PDF
Stel PDF samen

Diabeteszorg

Diabetespoli

U heeft diabetes mellitus, dit wordt ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes mellitus is een chronische ziekte. Voor de behandeling van diabetes is het belangrijk om goede glucosewaardes, bloeddruk en cholesterolwaarde te hebben. Daarom is het belangrijk dat deze waardes regelmatig gecontroleerd worden. Hierdoor willen we de kans op complicaties zoals hart- en vaatziekten verminderen of zoveel mogelijk voorkomen.

In de diabeteszorg neemt de diabetesverpleegkundige een belangrijke plaats in. Zij helpt u om kennis en vaardigheden op te doen, die nodig zijn om in uw dagelijkse leven op een goede manier om te kunnen gaan met uw diabetes. Uw eigen inzet is daarbij van groot belang. De diabetesverpleegkundige ondersteunt u hierbij.

U kunt terecht bij de diabetesverpleegkundige als u diabetes heeft en hiervoor onder behandeling bent van een internist in SJG Weert.

Wat doet de diabetesverpleegkundige?

Zij licht u voor over:

  • diabetes mellitus in het algemeen;
  • hoe te handelen als bloedglucoses dreigen te ontregelen (hypo / hyper);
  • advies bij een te hoog cholesterol en/of bloeddruk;
  • mogelijke complicaties als gevolg van diabetes mellitus.

Zij instrueert u bij:

  • het gebruik van de insulinepen of -pomp;
  • het zelf controleren en regelen van uw bloedglucosegehalte (zelfmanagement).

Zij begeleidt u bij:

  • het leren omgaan met en inpassen van uw ziekte in uw dagelijks leven;
  • het leren omgaan met diabetes tijdens vakantie of in bijzondere omstandigheden;
  • het kiezen en bestellen van de juiste injectiematerialen.

Ook vindt u als patiënt een luisterend oor voor problemen die diabetes met zich mee kan brengen.

De internist bepaalt het aantal controles bij de diabetesverpleegkundige. Zij voert op verzoek van de internist controles uit zoals bloeddruk, gewicht, bloeduitslagen en glucose dagcurves. Zij bespreekt de uitslagen met u. U ontvangt dezelfde zorg, alleen worden een aantal taken, die voorheen door de internist gedaan werden, nu door de diabetesverpleegkundige overgenomen. De internist en de diabetesverpleegkundige overleggen regelmatig. De verpleegkundige werkt onder verantwoordelijkheid van de internist.

Het kan zijn dat u een gecombineerde afspraak krijgt. Dit houdt in dat u opeenvolgend een afspraak heeft bij de internist, diabetesverpleegkundige en diëtist.

Belangrijk

Meenemen
Breng bij ieder bezoek uw medicijnkaart en diabetesdagboekje mee. Bij een eerste bezoek of als u langer dan een jaar geen afspraak heeft gehad is het belangrijk om uw insulinepen en uw glucosemeter mee te nemen.

Afspraak maken
Maandag en donderdag: 08:45 - 17:00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 08:30 - 17:00 uur

Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26

Heeft u nog vragen?

Telefonisch spreekuur
Dagelijks van 13:00 - 14:00 uur:
0495 - 57 25 39

Als wij de telefoon niet kunnen beantwoorden, spreek dan een bericht in op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Vergeet niet uw naam, geboortedatum en telefoonnummer duidelijk in te spreken.

U kunt ook mailen naar:
diabetespoli@sjgweert.nl. Deze mail wordt alleen gebruikt voor niet dringende zaken, u kunt een antwoord verwachten binnen 5 werkdagen.

Als de diabetespoli gesloten is belt u met uw huisarts of huisartsenpost.