PDF
Stel PDF samen

De Kinderunit

Vrouw-moeder-kind centrum (VMK)

Uw kind wordt tijdelijk opgenomen voor een onderzoek of behandeling. Dit is voor u en uw kind een ongewone gebeurtenis. Uw kind komt in een totaal nieuwe en vreemde omgeving terecht. Een deel van de zorg wordt overdragen aan anderen, net nu uw kind u zo hard nodig heeft. Deze folder is bedoeld om u vertrouwd te maken met de gang van zaken op de kinderunit van het vrouw-moeder-kind centrum (VMK). U leest hoe u uw kind het beste kunt begeleiden voor, tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel deze aan de arts of een medewerker van het VMK. Het is handig deze vragen van tevoren voor uzelf op papier te zetten. Een goed, open contact tussen ouders en medewerkers van de afdeling draagt ertoe bij dat uw kind zich veilig voelt in het ziekenhuis.

Algemene informatie

De kinderunit
Deze afdeling bevindt zich op de tweede etage aan de zuidkant en heeft 13 bedden voor kinderen tot 16 jaar. De afdeling bestaat uit verschillende eenheden (units). De unit waar de zuigelingen worden verpleegd bestaat uit 1 couveusekamer en 1 zuigelingenkamer. De kinderunit bestaat uit 2 eenpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers en 1 kamer van 6 bedden. Verder is er o.a. een speelkamer, ouderkamer en een afdelingskeuken.

Beveiliging van de afdeling
In verband met extra veiligheid op de afdeling is de toegangsdeur van de Kinderunit tussen 19:30 - 07:00 uur gesloten. Een medewerker laat u als ouder / verzorger binnen.

Rooming-in en ouderparticipatie

Dag en nacht bij uw kind
Als uw kind wordt opgenomen op de kinderunit kan één van de ouders bij het kind blijven slapen (rooming-in). Afhankelijk van de thuissituatie en de persoonlijkheid van uw kind, kan dat voor- en nadelen hebben. U als ouder kunt het beste afwegen wat goed is voor uw kind, voor uw thuissituatie en voor uzelf. De rooming-in voorzieningen zijn niet altijd ideaal. Wij kunnen u niet veel privacy bieden maar zullen proberen uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Als u gebruik wilt maken van rooming-in, kunt u dit kenbaar maken bij de kinderverpleegkundige. Zij geeft u meer informatie, zie ook folder 'Rooming-in'.

Verzorging van uw kind
Naast rooming-in heeft u als ouder de mogelijkheid om zo veel en zo vaak als u wilt bij uw kind te zijn. U kunt ook helpen bij de dagelijkse verzorging van uw kind. De kinderverpleegkundige overlegt met u welk deel van de verzorging u zelf of samen met de kinderverpleegkundige gaat doen. Dit wordt elke dag in het dossier van uw kind genoteerd.

Hoe gaat het met uw kind?
U kunt altijd, ook 's nachts, de afdeling bellen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Alle informatie over uw kind staat in het elektronisch patiënten dossier. De medewerker of specialist in kwestie zal u vertellen wat hij of zij in uw dossier registreert zodat u hier ook van op de hoogte bent.

Hoe bereidt u uw kind voor op de opname?

Het ziekenhuis roept bij een kind vaak angstgevoelens op. Een kind heeft vaak maar een beperkt inzicht in datgene wat gaat gebeuren. Daarom is het belangrijk dat een kind goed wordt voorbereid op de komende opname. Als ouder kunt u hieraan een aanzienlijke bijdrage leveren. Zo kunt u samen met uw kind boekjes doornemen over een ziekenhuisopname. Deze boekjes zijn verkrijgbaar in de Openbare Bibliotheek. U kunt uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom uw kind naar het ziekenhuis moet.

Ook op de afdeling wordt uw kind zo goed mogelijk voorbereid. De pedagogisch medewerker en de kinderverpleegkundige spelen hier een rol in. De voorbereiding wordt onder andere gedaan met behulp van fotoboeken en voorbereidingsmaterialen.

Verder kunt u op onze website kijken: www.sjgweert.nl/kinderen. Op de website is o.a. informatie te vinden over ziektebeelden, een bezoek aan het ziekenhuis, diverse onderzoeken en narcose. Via de website kunnen kinderen zich voorbereiden op het bezoek aan het ziekenhuis. Uit ervaring is gebleken dat kinderen daardoor minder angstig zijn. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden van voorbereiden van kinderen kunt u terecht bij het pedagogisch team.

Spoedopname
Bij een spoedopname is het niet altijd mogelijk om uw kind volledig voor te bereiden. Voor een goed verwerkingsproces van uw kind is het belangrijk om achteraf eerlijke informatie te geven.

De opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?
Naast nachtkleding en toiletartikelen kunt u voor het verblijf van uw kind in het ziekenhuis het volgende meenemen:

  • speelgoed waarmee uw kind graag speelt / favoriete knuffel
  • (eventueel) eigen flesje of drinkbeker

Wij adviseren u de persoonlijke spullen te merken en kostbare spullen thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen. Wanneer u zelf blijft overnachten heeft u voor uzelf ook nachtkleding en toiletartikelen nodig.

Kinderziektes, infecties
Op de kinderunit verblijven vaak zieke kinderen die extra gevoelig zijn voor kinderziektes. Daarom is het belangrijk kinderziektes op de afdeling te voorkomen. Wanneer uw kind 3 weken voor de opname of het kennismakingsbezoek contact heeft gehad met een kind met waterpokken, bof, rode hond of mazelen, dan meldt u dit aan de kinderverpleegkundige.

Wanneer uw kind griep, een verkoudheid of koorts heeft neemt u vóór de opname contact op met de kinderunit. Soms is het dan nodig een operatie uit te stellen.

Kinderen met bovengenoemde kinderziektes en/of infecties mogen niet op bezoek komen in verband met besmettingsgevaar.

De dag van opname
De kinderverpleegkundige op de kinderunit heeft met u en eventueel uw kind een opnamegesprek. Hierbij worden meer gegevens over uw kind en zijn/haar ziekte gevraagd. U krijgt uitleg over de gang van zaken tijdens het verblijf. Vragen die u wilt stellen tijdens dit gesprek kunt u van tevoren opschrijven. U kunt kennis maken met de pedagogisch medewerker, zij is speciaal opgeleid om u en uw kind te begeleiden tijdens de opname.

Verblijf op de kinderunit

Valpreventie
Uw kind is opgenomen op het VMK centrum. Omdat vallen op iedere leeftijd kan gebeuren, geven wij een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Indien u de afdeling verlaat en u kind blijft alleen achter, geef dit dan door aan een van onze medewerkers.
  • Laat u kind nooit alleen liggen op het aankleedkussen of zittend in de kinderstoel.
  • Zorg ervoor dat de patiëntenkamer opgeruimd blijft en laat niets liggen op de grond.
  • Zorg ervoor dat uw kind niet uit het (spijlen)bed kan vallen door het (spijlen)hek op de hoogste stand te sluiten. Indien u kind in een hoog-laag bed ligt, zorg ervoor dat het bed op de laagste stand staat.
  • Wij raden u aan ’s nachts het lampje op de kamer te laten branden.
  • Indien uw kind aangesloten is aan bv. infuus, monitor of zuurstof, wees dan alert op de betreffende kabels indien u met uw kind gaat lopen.
  • Zorg ervoor dat uw kind vast schoeisel draagt of pantoffels met een antislipzool.

Welke mensen werken op de kinderunit?
Naast artsen en kinderverpleegkundigen werken nog andere mensen op de afdeling zoals secretaresses, pedagogisch medewerkers, medewerkers service en zorg, leerling verpleegkundigen, en medewerkers huishoudelijke dienst. Als het nodig is dan kunnen andere specialisten worden ingeschakeld zoals een orthopedagoog, kinderpsycholoog, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en maatschappelijk werker.

Elke kamer heeft per dag een eigen kinderverpleegkundige die de zorg van de daar liggende patiënten heeft. Op het planbord bij de balie kunt u zien wie die dag werkt. Bij deze kinderverpleegkundige kunt u terecht met eventuele vragen, opmerkingen of klachten.

Specialisten
Uw kind wordt meestal behandeld door de kinderarts. Iedere ochtend bezoekt een van de kinderartsen uw kind (artsenvisite). Hierna bespreekt deze arts de voorgestelde behandeling met u (en uw kind). Over het algemeen gebeurt dit in de loop van de ochtend. Wanneer u een gesprek wenst met de behandelend arts kan de kinderverpleegkundige een afspraak voor u maken.

Andere artsen op de afdeling zijn de chirurg, de uroloog, de keel-neus-oorarts, de orthopedisch chirurg, de plastisch chirurg, de dermatoloog, de neuroloog en de oogarts. Wanneer uw kind onder behandeling is van een van deze specialisten en u wenst een gesprek, dan kunt u een afspraak maken via hun polikliniekassistente.

Tijdens de artsenvisite vragen wij de aanwezige bezoekers de kamer te verlaten in verband met de privacy van de patiënten en hun ouders.

Bezoek
U kunt als ouder of verzorger op ieder moment van de dag naar uw kind komen, er gelden geen bezoektijden voor u.

Tussen 12:00 - 14:00 uur houden we een rustpauze voor alle kinderen. Ouders kunnen in de ouderkamer wachten, er staat een automaat voor koffie en thee.

De bezoektijden voor de overige (niet)-gezinsleden, dus ook voor broertjes en zusjes kunt u vinden op de pagina 'Bezoektijden'

Bloemen of planten zijn om hygiënische redenen niet toegestaan op het VMK centrum.

In overleg met de arts en/of kinderverpleegkundige mag u als ouder of verzorger met uw kind de afdeling verlaten. Wanneer uw kind vanwege een besmettelijke ziekte geïsoleerd verpleegd wordt, gelden speciale voorzorgsmaatregelen voor ouders en bezoek.

Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Geïsoleerd verplegen'.

Begeleiding
Het gedrag van uw kind kan tijdens de ziekenhuisopname veranderen. Misschien gedraagt het zich boos of agressief. Het kan zich zelfs geheel van u afwenden. Probeer dit te begrijpen en probeer samen met de kinderverpleegkundige uw kind zo goed mogelijk op te vangen. U kunt deze problemen ook bespreken met de arts of de pedagogisch medewerker.

Post
Kinderen vinden het leuk om post te krijgen, een kaartje van familie, vriendjes of klasgenootjes wordt zeker op prijs gesteld. Zorg voor een volledige adressering:

SJG Weert
Vrouw-moeder-kind centrum, t.a.v. …………..
Vogelsbleek 5
6001 BE  Weert

Is uw kind naar huis, dan wordt de post doorgestuurd naar het huisadres.

Pedagogisch team en speelkamer de Sprankel
Het is voor de ontwikkeling van kinderen van belang dat zij kunnen spelen. Spel hoort bij een kind, ook bij een kind dat in het ziekenhuis ligt. Het is een manier om te leren, te ontdekken en om ervaringen, gevoelens en indrukken te verwerken. In een ziekenhuis krijgen kinderen soms te maken met vervelende en onbekende gevoelens. Ze doen veel indrukken op. Spelen is dan ook erg belangrijk.

Alle kinderen van de afdeling zijn welkom op de speelkamer, ook met bed, rolstoel of infuus. Het pedagogisch team bestaat uit 2 pedagogisch medewerkers. Wanneer uw kind niet naar de speelkamer kan, kan de pedagogisch medewerker ook naar uw kind toe komen. Verder kunt u bij hen terecht met vragen over de begeleiding van uw kind. U kunt altijd speelgoed, handenarbeid materiaal, boeken of dvd’s lenen op de speelkamer.

Werktijden pedagogisch team:
Van maandag tot en met vrijdag is het pedagogisch team overdag aanwezig op wisselende tijden. Informeer bij de verpleging.

In het weekend is de Sprankel gesloten maar kan de deur in overleg worden opengemaakt. Voor meer informatie over het pedagogisch team verwijzen wij u naar de folder ‘Pedagogisch Team’.

Onderzoek en behandeling

Ouders / verzorgers kunnen in principe aanwezig zijn bij een onderzoek om hun kind te ondersteunen. Wordt uw kind geopereerd, dan kan een van de ouders bij het kind blijven tot het slaapt. Dit geldt meestal ook voor een spoedoperatie. Video- en foto-opnames zijn niet toegestaan op de operatieafdeling.

Een van de ouders mag bij het wakker worden van het kind aanwezig zijn op de recovery (uitslaapkamer). U wordt door een medewerker van de kinderunit naar de recovery gebracht zodra deze een telefoontje heeft gekregen dat u kunt komen.

Vertrek uit het ziekenhuis

Naar huis
Meestal is een dag van tevoren bekend wanneer uw kind naar huis mag. De kinderverpleegkundige spreekt met u af hoe laat u met uw kind naar huis kunt. Vaak is dit in combinatie met een laatste gesprek met de behandelend arts. Ook de kinderverpleegkundige heeft nog een afrondend gesprek met u. Hierin worden adviezen t.a.v. de thuissituatie en (controle)-afspraken besproken. Ook willen wij graag weten hoe u de opname heeft ervaren.

Weer thuis
Het kan zijn dat uw kind het de eerste dagen thuis moeilijk heeft en een extra beroep op u doet. Geduld, extra aandacht en praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen zijn ervaringen te verwerken.

Overige informatie

De rechten van het kind en de rol van de ouders
Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen patiënten rechten. Zie de folder 'Patiëntenrechten van ouders en kind'.

Grenzen aan de behandeling
Artsen gebruiken in principe alle medische mogelijkheden die er zijn om de gezondheidstoestand van uw kind te verbeteren. Bespreek met de arts van uw kind als er voor u als ouder en voor uw kind, grenzen zijn in de medische behandelingen.

Het kan ook voorkomen dat een arts, gezien de situatie van uw kind, het niet zinvol vindt om een (verdere) medische behandeling uit te voeren. Of dat een arts het niet de beste keuze vindt om medisch in te grijpen in de gezondheidstoestand van uw kind bij acute situaties. Artsen en kinderverpleegkundigen spreken dan van een niet–reanimatie beleid. Als de arts overweegt geen medische behandeling uit te voeren, bespreekt hij de overwegingen uitvoerig met u en eventueel met uw kind.

Kan ik mijn dossier nog wel inzien?
U kunt altijd een kopie van uw medisch dossier opvragen. Van het papieren dossier krijgt u een kopie mee. Van digitale gegevens zal een print worden gemaakt.

Meer informatie over het opvragen van uw dossier is terug te lezen in de folder ‘Papieren kopie van uw patiëntdossier aanvragen’.

Waar kunt u informatie krijgen?
Om minderjarigen zelf te informeren over hun rechten heeft de vereniging Kind en Ziekenhuis een internetsite: www.jadokterneedokter.nl. De informatie op de site wordt als een stripverhaal gepresenteerd in de omgeving van een ziekenhuis.

Vereniging Kind en Ziekenhuis
De Vereniging Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Bij hen kunt u terecht met eventuele vragen of problemen, of wanneer u ervaringen uit wilt wisselen. Ook kunt u er voorlichtingsmateriaal aanvragen.

Adres:
Stichting Kind en Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht

Telefoon: 030-2916736
E-mail: info@kinderziekenhuis.nl
Website: www.kindenziekenhuis.nl

Parkeren
Wanneer u op 1 dag meerdere malen parkeert in de parkeergarage kan het voordeliger zijn om een dagkaart te kopen bij de receptie, zie folder 'Parkeren'. Wanneer u meerdere malen per week van de parkeergarage gebruik maakt, kan het rendabel zijn een weekkaart te kopen. Een aanvraagformulier voor deze dag- of weekkaart kunt u op de kinderunit vragen.

Telefoneren
Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan. U mag de mobiele telefoon niet gebruiken als medische apparatuur op de kamer aanwezig is. U kunt dan wel bellen vanuit de ouderkamer.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling.

Vrouw–moeder–kind centrum (VMK):
0495 - 57 21 23