PDF
Stel PDF samen

De Parkinsonverpleegkundige

Wat kan ze voor u doen?

Neurologie

U bent door uw neuroloog doorverwezen naar de Parkinsonverpleegkundige. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Zij werkt nauw samen met de neurologen.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte. De hersenen maken bij Parkinson te weinig dopamine aan. De hersencellen die dopamine maken, sterven namelijk langzaam af bij mensen met Parkinson. Dopamine is een belangrijk chemisch stofje (een neurotransmitter) dat er onder andere voor zorgt dat we ons soepel kunnen bewegen. Ook van andere neurotransmitters ontstaat bij Parkinson een tekort. Dat geeft allerlei klachten.

Bij Parkinson gaat bewegen niet meer vanzelf. Spieren in het hele lichaam werken minder goed en worden stijf. Een andere klacht is beven. Wat ook vaak voorkomt bij Parkinson zijn depressies. De ziekte is niet dodelijk en u leeft er ook niet korter door. Parkinson is niet te genezen en de ziekte verergert langzaam. Medicijnen kunnen wel helpen om langer gezond te blijven. Soms kan een hersenoperatie nuttig zijn. Zelf kunt u met oefentherapie en een aangepaste levensstijl leren om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan.

Wat kan de Parkinsonverpleegkundige voor u doen?

De Parkinsonverpleegkundige kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte. U kunt bij haar terecht voor:

 • Begeleiding wanneer u net te horen heeft gekregen dat u de ziekte van Parkinson heeft.
 • Informatie over de ziekte, uw klachten en de behandeling.
 • Dit is een aanvulling op de informatie die door de neuroloog gegeven is.
 • Informatie over de praktische gevolgen van Parkinson zoals het gebruik van medicijnen, bewegingsproblemen, voeding en lichamelijke verzorging.
 • Informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van Parkinson.
  U kunt daarbij denken aan de gevolgen voor werk, sociale contacten en vakanties.
 • Informatie over vergoedingen, regelingen en het aanvragen van hulpmiddelen.
 • Zo nodig kan de Parkinsonverpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, doorverwijzen naar andere zorgverleners en/of hulpverlenende instanties.  Zoals ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts, dagbehandeling, thuiszorg of de Parkinson patiëntenvereniging.

Hoe verloopt het gesprek met de Parkinsonverpleegkundige?

Het eerste gesprek met de verpleegkundige duurt ongeveer 1 uur. Door vragen te stellen probeert zij met u de mogelijke problemen duidelijk te krijgen. Na het eerste gesprek kunnen vervolgafspraken worden gemaakt. 1 x per jaar komt u op controle bij de Parkinsonverpleegkundige. De neuroloog zal hierbij ook even aansluiten.

Praktische tips

 • Neem, wanneer dit mogelijk is, uw partner of een vertrouwd persoon mee.
 • Neem het overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt.
 • Denk van tevoren na over vragen of problemen die u wilt bespreken. Schrijf deze thuis al op.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij de Parkinson vereniging:
Website: www.parkinson-vereniging.nl
Telefoon: 030 – 656 13 69

Afspraak maken

Als u onder behandeling bent bij een van de neurologen, dan kunt u een afspraak maken via de poli neurologie, bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur.

Poli neurologie:
0495 – 57 21 80

Het spreekuur van de Parkinsonverpleegkundige is op dinsdagmiddag tussen 13:00 - 17:00 uur.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen met de Parkinsonverpleegkundige via de poli neurologie.

Poli neurologie:
0495 – 57 21 80
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur