Voorlichtingsgesprek

chemo- en/of doelgerichte therapie

Dagbehandeling Oncologie

De arts heeft met u gesproken over een behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie. Vóór het starten van deze behandeling krijgt u een gesprek met een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over de behandeling die komen gaat. Ook krijgt u te horen wanneer u start met de behandeling.

Deze folder kunt u gebruiken om u voor te bereiden op het gesprek en alvast voor uzelf te bedenken welke onderwerpen u graag zou willen bespreken met de verpleegkundige.

Het voorlichtingsgesprek vindt plaats op:

 

…………… dag ………………. om ……… uur

O Op de Dagbehandeling Oncologie. U kunt zich melden bij de balie van verpleegafdeling 3 Noord (3e etage). U wordt opgehaald door een medewerker van Dagbehandeling Oncologie.

O Kamer N 130 (route 1B)

Verloop voorlichtingsgesprek

Deel 1: ± 25 minuten

 • Introductie
 • Informatie over chemo- en/of doelgerichte therapie en bijwerkingen

Pauze: ± 10 minuten

 • Koffie / thee

Deel 2: ± 25 minuten

 • Bespreken onderwerpen die u belangrijk vindt
 • Samenvatting en afsluiting

Inhoud voorlichtingsgesprek

Het gesprek begint met een kennismaking. De verpleegkundige wil weten hoe het met u gaat en hoe u met de situatie omgaat.

De verpleegkundige kijkt met u welke onderwerpen tijdens het gesprek besproken worden.

De arts heeft u uitleg gegeven over de behandeling De verpleegkundige vraagt of u hierover nog vragen heeft. Als nog niet alles duidelijk is kan de verpleegkundige u dit nog een keer uitleggen.

Informatie over chemotherapie

De verpleegkundige legt uit welke chemo- en/of doelgerichte therapie u krijgt en hoe deze werkt.

Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • De naam van de behandeling (kuur).
 • De werking van de chemotherapie en/of doelgerichte therapie.
 • De manier van toedienen:
  O via tabletten;
  O via een infuus;
  O een combinatie van beide.
 • Het toedieningschema:
  O hoeveel kuren u krijgt;
  O hoe lang een kuur duurt;
  O om de hoeveel weken de kuur gegeven en/of hoeveel tabletten u moet slikken.
 •  Overige praktische informatie.

Informatie over bijwerkingen

De verpleegkundige geeft informatie over de bijwerkingen die u kunt krijgen door de chemo- en/of doelgerichte therapie. Ook vertelt de verpleegkundige wat hieraan gedaan kan worden door u zelf of door het ziekenhuis.

De informatie die u krijgt kan erg veel zijn. U krijgt de belangrijkste informatie mee op papier zodat u dit thuis kunt nalezen. U kunt dit ook laten lezen aan bijvoorbeeld de huisarts of familieleden.

Wanneer u chemo- en/of doelgerichte therapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met uw oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis.

De verpleegkundige vertelt u welke situaties dit kunnen zijn.

Pauze

Na het eerste deel van het voorlichtingsgesprek is er een pauze van ongeveer 10 minuten. Hierin kunt u de informatie even laten bezinken.

U kunt de pauze ook gebruiken om (samen met uw naasten) na te gaan of alles duidelijk was of dat u graag nog wilt praten over een bepaald onderwerp dat u belangrijk vindt.

In het tweede deel van het gesprek heeft u de gelegenheid om deze vragen en onderwerpen te bespreken. Op de volgende pagina’s kunt u aankruisen wat voor u belangrijk is om te bespreken. Dit kunt u thuis doen als u al vragen heeft of anders tijdens de pauze in het voorlichtingsgesprek.

De verpleegkundige zal in sommige gevallen ook nog onderwerpen aandragen om nader te bespreken.

U kunt uw vragen uiteraard ook op een later tijdstip aan de verpleegkundige stellen, bijvoorbeeld op de eerste dag dat u voor de behandeling in het ziekenhuis bent.

Ik zou graag deze onderwerpen willen bespreken:

O Werking van chemotherapie en/of doelgerichte therapie in het lichaam.

O Het doel van de behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie (als aanvulling op de informatie van de arts).

O De bijwerkingen die kunnen ontstaan bij deze behandeling.

O Hoe waarschijnlijk het is dat ik bepaalde bijwerkingen krijg.

O Wat kan de arts of verpleegkundige doen om bijwerkingen te voorkomen of te verminderen

O Wat ik zelf aan de bijwerkingen kan doen.

O Wanneer ik contact op moet nemen met het ziekenhuis.

O Wat de praktische gevolgen zijn van de behandeling voor mijn dagelijks leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby’s).

O Welke gevoelens de behandeling kan losmaken (angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).

O Hoe ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling kunnen omgaan.

O Wat mijn naasten kunnen doen om mij te steunen.

O Wat de invloed is van de chemotherapie op seksualiteit.

O Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten (andere mensen met de ziekte kanker).

O Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.

O Kan ik ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog.

O De gang van zaken in het ziekenhuis (waar vindt de behandeling plaats, wanneer krijg ik welke kuur, hoe vaak moet ik komen).

O Wat gebeurt er als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).

Eventueel kunt u hier opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen of over andere onderwerpen:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Samenvatting en afsluiting

Aan het einde van het gesprek zal de verpleegkundige de belangrijkste informatie samenvatten. Ook kunt u op dat moment vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn.

Tenslotte worden vervolgafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het volgende ziekenhuisbezoek en over de start van de behandeling.

Deze folder is een aangepaste versie van de folder “In gesprek over chemotherapie. Wat u kunt verwachten van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek.” Deze folder is tot stand gekomen vanuit het door KWF kankerbestrijding gefinancierde project VOICE, uitgevoerd op het NIVEL, www.nivel.nl/voice

Het NIVEL heeft toestemming gegeven om deze folder aan te passen en te gebruiken.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijke telefoonnummers

Dagbehandeling Oncologie
Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag: 12:00 - 13:00 uur
0495 - 57 22 37

Verpleegkundige specialist Oncologie
Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag (behalve woensdag): 12:00 - 14:00 uur
0495 - 57 21 00, vraag naar sein 7613

Poli Interne Geneeskunde
Maandag en donderdag: 08:45 - 17:00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 08:30 - 17.00 uur
0495 - 57 26 26

Poli Longgeneeskunde
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00 uur
0495 - 57 21 90