Poli preoperatieve screening (PPS)

In voorbereiding op een geplande operatie willen de specialisten graag informatie over allerlei zaken die van invloed kunnen zijn op uw behandeling. Bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt, hoeveel u weegt en of u ergens allergisch voor bent. Dit wordt in kaart gebracht tijdens een gesprek met de poli preoperatieve screening (PPS). U krijgt een gesprek met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. Indien er lichamelijk onderzoek nodig is, vragen we u naar het ziekenhuis te komen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. De anesthesioloog zal uw medische voorgeschiedenis met u doornemen aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst. Samen bespreekt u welke vorm van anesthesie wenselijk is.

Afspraak maken
Een afspraak bij de PPS wordt gemaakt via het planbureau. Van tevoren wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen via MijnSJG. Lukt het u niet om deze vragenlijst digitaal in te vullen, dan neemt de assistente 1 à 2 dagen vóór uw screeningsafspraak telefonisch contact met u op om uitleg te geven. Mocht het dan alsnog niet lukken, dan neemt zij de vragenlijst persoonlijk met u door.

Na het gesprek met de PPS krijgt u kort voor de operatie van het planbureau bericht wanneer de operatie precies zal plaatsvinden. Er zit altijd enige tijd tussen het moment dat u op de PPS bent geweest en het moment van de operatie. Als er in deze tijd iets is veranderd in uw gezondheidstoestand of uw medicijngebruik moet u dit melden bij de verpleegkundige die u ontvangt wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Tweede afspraak
In sommige gevallen is het nodig om een nieuwe afspraak te plannen op de PPS, bijvoorbeeld:

  • als u onder behandeling komt van een andere medisch specialist;
  • als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest;
  • als er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik;
  • als er een sterk verhoogde bloeddruk is geconstateerd;
  • als u zwanger bent of zou kunnen zijn.

Telefonisch contact
In het algemeen is het bezoek aan de PPS zes maanden geldig. Wordt u later geopereerd, dan krijgt u kort voor de opname, een telefonische afspraak met een arts van de PPS. Afhankelijk van uw antwoorden en uw lichamelijke conditie wordt bekeken of u de PPS nogmaals moet bezoeken of dat het beantwoorden van enkele vragen via de telefoon voldoende is.

Contact

Route:
1C

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 - 57 29 60

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht