Oncologie

Oncologie is een belangrijk speerpunt voor ons ziekenhuis. Zowel diagnose en onderzoek als behandeling van kanker vinden plaats in SJG Weert. Daarbij maken we gebruik van een uitgebreid netwerk van partners. Waar het kan bieden we u oncologische zorg in de buurt, waar dat nodig is verwijzen we u door.

We werken intensief samen met ziekenhuizen in Brabant en Limburg én met het Alexander Monro borst(kanker)ziekenhuis. Zo weten we altijd de juiste zorg voor u te organiseren, of dat nu bij ons is of in een ander ziekenhuis. Het komt bijvoorbeeld voor dat u in een partnerziekenhuis geopereerd  wordt vanwege een verregaande specialisatie aldaar, maar dat u de rest van het traject bij ons kunt volgen. 

Zuidoost-Nederland heeft een bijzonder oncologienetwerk opgebouwd van negen ziekenhuizen en een radiotherapeutisch instituut die de handen ineen hebben geslagen: OncoZon. Onderling zijn er afspraken gemaakt over procedures en werkwijzen. Zo krijgt u dezelfde topzorg bij elke aangesloten zorginstelling.

Expertises

Borstkanker

Binnen de muren van het Alexander Monro Zuidoost Nederland locatie SJG Weert kunnen onze patiënten rekenen op de beste gespecialiseerde borst(kanker)zorg dichtbij huis.

Darmkanker

Bij verdachte klachten of een afwijkende uitslag bij het bevolkingsonderzoek, wordt er op korte termijn een darmonderzoek (colonscopie) gepland. De vervolgonderzoeken naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek worden landelijk gecoördineerd. Het kan zijn dat u hiervoor naar een andere regio wordt gestuurd. Dit betekent niet dat u een eventueel behandeltraject ook in dat ziekenhuis dient te volgen. U heeft zelf inspraak in waar u behandeld wordt.

Als er bij de colonscopie darmkanker geconstateerd wordt, staat er een toegewijd team klaar, dat zorgt voor onderzoek, behandeling en (na)zorg. Tijdens uw behandeltraject is de chirurg uw hoofdbehandelaar. Daarnaast wordt u bijgestaan door een casemanager. Om een eventuele operatie zo goed mogelijk te doorstaan, bieden we een speciaal trainingsprogramma aan: prehabilitatie. Het verbeteren van de conditie zorgt ervoor dat u de behandeling beter doorstaat en verkleint het risico op complicaties.

Voor zeer complexe ingrepen werken we samen met onder andere het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC. In een regionaal overleg wordt een passend behandelplan gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een tumor in de endeldarm. De operatie vindt plaats in het Máxima MC, waarbij uw eigen chirurg mee-opereert. De rest van het traject kunt u gewoon bij ons volgen.

Prehabilitatie
Wie in een goede conditie verkeert, herstelt sneller van een operatie en heeft een grotere kans op een goed behandelresultaat. Daarom bieden we patiënten voorafgaand aan een darmkankeringreep een prehabilitatieprogramma aan ter voorbereiding.

Prostaatkanker

 SJG Weert is aangesloten bij Prosper; een samenwerking van een aantal Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van prostaatkanker. Door de concentratie van complexe zorg, kunnen patiënten met prostaatkanker beter behandeld worden. Onderzoek en diagnose vinden plaats in het eigen, vertrouwde ziekenhuis. En als er een operatieve prostaatverwijdering nodig is, vindt die altijd plaats op één locatie (het Canisius Wilhelmina Ziekenhus in Nijmegen). Daar bevindt zich de DaVinci Xi operatierobot in een speciaal daarvoor ontwikkelde operatiekamer. De nazorg na de deze ingreep krijgt u weer bij het ziekenhuis in de buurt.  

Contact

Route:
1A

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 16:30 uur
0495 - 57 26 26

Nederlandse Kankerregistratie

De NKR is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Deze gegevens geven inzichten voor het verbeteren van de zorg voor mensen met kanker: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker. Meer informatie hierover vindt u hier.

AYA-zorg

SJG Weert heeft een AYA-team: een groep zorgverleners met bijzondere aandacht voor jongvolwassenen met kanker en hun specifieke vragen.

Bereikbaarheid Dagbehandeling Oncologie

Voor niet dringende vragen omtrent uw afspraak is de dagbehandeling oncologie bereikbaar van maandag t/m vrijdag via telefoon:
0495 - 57 22 37   

Tevens kunt u uw vraag stellen via mail:
Dagbehandelingoncologie@sjgweert.nl

Voor dringende problemen in de avond- of nachturen, tijdens weekend of op feestdagen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoon:
0495 - 57 26 10

Nieuws

oncozon.jpg

SJG Weert is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van 9 ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat hij bij OncoZON overal in goede handen is.

OncoZON

Logo_THHW_ondertitel.png

Toon Hermans Huis Weert

Het Toon Hermans Huis Weert (THHW) heeft een inlooppunt in het restaurant in SJG Weert en is elke maandag- en vrijdagochtend geopend van 09:00 – 12:00 uur. Twee getrainde vrijwilligers van het THHW staan hier klaar met een luisterend oor en informatie voor iedereen die door de ziekte kanker getroffen wordt. Voor mensen met kanker en hun naasten, wordt hiermee de drempel lager om al in een vroeg stadium van de behandeling hun verhaal te doen en informatie in te winnen. Tegelijkertijd maken zij zo ook direct kennis met het THHW aan de Graaf Jacobstraat.