PDF
Stel PDF samen

Video-interactie begeleiding (VIB)

Vrouw–moeder–kind centrum (VMK)

Er  kunnen  verschillende  redenen  zijn  waarom  u,  als  ouder(s)  met  uw  kind,  in  het ziekenhuis terechtkomt. Dit is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Ouder en kind reageren van nature sterk op elkaar en u bent bezorgd en ongerust om het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat u de periode met uw kind in het ziekenhuis als prettig en ondersteunend ervaart.

Video-interactie begeleiding kan in overleg met de kinderarts, verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener (de VIB-er) aan u worden aangeboden. Dit als extra ondersteuning naast de medische zorg. In deze folder kunt u lezen wat VIB is en wat het voor u kan betekenen.

Wat houdt VIB in en wat kan het voor u betekenen?

VIB  houdt  in  dat  van  u  en  uw  kind  een  korte  video-opname  wordt  gemaakt  tijdens  de verzorging, het eten of een spelmoment. Hierna kijkt de VIB-er met u de video-opname terug. De VIB-er laat aan de hand van de beelden zien welke signalen uw kind geeft om in contact te komen of te blijven. Deze signalen zijn soms zo klein dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn. U ziet terug hoe uw kind reageert op stem, aanraking en oogcontact. Centraal bij VIB staat het bewust maken van de positieve contactmomenten en het laten zien hoe u van uw kind geniet en hoe u uw kind gerust kunt stellen.

VIB kan ondersteunen bij het versterken van het contact met uw kind en de verwerking van de (spannende) periode (rondom bevalling en geboorte). Het kan u helpen om uw baby nog beter te begrijpen, om een mogelijk vicieuze cirkel te doorbreken, of u te helpen een ritme te (her)vinden.

Videobeelden van de gezonde (contact)initiatieven van uw eigen kind kunnen helpen om deze weer te zien en ervan te genieten.

VIB geeft ook de mogelijkheid om in een vroeg stadium (afstemmings)problemen te signaleren en het kan helpen de natuurlijke communicatie weer op gang te brengen. Hierdoor kan de band met uw kind verstevigd worden.

Ook kan de VIB-er ervoor kiezen om beelden op te nemen van uw kind als u niet in de gelegenheid bent om naar uw kind toe te komen.

Voor wie is VIB bedoeld?

 VIB kan worden toegepast bij:

 • zieke zuigeling of pasgeborene
 • vroeggeboorte / laag geboortegewicht / spoedkeizersnede / overplaatsing vanuit of naar een ander ziekenhuis
 • ondersteuning bij het geven van borstvoeding / overmatig huilen
 • overmatig spugen / reflux aangeboren of blijvend letsel / ernstig of langdurig ziek zijn
 • scheiding kind van moeder (bv. door ziekte)
 • kinderen die in een crisissituatie zitten of hebben gezeten
 • opvoedingsvragen (eetproblemen, slaapproblemen, gedragsproblemen enz.) / obstipatie
 • psychosomatische klachten
 • of als het team van het VMK denkt dat VIB u kan helpen.

Procedure

VIB wordt aangeboden als de kinderarts, medisch pedagogisch zorgverlener of verpleegkundige denken dat het u en uw kind kan helpen. Bij deelname wordt u om schriftelijke toestemming gevraagd door middel van een toestemmingsformulier. Hier kunt u ook aangeven of u toestemming geeft om de opnames te laten gebruiken voor voorlichting of bijscholing. Vervolgens bekijkt u samen met de VIB-er hoe vaak en wanneer gefilmd wordt en op welk moment teruggekeken wordt. Soms is er behoefte om na één keer teruggekeken te hebben nog wat opnames te maken en nog een keer terug te kijken.

U krijgt de opgenomen beelden mee naar huis op USB-stick of dvd.

Videohometraining

Indien nodig of gewenst kan de VIB-er u (na overleg met de kinderarts) doorverwijzen naar de videohome-training om de begeleiding thuis voort te zetten.

Telefoonnummers en adressen

Vrouw-moeder-kind centrum:
0495 - 57 21 23

SJG Weert
Vrouw-moeder-kind centrum
t.a.v. Team VIB
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling.

Vrouw–moeder–kind centrum (VMK):
0495 - 57 21 23

Samen beslissen

Ben je nog geen 18 en kom je bij de dokter? Je hebt altijd iets te kiezen. Het stellen van goede vragen kan daar bij helpen:

 • Dit voel ik, wat is het?
 • Wat kunnen we er aan doen?
 • Wat betekent dit voor mij, nu en later?

Meer weten?
www.3goedevragen.nl/kinderen