten dat het ziekenhuis professioneel getrainde bedrijfshulpverleners en uitgebreide veiligheidsvoorschriften / voorzieningen heeft. Alle medewerkers van het ziekenhuis weten hoe ze moeten handelen bij calamiteiten.

Ontdekt u, ondanks de uitgebreide veiligheidsvoorschriften en voorzieningen, een calamiteit dan gelden de volgende regels:

  • Blijf kalm.
  • Waarschuw onmiddellijk de verpleegkundigen en bel de beveiliging via het intern telefonische alarmnummer: 55.
  • Volg de aanwijzingen van de medewerker en/of bedrijfshulpverleners op.

Cliëntenraad
SJG Weert vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de mening van haar cliënten. Daarvoor is de cliëntenraad ingesteld die zo goed mogelijk de gemeenschappelijke belangen van de (mogelijke) cliënten behartigt.

Meer informatie of contact:
Via de website: https://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad
E-mail: clientenraad@sjgweert.nl

Idee, opmerking of klacht?
Uw idee, opmerking of klacht is welkom. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Wij proberen uw verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken.

Als het niet lukt om de klacht met diegene te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, bestaat er een klachtenprocedure.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure zie de folder ‘Idee, opmerking of klacht?’

Parkeren
Voor parkeren op de parkeerplaats van het ziekenhuis moet worden betaald. Het is mogelijk om een week- of dagkaart te kopen. Dit kan voordeliger zijn. Meer informatie vindt u in de folder ‘Parkeren’. De kosten staan ook op de website https://www.sjgweert.nl/bezoekers/bereikbaarheid

Rechten en plichten
Het is goed om te weten dat u als patiënt rechten maar ook plichten heeft. Meer informatie vindt u in de folder ‘Rechten en plichten van de patiënt’.

Rechten minderjarigen
Meer informatie over rechten van minderjarigen kunt u lezen in de folder ‘Patiëntenrechten van ouders en kind’.

Veilige zorg
Als iemand zich in ons ziekenhuis misdraagt, wordt diegene aangesproken op dat gedrag. Als dit geen effect heeft, krijgt de persoon een officiële waarschuwing of mogelijk zelfs een (tijdelijke) toegangsontzegging. Als het nodig is wordt de politie ingeschakeld of wordt aangifte gedaan.

Ieder agressie-incident wordt vastgelegd in het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR). Hierin worden ook de gegevens van de veroorzaker geregistreerd. Het ZIR helpt bovendien om inzicht te krijgen in de manier waarop dit ziekenhuis agressie verder kan aanpakken en voorkomen. Meer informatie is te vinden in de folder 'Veilige zorg'

Belangrijk

De algemene bezoektijden zijn van:
15:00 - 19:30 uur.
Voor het vrouw-moeder-kind centrum en de intensive care unit ICU/CCU gelden afwijkende bezoektijden.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om tijdelijk de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Heeft u nog vragen?

Stel uw vragen aan een verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Website
SJG Weert heeft een website waarop u informatie over het ziekenhuis kunt vinden. Kijk op:
www.sjgweert.nl.