Neurologie

Het specialisme neurologie is gericht op aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, perifere zenuwen en spieren.

De neurologen van SJG Weert behandelen neurologische aandoeningen in de volle breedte. Hierbij kunt u denken aan het carpaal tunnelsyndroom, epilepsie, herseninfarcten, hersenbloedingen, hoofdpijn, multipele sclerose, nek-/rughernia’s, de ziekte van Parkinson en TIA’s. Daarnaast beoordelen zij of iemands klachten van neurologische aard zijn.

De neurologische basiszorg wordt door alle neurologen geboden. Daarnaast heeft ieder zijn/haar eigen aandachtsgebieden. Bij complexere ziektebeelden wordt u indien nodig verwezen naar één van onze samenwerkingsziekenhuizen in de regio. Dankzij een goed netwerk kunnen we altijd passende zorg bieden. 

Zorgstraten en themaspreekuren

Voor enkele aandoeningen is een zorgstraat ingericht. Hiermee volgen onderzoek, diagnose en behandelplan elkaar snel op, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook werken er op de polikliniek verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen, die zich hebben toegelegd op een neurologische ziekte.

CTS-straat (carpaal tunnelsyndroom)
Bij de CTS-straat vindt vaak eerst een elektromyografisch onderzoek (EMG) plaats, gevolgd door een gesprek, uitslag en behandeladvies van de neuroloog. De behandeling kan bestaan uit afwachten, een nachtspalk, injecties of een operatieve ingreep. We nemen daarnaast deel aan de DISTRICTS trial, een landelijk onderzoek naar de optimale (voorkeurs)behandeling van het carpaal tunnelsyndoom.

Herniastraat
Wanneer u klachten heeft die wijzen op een mogelijke rug- of nekhernia, kunt u terecht bij onze herniastraat. Hier krijgt nu op één dag een MRI-scan, gevolgd door een afspraak bij de neuroloog voor een beoordeling, uitslag en behandeladvies. Zo weet u snel waar u aan toe bent.  Deze aanpak is onderdeel van een regionale samenwerking. Hierdoor wordt u altijd binnen twee weken behandeld. Onderzoek, intake en nazorg vinden in ons ziekenhuis plaats. Voor een eventuele operatie gaat u naar het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

TIA-straat
De TIA-starat is voor patiënten die (mogelijk) een TIA hebben doorgemaakt. Afhankelijk van uw klachten krijgt u op één dag meerdere onderzoeken achter elkaar, gevolgd door een beoordeling en behandeladvies van de neuroloog. De onderzoeken kunnen bestaan uit een CT-scan van de hersenen, een echo van de halsvaten, bloeddrukmetingen, bloedonderzoek en een hartfilmpje. Zo worden alle risicofactoren binnen korte tijd in kaart gebracht en kan het juiste behandelplan worden opgesteld. Dit wordt direct met u besproken.

De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson of daaraan verwante ziektes zijn chronische aandoeningen, waarbij de betrokkenheid van meerdere zorgverleners vaak noodzakelijk is. De neurologen van SJG Weert zijn daarom ook aangesloten bij ParkinsonNet, een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die onderling gemakkelijk kunnen overleggen en verwijzen. Daarnaast kunnen we indien nodig uw bewegingspatroon meten met behulp van de Parkinson Kinetigraph (PKG). Dit is een apparaatje in de vorm van een polshorloge dat (het effect van medicatie op) uw bewegingen registreert. Ten slotte is ook een gespecialiseerde parkinson-verpleegkundige aanwezig, bij wie u terecht kunt voor begeleiding en informatie.

Multiple Sclerose (MS)
Als patiënt met Multiple Sclerose wordt u begeleid en behandeld door de neuroloog en de MS-verpleegkundige. Er is nauwe samenwerking met de revalidatiearts. De neurologen zijn aangesloten bij MS zorg Nederland, waar ook onder andere fysiotherapeuten en ergotherapeuten uit de regio bij zijn aangesloten. Doel hiervan is om u de best mogelijke MS zorg te bieden, dichtbij huis.

CVA-nazorg spreekuur
Indien u te maken heeft gehad met een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) of een TIA, kan de CVA-nazorgverpleegkundige u helpen met het inzichtelijk maken van de ziekte. Hiervoor is een speciaal spreekuur ingericht, ter begeleiding bij (het herkennen van) klachten, medicijngebruik, het dagelijks functioneren, voeding en het bewegingsproces.

Indien u bent doorverwezen naar de CVA-nazorgverpleegkundige dan kunt u als hulpmiddel voor het gesprek deze CVA-vragenlijst invullen voor uzelf.

Ook vertellen mensen met hersenletsel en hun naasten vaak dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en dat het soms een kwestie van toeval en geluk is om bij de juiste persoon of instantie terecht te komen. Wij hebben voor u een praktisch document samengesteld, de keuzewijzer hersenletsel (zie hieronder), waarin u op zoek kunt naar de juiste zorg en ondersteuning in de regio.

KeuzewijzER

Klinische neurofysiologie
Bij klinische neurofysiologie (KNF) vinden onderzoeken plaats die stoornissen in het functioneren van de hersenen, de zenuwen en de spieren kunnen opsporen. Met behulp van deze onderzoeken kan een diagnose gesteld worden bij neurologische klachten en aandoeningen. De meeste onderzoeken worden door de laboranten KNF uitgevoerd, een enkele door de neuroloog. De neurologen beoordelen de resultaten van alle onderzoeken.

De volgende onderzoeken worden bij klinische neurofysiologie uitgevoerd:

  • EEG: onderzoek naar het functioneren van de hersenen
  • EMG: onderzoek naar het functioneren van de zenuwen en de spieren
  • SSEP: onderzoek naar het functioneren van de gevoelszenuwen in de armen of benen
  • ENG: onderzoek naar het functioneren van het evenwichtsorgaan
  • VER: onderzoek naar de geleiding van prikkels via de oogzenuw naar de hersenen.

Contact

Route:
Neurologie - 1B (ontvangstruimte 1)
Neurofysiologie - 1C (ontvangstruimte 5)

Telefonische bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:30 uur
0495 - 57 21 80  (Polikliniek)

Heeft u een vraag die niet medisch urgent is, dan kunt u deze ook stellen via de BeterDichtbij app als u hiervoor bent uitgenodigd. Nog niet uitgenodigd? Vraag ernaar bij uw specialist of de polikliniek-assistente.

Buitenpoli:
Onze neurologen houden ook wekelijks spreekuur bij Medisch Centrum Ittervoort.

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vindt u meer informatie en patiëntfolders.