PDF
Stel PDF samen

Casemanager

Eén coördinator tijdens het traject van onderzoek en behandeling

De informatie in deze folder is bedoeld voor mensen die doorgestuurd zijn naar de medisch specialist in verband met een (sterk) vermoeden op kanker of bij wie kanker is vastgesteld.

Casemanager

De casemanager is een gespecialiseerde verpleegkundige die nauw betrokken is bij de onderzoeken die u krijgt en/of de behandelingen die daarop volgen.

De casemanager is, net als uw behandelend arts, lid van het behandelteam. De casemanager heeft bepaalde taken zoals:

  • u informeren over de gang van zaken;
  • voorlichting geven over de behandelingen;
  • u (en uw partner) begeleiden;
  • bepaalde onderzoeken doen;
  • verpleegkundige zorg bieden.

De casemanager heeft een belangrijke rol in de coördinatie van uw zorg tijdens de periode van  onderzoek en behandeling. Bij onderzoek naar en behandeling van kanker zijn vaak meerdere behandelaars, hulpverleners en instellingen betrokken.

Soms gebeuren alle onderzoeken en behandelingen in dit ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar een ander ziekenhuis. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar u met welke vragen terecht kan. En wie voor welk deel van uw behandeling verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Daarom is het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft. Deze persoon noemen wij de casemanager. De casemanager stemt alle zorg rondom uw behandeling op elkaar af.

Onderzoek naar en behandeling van kanker bestaat uit meerdere aparte stappen die allemaal op elkaar moeten aansluiten. Deze stappen moeten in de juiste volgorde gebeuren. Daarbij moeten ook (te) lange wachttijden worden voorkomen. Dit regelt de casemanager. Onder andere door uw afspraken goed op elkaar af te stemmen. Hij/zij is dan ook uw aanspreekpunt over het verloop van de stappen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen die u krijgt? Neem dan contact op met uw casemanager. In SJG Weert werken meerdere casemanagers, elk met een apart aandachtsgebied. 

Indien u per e-mail contact opneemt met uw casemanager, a.u.b. uw volledige naam en geboortedatum vermelden. 

Mammapoli
(route 1A)

Sandra Janssen-Engelen:  ile.engelen@sjgweert.nl
Miriam Geene: mi.geene@sjgweert.nl
- verpleegkundig specialist oncologie;
- casemanager borstkanker;
- casemanager melanomen;
- casemanager schildklierkanker.
Telefoon: 0495 - 57 20 80, vraag naar sein 7660

Poli urologie
(route 1B)      

Kim Roest:
- casemanager urologische tumoren
- oncologie verpleegkundige     
Telefoon: 0495 - 57 24 80 of 0495 - 57 21 00, vraag naar sein: 7768 
E-mail: k.roest@sjgweert.nl

Poli chirurgie / gynaecologie / longgeneeskunde
(route 1B / 2E / 0B)

Kim Roest/ Debbie van Uytvange:
- casemanager darm, gynaecologie en longtumoren.
- oncologie verpleegkundige
Telefoon: 0495 - 57 22 70, vraag naar sein: 7538
E-mail: casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl 
E-mail: casemanagersgyn@sjgweert.nl 
E-mail: casemanagerslong@sjgweert.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over onderzoeken en behandelingen die u krijgt? Neem dan contact op met uw casemanager.

Nederlandse Kankerregistratie

De NKR is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Deze gegevens geven inzichten voor het verbeteren van de zorg voor mensen met kanker: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker. Meer informatie hierover vindt u hier.