Pedagogisch Team

Vrouw – Moeder – Kind centrum
(VMK)

 

Pedagogisch Team

De kinderunit van het SJG Weert beschikt over een pedagogisch team, bestaande uit twee pedagogisch medewerkers en een stagiaire. Zij zijn werkzaam vanuit de speelkamer De Sprankel. Het pedagogisch team is speciaal opgeleid om kinderen en ouders te begeleiden en te ondersteunen.

Voor wie is De Sprankel?

De Sprankel is voor alle zieke kinderen / jongeren van de afdeling en hun ouders. Broertjes, zusjes en ander bezoek mogen speelgoed lenen en meenemen naar de kamer, maar mogen niet in de speelkamer spelen. De patiënten zijn in De Sprankel ook welkom met infuus, bed en rolstoel. Kan uw kind niet naar de Sprankel komen dan bezoekt de pedagogisch medewerker uw kind op de kamer of biedt speelgoed.

Waarom is De Sprankel zo belangrijk?

De Sprankel is een speelkamer die door de inrichting en sfeer uitnodigt tot spel en ontspanning. De patiënten kunnen hier ongestoord spelen en er is de mogelijkheid om samen te eten. Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk een huiselijke, vertrouwde sfeer te creëren. Het spelen in De Sprankel kan het kind afleiden van het ziek zijn. Zieke kinderen zijn kwetsbaar en kunnen door middel van spel hun angst, verdriet en pijn kwijt. De patiënten krijgen in De Sprankel alle aandacht. Ook kunnen ouders even worden ontlast als de kinderen in De Sprankel aanwezig zijn.

De pedagogisch medewerker kan, indien nodig, het kind observeren.

U kunt, als ouder, bij de pedagogisch medewerker terecht voor een praatje of met vragen over opvoeding of begeleiding.

 

pedagogischteam.jpg

Onderwijs

Ook zieke leerlingen hebben recht op onderwijs. Het pedagogisch team wil u graag hierover verder informeren en kan eventueel contactpersoon zijn.

Het pedagogisch team draagt zorg voor:

  • Een pedagogisch leefklimaat. Dit is een omgeving waar kinderen zich veilig kunnen voelen.
  • Het begeleiden van kinderen in de dagelijkse activiteiten / onderzoeken tijdens de opname.
  • Het opstellen van begeleidingsprogramma's zoals een dagprogramma / beloningssysteem.
  • Het aanbieden van ontspannings- en spelmogelijkheden.
  • Het organiseren van activiteiten op de afdeling.
  • Een kindvriendelijke uitstraling van de afdeling.
  • Het onderhouden van contacten met andere disciplines binnen het medisch team. Zoals met kinderartsen, kinderverpleegkundigen, kinderpsycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeuten, diëtisten.
  • Overleg met patiënteninformatie, interne en externe communicatie, bibliotheek, opleiding.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van voorlichtingsmaterialen zoals fotoboeken, voorbereidingskoffertjes, kinderwebsite.
  • Video Interactie Begeleiding (VIB). Voor meer informatie zie folder 'Video Interactie Begeleiding'.

Voorbereiding

Het pedagogisch team geeft voorlichting aan kinderen over de ziekenhuisopname, operatie of onderzoek. Het is mogelijk om een afspraak te maken om uw kind individueel voor te bereiden. De pedagogisch medewerker maakt gebruik van fotoboeken en andere voorlichtingsmaterialen. Kinderen tot 7 jaar die komen voor een operatie, mogen een papieren voorbereidingstasje mee naar huis nemen vanuit de poli Preoperatieve Screening.

Kinderwebsite

De kinderunit heeft een eigen kinderwebsite: www.sjgweert.nl/kinderen. Deze site is speciaal ontwikkeld voor kinderen, jongeren en ouders. Op een speelse manier biedt de site u de mogelijkheid uw kind thuis voor te bereiden op de opname, operatie en/of onderzoek. Ook voor de verwerking is deze site te gebruiken.

Rondleiding basisscholen

Samen met een kinderverpleegkundige worden op afspraak voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen van basisscholen verzorgd. Meestal aansluitend bij het thema 'ziek en gezond'.

Voor meer informatie zie folder 'Rondleiding Kinderunit'.

Aanwezigheid pedagogisch team

Maandag t/m woensdag: 8.00 -16.30 uur
Donderdag: 9.00 -15.00 uur
Vrijdag: 9.00 -13.00 uur


In het weekend is de Sprankel gesloten, maar kan in overleg worden geopend.

Dr. Joe-Hoe
Dr. Joe-Hoe (onze ziekenhuisclown) werkt op bepaalde dagen samen met het pedagogisch team (zie www.sjgweert.nl/kinderen/dr-joe-hoe voor meer informatie).

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan staat het pedagogisch team van de afdeling u graag te woord.

Pedagogisch team
Kristel Munnecom
Mayke Claessen
0495 - 57 25 69
Email:
pedagogischteam@sjgweert.nl 

Vrouw-Moeder-Kind centrum:
0495 - 57 21 23