Corona update

9 maart 2020Algemeen, Coronavirus, Patiëntenzorg

Er is in SJG Weert één patiënt positief getest op COVID-19 (Corona-virus). Deze persoon wordt momenteel volgens de richtlijnen in strikte isolatie verzorgd. De opname heeft geen gevolgen voor onze dienstverlening. Deze gaat gewoon door.

De patiënt is recent opgenomen en er zijn diverse testen uitgevoerd. Weliswaar voldeed de patiënt niet aan het risicoprofiel Corona, maar sinds vorige week test het lab bij een aantal testen ook op Corona. Deze test bleek positief. Er vindt nog een standaard bevestigingstest plaats. Inmiddels is een contactonderzoek opgestart om eventuele verdere verspreiding in kaart te brengen. Ook is de route die de persoon binnen het ziekenhuis heeft afgelegd in kaart gebracht. Iedereen die in contact is geweest met de patiënt, is persoonlijk op de hoogte gesteld.

Zoals gezegd gaat de zorg in SJG Weert gewoon door. Om verspreiding van het virus te minimaliseren zijn al enige tijd maatregelen van kracht binnen SJG Weert, die terug te zien zijn op de website.

Corona update