PDF
Stel PDF samen

Psychosociale begeleiding van mensen met kanker

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, is dat ingrijpend. Uw leven staat op zijn kop, alle zekerheid lijkt verdwenen. 

De confrontatie met kanker heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor uw naasten. U staat samen voor de opgave een nieuw evenwicht te vinden.

Veel voorkomende gevolgen

Ieder mens is uniek en reageert op zijn eigen manier op een ingrijpende gebeurtenis. Veel voorkomende reacties na confrontatie met kanker zijn:

 • angst voor de behandeling of voor een terugkeer van de ziekte;
 • verdriet over de veranderingen aan uw lichaam;
 • zorgen over hoe de anderen in uw gezin zich redden;
 • worstelen met vragen zoals "Waarom ik?" of "Waar heb ik dit aan te danken?";
 • gevoelens van machteloosheid en onzekerheid.

Psychosociale begeleiding

Een vorm van gespecialiseerde hulp is psychosociale begeleiding. Die richt zich op het behoud of het herstel van uw veerkracht en kwaliteit van leven.

De eerste zorg ontvangt u via uw behandelend arts, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of casemanager. Zij geven u voorlichting en ondersteunen u bij uw behandelingen.

Soms is dat niet voldoende, bijvoorbeeld als de behandelingen u erg zwaar vallen of als u de behoefte heeft om met iemand die wat verderaf staat te praten. In die gevallen kan een gesprek met een hulpverlener uit het psychosociale team worden geregeld.

Het kan ook zijn dat u pas in een latere fase behoefte heeft aan deze gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld als u klaar bent met de medische behandelingen of als behandelen niet meer mogelijk is.

Wanneer psychosociale begeleiding inschakelen?

Hulp en begeleiding kunt u in alle fasen van de behandeling nodig hebben. Ook uw partner of naasten kunnen behoefte hebben aan ondersteuning.

Wij adviseren u om hulp te zoeken als:

 • u moeite heeft om de medische behandeling te doorstaan;
 • u klachten heeft zoals somberheid, slaapproblemen, piekeren of lusteloosheid;
 • u problemen ervaart op het gebied van werk, seksualiteit of relatie/gezin;
 • u kinderen heeft en zich afvraagt hoe u hen het beste kunt vertellen wat met u aan de hand is;
 • u last heeft van angst of onzekerheid over het terugkrijgen van de ziekte;
 • u concentratieproblemen ervaart of aanhoudende vermoeidheidsklachten;
 • u rouwt om het verlies van uw gezondheid;
 • u worstelt met zingevings- en geloofsvragen met betrekking tot het ziek zijn.

Vroegtijdige herkenning

Veel mensen vinden het moeilijk om bepaalde problemen aan de orde te stellen of wachten te lang met hulp vragen. Daarom laten we u een aantal keer een korte vragenlijst invullen, de ‘Lastmeter’. Aan de hand van deze lijst kan de arts of verpleegkundige samen met u bekijken waar u tegenaan loopt en welke hulp daar eventueel bij past. Ook als u geen vragenlijst heeft ingevuld, kunt u een beroep doen op het psychosociale team.

Het psychosociale team

SJG Weert beschikt over een aantal hulpverleners die gespecialiseerd zijn in ondersteuning en begeleiding van mensen met kanker. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Maatschappelijk werker
Het kan zijn dat u tijdens uw ziekte en behandeling te maken krijgt met gevoelens van eenzaamheid, angst, woede, onzekerheid verlies of rouw. Bij het maatschappelijk werk kunt u tijdens één of meerdere gesprekken uw hart luchten, een klankbord vinden, ondersteuning krijgen voor uzelf en voor uw naasten. Ook kunt u er terecht met vragen die te maken hebben met gezin, relatie of werk.

Geestelijk verzorger
Met de geestelijk verzorger kunt u van gedachten wisselen over allerlei vragen: over wat het leven zin geeft; over leven en dood, angst, verlies en rouw; over de waarde van uw geloof of levensovertuiging of over het maken van moeilijke keuzes. Om te helpen richting te geven aan deze vragen kan een gesprek met de geestelijk verzorger uitkomst en inspiratie bieden.

Psycholoog
Soms lukt het niet om uw emotionele balans terug te vinden en heeft u bijvoorbeeld het gevoel geen controle meer te hebben over uw angsten. Of u heeft extreem last van vermoeidheid of moeite om de draad op te pakken na de behandeling. In zulke gevallen kan de medisch psycholoog hulp bieden. Dit kan bijvoorbeeld door u methoden aan te reiken om piekergedachten te beïnvloeden of te leren omgaan met uw angstklachten.

Psychiatrisch verpleegkundige en psychiater
Het kan zijn dat u tijdens uw opname in SJG Weert angstklachten of gevoelens van somberheid krijgt. De psychiatrisch verpleegkundige kan u door middel van gesprekken daarbij helpen.

Als u dat wenst kunnen ook uw  naasten  hierbij betrokken worden. Ook is het mogelijk om tijdens uw opname een psychiater om advies te vragen.

Samen met u wordt gekeken of er na uw verblijf in het ziekenhuis verdere hulp nodig is van bijvoorbeeld psycholoog, maatschappelijk werker of psychiater.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Uw medisch specialist, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of casemanager kan u op weg helpen met het zoeken van de juiste hulp. Bespreek uw vraag met één van hen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw medisch behandelteam. Raadpleeg de website van SJG Weert:  www.sjgweert.nl of bel het algemeen nummer en vraag naar een van uw behandelaars:
0495 - 57 10 00

Nederlandse Kankerregistratie

De NKR is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Deze gegevens geven inzichten voor het verbeteren van de zorg voor mensen met kanker: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker. Meer informatie hierover vindt u hier.