Poli Preoperatieve Screening (PPS)

In voorbereiding op een geplande operatie willen de specialisten graag informatie over allerlei zaken die van invloed kunnen zijn op uw behandeling. Bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt, hoeveel u weegt en of u ergens allergisch voor bent. Dit wordt in kaart gebracht  tijdens een bezoek aan de poli Preoperatieve Screening (PPS). U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De anesthesioloog zal uw medische voorgeschiedenis met u doornemen aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst. Samen bespreekt u welke vorm van anesthesie wenselijk is.

Afspraak maken
Een afspraak bij de PPS wordt gemaakt via het Planbureau. Ter voorbereiding op deze afspraak wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal via MijnSJG.  U kunt deze vragenlijst het best een week voor uw bezoek aan de PPS invullen. Uw gegevens zijn dan actueel tijdens de afspraak en er is voldoende tijd om de lijst rustig in te vullen. Vult u de vragenlijst liever op papier in? Dit is ook mogelijk. Houd dan wel rekening met 20 tot 30 minuten extra wachttijd tijdens uw afspraak in het ziekenhuis. Deze tijd is nodig om de gegevens voorafgaand aan uw gesprek met de anesthesioloog of anesthesiemedewerker digitaal in uw patiëntendossier te verwerken.

Na het gesprek op de  PPS krijgt u kort voor de operatie van het Planbureau bericht wanneer de operatie precies zal plaatsvinden. Er zit altijd enige tijd tussen het moment dat u op de PPS bent geweest en het moment van de operatie. Als er in deze tijd iets is veranderd in uw gezondheidstoestand of uw medicijngebruik moet u dit melden bij de verpleegkundige die u ontvangt wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Tweede afspraak
In sommige gevallen is het nodig om een nieuwe afspraak te plannen op de PPS, bijvoorbeeld:

  • als u onder behandeling komt van een andere medisch specialist;
  • als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest;
  • als er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik;
  • als er een sterk verhoogde bloeddruk is geconstateerd;
  • als u zwanger bent of zou kunnen zijn.

Telefonisch contact
In het algemeen is het bezoek aan de PPS zes maanden geldig. Wordt u later geopereerd, dan krijgt u kort voor de opname, een telefonische afspraak met een arts van de PPS. Afhankelijk van uw antwoorden en uw lichamelijke conditie wordt bekeken of u de PPS nogmaals moet bezoeken of dat het beantwoorden van enkele vragen via de telefoon voldoende is.

Contact

Route:
0E

Telefoon:
0495 - 57 23 01 (voor afspraken)
0495 - 57 29 60 (voor vragen)

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 - 17:00 uur

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht