Welkom in SJG Weert

Informatie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

U bent opgenomen in het ziekenhuis. We kunnen ons voorstellen dat u een opname in het ziekenhuis spannend vindt. Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. In deze folder leest u praktische informatie over de gang van zaken bij opname. 

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers. Wij wensen u een prettig verblijf in SJG Weert.

Verblijf

Polsbandje
Bij opname op de verpleegafdeling krijgt u een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje zodat altijd duidelijk is wie u bent.

Gemengd verplegen
In SJG Weert wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat vrouwen en mannen samen op een kamer verpleegd worden. Natuurlijk houden we wel rekening met uw privacy.

Schoeisel                          
Tijdens u verblijf is het van belang dat er goed en stevig schoeisel aanwezig is zodat veilig lopen mogelijk is. Dus liefst geen pantoffels of slippers.

Zien & horen
Gebruikt u thuis een bril of hoorapparaat, neem dit mee tijdens u opname.

Waardevolle bezittingen
Het kan handig zijn kleingeld bij u te hebben. Neem liever geen groot geld, sieraden en waardevolle papieren mee. Geef ze eventueel mee naar huis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing of beschadiging van uw eigendommen.

In de meeste patiëntenkamers is in de garderobekast een kluisje aanwezig. Meer informatie hierover kunt u aan de medewerkers vragen.

Wie komt aan uw bed?

Medewerkers service & zorg
Op de afdeling krijgt u het meeste te maken met verpleegkundigen en medewerkers service & zorg. De medewerkers service & zorg helpen o.a. bij de verzorging en de maaltijden.

De verpleegkundigen
De verpleegkundigen zorgen voor u en verplegen u. Bij de verpleegkundige kunt u terecht met vragen en opmerkingen over uw zorg, medicijnen, onderzoeken enz. De verpleegkundige overlegt met u wat u zelf kunt en mag doen. De verpleegkundige zal u eventueel stimuleren om u zelf te verzorgen, uit bed te komen of aan tafel te eten. Dat valt niet altijd mee maar hoort wel bij het herstel.

Specialisten
Uw eigen arts (specialist) is de hoofdbehandelaar. Deze is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Soms vraagt uw arts andere specialisten om mee te werken aan uw behandeling omdat zij meer kennis hebben op een bepaald gebied.

Stagiaires
Op de verpleegafdeling lopen geregeld studenten stage die een opleiding volgen tot bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, fysiotherapeut of diëtist. Zij moeten toestemming aan u vragen om bij een behandeling aanwezig en/of betrokken te zijn. Als u dat niet prettig vindt mag u dat altijd zeggen.

Vrijwilligers
Op verschillende afdelingen in het ziekenhuis werken vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld bij vervoer van patiënten of verzorgen de bloemen.

Verlaten van de afdeling en/of het ziekenhuis

Wanneer u niet de hele dag in bed hoeft te blijven, kunt u uw gewone kleren dragen. Overleg eerst met de verpleegkundige of u van de afdeling weg mag.

Ga niet zomaar naar buiten om te wandelen, ook al schijnt de zon nog zo verleidelijk! Laat de verpleging altijd weten als u de afdeling of het ziekenhuis wilt verlaten. Vertel ook waar u naar toe gaat. Het tussentijds verlaten van het ziekenhuis is voor u als patiënt voor eigen verantwoording.

Bezoektijden

De algemene bezoektijden zijn van: 
15:00 – 19:30 uur

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om tijdelijk de kamer te verlaten.
Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Afdelingen met afwijkende bezoektijden:
VMK centrum (vrouw-moeder-kind centrum)
Hier zijn ouders en partners altijd welkom. De bezoektijden voor overige bezoekers zijn:

VMK algemeen:         
11:00 – 11:30 uur
15:00 – 16:30 uur
18:00 – 19:30 uur

Couveuse                  
11:00 – 11:30 uur
16:00 – 16:30 uur
19:00 – 19:30 uur

Intensive care unit / coronary care unit (ICU/CCU)
Doordeweeks, in weekenden en op feestdagen:
van 11:00 – 14:00 uur      
van 16:00 – 20:00 uur

Overleg eerst met de verpleegkundige als kinderen tot 12 jaar op bezoek willen komen op de intensive care unit.

Als er een dringende reden is om buiten het bezoekuur te komen, overleg dit dan vooraf met de verpleegkundige van de afdeling. Mogelijk kan uw naaste een mantelzorgbadge krijgen om u buiten de bezoektijden te bezoeken.

Bloemen
Voor patiënten op het VMK centrum en de intensive care unit mogen geen bloemen worden meegebracht.

Dagindeling

Een dag in het ziekenhuis verloopt anders dan thuis. Hieronder ziet u een algemene dagindeling. Dit kan per afdeling iets verschillen.

Verzorging   07:00 uur
Ontbijt / medicatie   07:45 uur
Serveren van dranken   10:00 uur
Lunch / medicatie   12:00 uur
Serveren van dranken   14:30 uur
Bezoek   zie bezoektijden
Warme maaltijd / medicatie    17:00 uur
Bezoek   zie bezoektijden
Serveren van dranken   19:00 uur
Nachtrust / medicatie   22:30 uur

Een goede nachtrust is belangrijk voor u en uw medepatiënten. Houd daarom rekening met elkaar.

Artsenvisite

Op de meeste verpleegafdelingen komt elke dag een arts bij u langs. Dit is niet altijd uw eigen arts. Specialisten in ons ziekenhuis werken nauw samen. Dit kan betekenen dat een andere arts (van hetzelfde specialisme) naar uw toestand komt informeren. De arts bespreekt met u uw (medische) situatie en behandeling. Het is ook mogelijk dat een arts-assistent meewerkt aan uw behandeling. De arts wordt mogelijk vergezeld door een verpleegkundige en soms ook een arts in opleiding. Wilt u uw arts persoonlijk spreken overleg dit dan met de arts of de verpleegkundige.

Informatie

Regelmatig vragen familieleden informatie over de patiënt aan verpleegkundigen of artsen. Volgens de wet mag de verpleegkundige of arts geen informatie over de patiënt aan andere geven, zonder toestemming van de patiënt. Bij opname wordt naar een contactpersoon gevraagd. Hij/zij is de enige aan wie, na toestemming van u, informatie wordt gegeven. De contactpersoon kan tussen 13:30 - 14:30 uur naar de afdeling bellen voor informatie. De contactpersoon kan ook tijdens het bezoek informatie vragen. 

Maaltijden

De medewerker service & zorg komt voor de broodmaaltijd bij u langs met een broodbuffetwagen. Voor het warme eten komt de medewerker service & zorg met een tablet het menu bij u opvragen. In het nachtkastje ligt een menukaart met het weekmenu. Als u een dieet heeft kan dit afwijken. Ook kunt u kiezen voor vegetarisch of bijvoorbeeld eten volgens uw geloofsovertuiging. Soms mag u (tijdelijk) bepaalde dingen niet eten. Bijvoorbeeld voor een operatie of onderzoek

Voor SJG Weert is de voedselveiligheid erg belangrijk. Daarom moeten de medewerkers zich aan de regels van de Warenwet houden. Dit zijn strenge regels over omgaan met eten.

Nagerechten, koude bijgerechten en melkproducten
Wilt u een koud nagerecht, melkproducten of een bijgerecht graag later eten? Dat mag dan niet langer dan 2 uur na het uitdelen blijven staan. Daarna moet het product worden weggegooid.

Bewaren en opwarmen voedingsmiddelen
Drank en/of eten dat van thuis wordt meegenomen, mag niet bewaard, gekoeld of opgewarmd worden in de afdelingskeuken.

Dieetvoedingen die de diëtist afspreekt worden soms opgewarmd.

SJG Weert is niet verantwoordelijk voor eten of drinken dat niet door het ziekenhuis is ingekocht, bewaard en bereid.

Medicijnen

Tijdens uw opname krijgt u (misschien) medicijnen voorgeschreven. Het beste kunt u deze meteen na het uitdelen innemen. De uitdeeltijden zijn bewust over de dag verdeeld zodat de medicijnen zo goed mogelijk kunnen werken. Het kan zijn dat u in het ziekenhuis korte tijd uw eigen (thuis)medicijnen moet gebruiken. Dit wordt dan met u besproken.

Telefoon, radio, televisie en internet

TV, radio en telefoon
De kamers zijn voorzien van televisie, radio en telefoon. Via de handset aan uw bed kunt u luisteren naar de verschillende vast ingestelde radiozenders. Het gebruik van radio en televisie is gratis.

Met het toestel op uw kamer kunt u direct een nummer binnen de regio bellen. Hiervoor moet u eerst een extra 0 intoetsen. Bellen binnen de regio, met de kengetallen: 0495, 0475, 0493, 040, 077 is gratis. Naar België kunt u gratis bellen met de kengetallen 011 en 089. Wilt u bellen buiten de regio of naar een mobiele telefoon (06-nummer), dan kan dat via de afdeling receptie & beveiliging. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing boven uw bed. Bellen buiten de regio en met 06-nummers is niet gratis.

Als u telefoonkosten gemaakt heeft kunt die betalen bij de afdeling receptie & beveiliging in de centrale hal. Zelf bent u rechtstreeks te bereiken via het toestel op uw kamer. Het nummer van dit toestel staat vermeld op de gebruiksaanwijzing.

Mobiele telefoon
U mag uw mobiele telefoon op de meeste afdelingen gebruiken. Op de afdeling intensive care unit moet uw mobiele telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan. Uw telefoon kan storing veroorzaken op de medische apparaten op de afdeling.

U mag de mobiele telefoon ook niet gebruiken op plaatsen waar het met verbodsborden is aangegeven. De medewerkers op de verpleegafdeling kunnen u hierover meer vertellen.

Houdt bij het telefoneren zoveel mogelijk rekening met uw kamergenoten.

Internetgebruik
SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk waarmee u overal in het ziekenhuis kunt internetten Hiervoor heeft u actuele inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers op de verpleegafdeling. De actuele inloggegevens worden ook via bordjes o.a. in de centrale hal en het restaurant bekend gemaakt.

Foto’s, film- of geluidsopnamen

Steeds vaker komt het voor dat familieleden of patiënten op de afdeling foto’s, film- of geluidopnamen maken. Om privacy redenen en voor de rust op de afdeling, is dit echter slechts in zeer beperkte mate toegestaan. Men mag alleen opnamen maken van de patiënt zelf. Opnames maken van medepatiënten, medewerkers, artsen en andere zorgverleners is niet toegestaan.

Veilige behandeling

Ook u als patiënt kunt meewerken aan een veilige behandeling. Speciaal hiervoor is een veiligheidskaart gemaakt en deze ligt op uw kamer. Lees de informatie op de kaart. Heeft u vragen over de informatie dan kunt u die stellen aan de medewerkers op de afdeling.

Prikaccident

In het ziekenhuis gebeuren veel handelingen waarbij naalden of scherpe voorwerpen worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij bloedprikken of een operatie. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat een medewerker zich per ongeluk verwondt aan een scherp voorwerp dat bij u is gebruikt. Toch kan het gebeuren dat een medewerker zich verwondt aan een scherp voorwerp. We noemen dit een prikaccident. Door een prikaccident kan de medewerker een infectie oplopen. Laat daarom als u zelf prikt geen gebruikte naaldjes of bebloede watjes op het dienblad en/of nachtkastje liggen.

Verzekering bij opname

Als u verzekerd bent bij een buitenlandse zorgverzekeraar dan heeft het ziekenhuis een kopie nodig van de Europese zorgpas (European Health Insurance Card) of een geldig S2 (voorheen E112) formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij uw zorgverzekering. De medewerkers vertellen u als u dit moet regelen.

Sommige zorgverzekeringen verwachten dat u hen, zo mogelijk, vooraf informeert over uw opname. Dit kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

Als u geen verzekeringsbewijs kunt laten zien dan moet u vooruit betalen. U krijgt dan een rekening, dat noemen we een voorschotnota.

Bewijs van opname
Als u een bewijs van opname nodig heeft dan kunt u dit opvragen bij het planbureau in de centrale hal. Dat is bijvoorbeeld nodig als u een geboekte vakantie af moet zeggen omdat u opgenomen bent.

Weer naar huis

Als nazorg nodig is
Als tijdens de opname duidelijk is dat u thuis hulp van de thuiszorg nodig heeft, dan vraagt de verpleegkundige de transferverpleegkundige om bij u langs te komen. Dit wordt met u overlegd. De transferverpleegkundige bespreekt met u welke zorg nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Als het nodig is dat u na uw verblijf in het ziekenhuis naar een zorgcentrum gaat dan bespreekt uw arts dit met u. De transferverpleegkundige komt langs om dit met u te bespreken en aan te vragen.

Het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u regelen via het WMO-loket van uw gemeente. (WMO is Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Dit moet u zelf (laten) regelen.

Naar huis
Hoe lang u in het ziekenhuis blijft, is vooraf niet altijd precies bekend. Uw arts zal de vermoedelijke tijd met u bespreken.

De arts vertelt u welke nazorg u nodig heeft, zoals extra rust, medicijnen, dieet of fysiotherapie. Meestal blijft u nog een poosje onder controle; de afdelingssecretaresse zorgt dan voor een afspraak. Voordat u naar huis gaat kunt u tijdens een gesprek met een verpleegkundige nog uw eventuele vragen stellen. Als u thuis medicijnen moet gebruiken komt de apothekersassistente bij u langs om dit te regelen.

Als de arts u vertelt dat u vandaag naar huis kunt, dan duurt het ongeveer 3 uur voordat alles voor u geregeld is. De medewerkers vertellen u wanneer de ontslagpapieren voor u klaar liggen. U meldt zich dan bij de afdelingsbalie en u ontvangt de papieren die u nodig heeft.

Weer thuis
Na uw opname stuurt de arts informatie over uw behandeling naar uw huisarts. Als u thuis bent en er ontstaat een onverwachte verandering in uw toestand, neem dan contact op.

Overdag kunt u bellen met de poli van uw behandelend specialist. In het weekend, avond of nacht kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Voorzieningen

Geestelijke verzorging
Ziekte kan veel los maken. Twijfels en zorgen kunnen u erg bezighouden. Ook uw familie of naasten kunnen vragen hebben. Voor hen is het soms zwaar om de dagelijkse zorg voor echtgenoot, kind of ouder te dragen. De geestelijk verzorgers binnen SJG Weert kunnen u begeleiden en ondersteunen. Zij zijn er voor iedereen, los van geloof of levensbeschouwing.

Stilteruimte
Zoekt u de stilte of heeft u behoefte aan gebed? De stilteruimte is dag en nacht open en ligt in de hal van het souterrain, naast de liften.

Wilt u de communie ontvangen dan kunt u via de medewerkers van de afdeling, contact opnemen met de geestelijk verzorger.

Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden
Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen zingevende rituelen en woorden van bemoediging van grote betekenis zijn. Samen met u kunnen de geestelijk verzorgers zoeken naar een viering of ritueel dat past bij uw levensbeschouwing.

Wilt u in bijzijn van familie een ziekenzegening / zalving ontvangen dan kunt u via de medewerkers van de afdeling, contact opnemen met de geestelijk verzorger.

Maatschappelijke- en psychosociale zorg
Een ziekenhuisopname kan voor u en uw familie onzekerheden met zich meebrengen. Ziek zijn, onderzoek en behandeling kunnen het dagelijkse leven in de war sturen met onzekerheden, spanning, angst of verdriet. De maatschappelijk werkers van het ziekenhuis kunnen samen met u zoeken naar antwoorden op vragen en oplossingen voor uw problemen. Ook als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, kan dat.

U kunt de verpleegkundige of uw arts vragen een afspraak voor u te maken. Zelf telefonisch contact opnemen kan ook.
Vanuit het ziekenhuis, via telefoon:
2265.
Van buiten het ziekenhuis, telefoon:
0495 - 57 22 65

Patiënteninformatie
Bij de afdeling patiënteninformatie bent u welkom met vragen en opmerkingen over het ziekenhuis, gezondheid en gezondheidszorg. Zij helpen u aan informatie over ziekte, behandeling, patiëntenverenigingen of lotgenotencontact.

De afdeling patiënteninformatie is vanuit het ziekenhuis bereikbaar telefoon:
2205
Van buiten het ziekenhuis via:
0495 - 57 22 05
of via e-mail:
patienteninformatie@sjgweert.nl

Post
Wilt u post versturen tijdens uw opname? U kunt uw post, voorzien van een postzegel, aan de afdelingssecretaresse geven, of posten in de TNT brievenbus bij de liften op de begane grond.

Als u in het ziekenhuis post wil ontvangen dan graag laten sturen naar:
(Uw naam)
Afdeling …, kamernummer …
SJG Weert
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert

Post die na uw vertrek nog aankomt sturen we door naar uw huisadres.

Restaurant 't Gasthuys
In het restaurant is iedereen welkom. U kunt hier diverse soorten koffie, thee, gebak, diverse broodjes, een hartige hap, frietjes, snacks, frisdrank of heerlijk softijs krijgen. Tussen 11:30 - 14:00 uur kunt u ook een kop soep, maaltijdsalade of een warme maaltijd gebruiken.

Rechts naast de kassa van het restaurant is een verkooppunt waar u kranten, lectuur, kaarten, fruit, snoep of leuke cadeaus kunt kopen.

De openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag:                       08:00 - 19:30 uur
  • zaterdag, zon- en feestdagen:        11:00 - 19:30 uur

Roken
Sinds 31 mei 2020 is een algeheel rookverbod van toepassing op het ziekenhuisterrein. Zowel binnen het ziekenhuis als buiten op het ziekenhuisterrein mag niet gerookt worden. Het betreft alle vormen van roken, van zowel sigaretten en sigaren als pijptabak en e-sigaretten.

SJG Apotheek
In de hal van het ziekenhuis is een poliklinische apotheek. De apotheek levert medicijnen en bijbehorende informatie aan patiënten die na een opname weer naar huis gaan of die een arts op de poli hebben bezocht. De patiënt kan bij het verlaten van het ziekenhuis direct zijn medicijnen ophalen en hoeft daarvoor niet eerst naar de eigen apotheek.

Hoewel de SJG Apotheek vooral is bedoeld voor patiënten van SJG Weert, kunnen omwonenden, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis uiteraard hier ook terecht.

Als het kan wordt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

In principe kunt u terecht voor alle medicijnen die op recept te krijgen zijn. Daarnaast heeft de SJG apotheek ook zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, pleisters, zalven en middelen tegen allergie en een beperkt keuze aan hulp- en verbandmiddelen. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen bij de eigen apotheek worden opgehaald of indien gewenst besteld worden bij de SJG apotheek.

Openingstijden:
Van maandag t/m zaterdag van 08:00 - 18:00 uur. Buiten de openingstijden is SJG Apotheek ook dienstapotheek. U kunt dus ook buiten de openingstijden terecht.

Overige informatie

Calamiteiten
In ieder gebouw - dus ook in ons ziekenhuis - kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat mensen zo snel mogelijk worden geholpen, of mogelijk zelfs geëvacueerd. Ondanks alle (technische) voorzieningen, instructies en voorlichting blijft het mogelijk dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hierbij staat de zorg voor veiligheid en welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers voorop.

Het is daarom goed om te weten dat het ziekenhuis professioneel getrainde bedrijfshulpverleners en uitgebreide veiligheidsvoorschriften / voorzieningen heeft. Alle medewerkers van het ziekenhuis weten hoe ze moeten handelen bij calamiteiten.

Ontdekt u, ondanks de uitgebreide veiligheidsvoorschriften en voorzieningen, een calamiteit dan gelden de volgende regels:

  • Blijf kalm.
  • Waarschuw onmiddellijk de verpleegkundigen en bel de beveiliging via het intern telefonische alarmnummer: 55.
  • Volg de aanwijzingen van de medewerker en/of bedrijfshulpverleners op.

Cliëntenraad
SJG Weert vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de mening van haar cliënten. Daarvoor is de cliëntenraad ingesteld die zo goed mogelijk de gemeenschappelijke belangen van de (mogelijke) cliënten behartigt.

Meer informatie of contact:
Via de website: https://www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad
E-mail: clientenraad@sjgweert.nl

Via de folder (in de centrale hal): ‘De cliëntenraad’.

Idee, opmerking of klacht?
Uw idee, opmerking of klacht is welkom. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Wij proberen uw verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken.

Als het niet lukt om de klacht met diegene te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, bestaat er een klachtenprocedure.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure zie de folder ‘Idee, opmerking of klacht?’

Parkeren
Voor parkeren op de parkeerplaats van het ziekenhuis moet worden betaald. Het is mogelijk om een week- of dagkaart te kopen. Dit kan voordeliger zijn. Meer informatie vindt u in de folder ‘Parkeren’. De kosten staan ook op de website https://www.sjgweert.nl/bezoekers/bereikbaarheid

Rechten en plichten
Het is goed om te weten dat u als patiënt rechten maar ook plichten heeft. Meer informatie vindt u in de folder ‘Rechten en plichten van de patiënt’.

Rechten minderjarigen
Meer informatie over rechten van minderjarigen kunt u lezen in de folder ‘Patiëntenrechten van ouders en kind’.

Registratie van gegevens
Nederlandse kankerregistratie
Wereldwijd doet men onderzoek naar kanker. Al dit onderzoek wordt gedaan om kanker zoveel mogelijk te voorkomen en om er voor te zorgen dat mensen met kanker een zo goed mogelijke behandeling krijgen. Om dat te kunnen doen zijn gegevens nodig van mensen die nu kanker hebben. De gegevens worden verzameld door de Nederlandse Kankerregistratie, een landelijke databank.

De gegevens uit de kankerregistratie worden voor 3 doelen gebruikt:

  1. Om na te gaan hoe vaak en waar de verschillende vormen van kanker in Nederland voorkomen.
  2. Het verbeteren van de behandeling voor mensen met kanker
  3. Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Medewerkers van de Integrale Kankercentra registreren de benodigde gegevens in ziekenhuizen vanuit de medische dossiers. Daarbij worden privacygevoelige gegevens zoals naam en geboortedatum anoniem verwerkt.

Als u kanker heeft en u wilt niet dat uw gegevens worden geregistreerd, dan kunt u dit zeggen tegen uw behandelend arts. Deze noteert het bezwaar in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd. Wilt u meer weten over de kankerregistratie? Via de afdeling patiënteninformatie kunt u meer informatie krijgen. U kunt ook de folder downloaden via www.kwfkankerbestrijding.nl

Overige registratie
Het kan zijn dat ter vergelijking met landelijke cijfers gegevens van u worden geregistreerd (anoniem). Deze worden opgestuurd naar een landelijk centrum. Een voorbeeld hiervan zijn het aantal infecties na een operatie.

Veilige zorg
Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn, voor iedereen. Of u nu patiënt, begeleider, bezoeker of medewerker bent. De praktijk is helaas anders. Dit ziekenhuis heeft een beleid om de veiligheid te behouden en te vergroten. Wij maken hierbij gebruik van Veilige zorg. In Veilige zorg werken ziekenhuizen, gemeenten, politie en justitie samen om agressie terug te dringen. Ook het voorkomen van agressie is een belangrijk doel.

Wat houdt veilige zorg in?
Als iemand zich in ons ziekenhuis misdraagt, wordt diegene aangesproken op dat gedrag. Als dit geen effect heeft, krijgt de persoon een officiële waarschuwing of mogelijk zelfs een (tijdelijke) toegangsontzegging. Als het nodig is wordt de politie ingeschakeld of wordt aangifte gedaan.

Ieder agressie-incident wordt vastgelegd in het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR). Hierin worden ook de gegevens van de veroorzaker geregistreerd. Het ZIR helpt bovendien om inzicht te krijgen in de manier waarop dit ziekenhuis agressie verder kan aanpakken en voorkomen.

Meer informatie is te vinden in de folder 'Veilige zorg'.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

De algemene bezoektijden zijn van:
15:00 - 19:30 uur.
Voor het vrouw-moeder-kind centrum en de intensive care unit ICU/CCU gelden afwijkende bezoektijden.

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om tijdelijk de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Heeft u nog vragen?

Stel uw vragen aan een verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Website
SJG Weert heeft een website waarop u informatie over het ziekenhuis kunt vinden. Kijk op:
www.sjgweert.nl.