Interne geneeskunde

Interne geneeskunde is gericht op ziekten van de inwendige organen. Denk bijvoorbeeld aan nierziekten, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselings­stoornissen, kanker en ziekten die met hormonen te maken hebben. Bij interne geneeskunde houdt de internist zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van deze ziekten. Ook zijn er andere zorgverleners die werken bij de poli interne geneeskunde. Samen proberen zij u zo goed mogelijk verder te helpen.

Diabetes

Als u onder behandeling bent van een internist in SJG Weert voor diabetes, voert de diabetesverpleegkundige diabetescontroles uit, zoals bloeddruk, gewicht, HbA1c (= gemiddelde bloedglucosespiegel van 2-3 maanden) en glucose dagcurves. Ook begeleidt zij u bij het opdoen van kennis en vaardigheden zodat u op een goede manier om kunt gaan met diabetes.

Diabetische voet
Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op voetproblemen, de diabetische voet. Deze problemen worden vaak onderschat, terwijl ze vervelende gevolgen kunnen hebben. Een kleine wond kan ongemerkt uitgroeien tot een grotere wond of infectie. De spieren en botten in de voet kunnen zelfs aangetast raken. Vandaar dat goede verzorging en controle van de voeten erg belangrijk is.

Hematologie

Hematologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op ziekten in bloed, beenmerg en lymfeklieren. De internisten in SJG Weert behandelen zowel goedaardige als kwaadaardige hematologische ziekten, zoals vormen bloedarmoede, leukemiën en lymfeklierkanker. 

Hematologische zorg Zuid-Oost Nederland: dichtbij huis waar het kan, verder weg als het moet
In de regio Zuid-Oost Nederland, werken de ziekenhuizen intensief samen om zo de best mogelijke zorg te kunnen leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

Deze samenwerking houdt het volgende in:

  • We maken gebruik van gezamenlijke richtlijnen, in lijn met de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat u dezelfde zorg krijgt in iedere instelling binnen de regio.
  • Uw behandelplan wordt door artsen van verschillende ziekenhuizen opgesteld (in een regionaal overleg) zonder dat u zelf naar een ander ziekenhuis hoeft te gaan.
  • Als het mogelijk is ondergaat u een behandeling zo dicht mogelijk bij huis. Bij bepaalde complexe behandelingen of een behandeling in studieverband, kan het zo zijn dat u verwezen wordt naar een ander ziekenhuis in de regio.
  • Om de zorg te verbeteren proberen we waar mogelijk patiënten in studieverband te behandelen. Indien u hieraan wenst deel te nemen kan verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio hiervoor nodig zijn.
  • Om in één van de aangesloten ziekenhuizen behandeld te worden, is het voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg belangrijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in de regio. Als u hier bezwaar tegen heeft, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Hij of zij kan u  hier meer uitleg over geven.

hematologie.jpg

Maag-darm-leverziekten (MDL)

Zie voor meer informatie de pagina MDL.

Osteoporose

Onderzocht wordt of u botontkalking heeft. Osteoporose is het medische woord voor botontkalking. Door botontkalking kunnen de botten verzwakken en sneller breken. Botontkalking op zich geeft geen klachten en blijft vaak onopgemerkt totdat botbreuken ontstaan. Mensen met botontkalking hebben een verhoogde kans om botten te breken. Indien u botontkalking blijkt te hebben, kunt u hiervoor behandeld worden.

Stomazorg (coloncare)

Een gespecialiseerd verpleegkundige stomazorg helpt en adviseert bij het verzorgen van een stoma en ondersteunen hen bij het acceptatieproces.

Radiotherapie
Radiotherapie is het bestrijden van kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) in het lichaam met behulp van ioniserende straling. De radiotherapeut is elke donderdag in het ziekenhuis aanwezig voor het wekelijkse spreekuur. De bestralingen worden gedaan in de Maastro Clinic in Maastricht. Voor aanvang van de bestraling zal de radiotherapeut-oncoloog u informeren over deze behandeling (duur, frequentie, bijwerkingen, controles). Na de periode van behandeling kunt u voor controles en voor vragen wekelijks bij de radiotherapeut terecht op het spreekuur in SJG Weert.

Contact

Route:
1B (ontvangstruimte 2)

Telefonische bereikbaarheid:  
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:30 uur
0495 - 57 26 26  (algemeen)  
0495 - 57 22 70  (coloncare)
088 - 44 55 600  (radiotherapie)
0495 - 57 25 39  (diabetes)

Diabetesverpleegkundige: 
Maandag t/m vrijdag: 13:00 - 14:00 uur 

Buitenpoli
Onze internisten houden ook regelmatig spreekuur in het Budels Medisch Centrum en het Medisch Centrum Ittervoort.

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht

Nieuws

oncozon.jpg

SJG Weert is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van 9 ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat hij bij OncoZON overal in goede handen is.

OncoZON