PDF
Stel PDF samen

Wenkbrauwlift

Plastische chirugie

Deze folder bevat algemene informatie over de wenkbrauwlift. Tijdens deze operatie wordt de hoogte van de wenkbrauwen gecorrigeerd. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de plastisch chirurg. Realiseert u zich dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom een directe wenkbrauwlift?

Een huidoverschot van de bovenoogleden kan een moe en zwaar gevoel in de ogen veroorzaken en problemen geven tijdens televisie kijken en lezen. Ook kan het gezichtsveld verkleind zijn.

De oorzaak van een huidoverschot kan een te lage stand van de wenkbrauwen zijn. De huid van de bovenoogleden wordt dan naar beneden gedrukt waardoor het lijkt of zich daar teveel huid bevindt. Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft een ooglidcorrectie alléén weinig zin. Het is beter om eerst de oorzaak te behandelen en daarna eventueel het resterend huidoverschot van de bovenoogleden te verwijderen. Meestal kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig dit in 2 afzonderlijke operaties te doen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u het meest geschikt is.

Vóór de operatie

De operatie wordt meestal met een plaatselijke verdoving uitgevoerd op de poliklinische operatiekamer. De meeste mensen verdragen dit goed. Na de behandeling mag u meteen naar huis.

Als u liever een roesje wilt of onder narcose, bespreek dit dan met uw plastisch chirurg. De behandeling wordt in dat geval in dagbehandeling uitgevoerd. Dit betekent dat u enkele uren na de behandeling naar huis mag. Hiervoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht, indien uw operatie niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.

De wenkbrauwoperatie

Vlak voor de operatie maakt de plastisch chirurg een tekening (het operatieplan) op uw lichaam. Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen. Vervolgens wordt de verdoving toegepast.

Met de operatie wordt er huid en onderhuids vetweefsel in de haargrens van uw wenkbrauwen verwijderd. Hiermee worden de wenkbrauwen gelift. De sneetjes worden met hechtingen dichtgemaakt. Er ontstaat hierbij een litteken net in de bovenrand van de wenkbrauwen. Vaak wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie de folder Correctie van de bovenoogleden).

Na de operatie

Na de operatie kunnen de bovenoogleden en een deel van het voorhoofd dik, blauw en gezwollen zijn. De volgende ochtend mogen de haren weer worden gewassen.

 • Na ongeveer een week verwijdert de verpleegkundige de hechtingen op de polikliniek plastische chirurgie. De littekentjes genezen bijna altijd onopvallend.
 • Na de eerste controle kunt u beginnen met het insmeren van de littekens met een hydraterende crème. Probeert u dit 2 x per dag en tenminste 3 maanden vol te houden.
 • De eerste tijd kan behalve zwelling van de oogleden, ook een zwelling van het voorhoofd aanwezig zijn.
 • In het begin kunnen de wondjes licht nalekken en kan er een verschil in zwelling van de oogleden en het voorhoofd bestaan, dit is normaal. Ook kunt u gedurende enkele weken een strak gevoel van het voorhoofd ervaren. Soms is het gevoel van voorhoofd en behaarde hoofd tijdelijk veranderd, maar dit gevoel keert weer terug.

Na 2 - 3 weken mag u verwachten dat u weer redelijk toonbaar bent. De zwellingen zijn dan voor het grootste gedeelte verdwenen. Als u heel goed kijkt kan echter nog wat zwelling van het voorhoofd en de oogleden aanwezig zijn. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking wordt meestal als volledig natuurlijk ervaren.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen, bukken en persen op het hoofd. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na 2 - 3 dagen bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de volgende dag weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste 2 - 3 weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na 6 weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.
 • Wondverzorging: laat eventueel aangebrachte pleistertjes 5 - 7 dagen zitten.
 • Als de wondjes genezen zijn, dient u het litteken 2 x per dag in te smeren met een hydraterende (litteken) crème  gedurende 3 maanden.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties

Een directe wenkbrauwlift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • nabloeding
 • wondinfecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied

Specifieke complicaties 
Na een directe wenkbrauwlift kan het voorkomen dat de wenkbrauwen wat asymmetrisch (verschillend in vorm of hoogte) zijn. Ook kan door de operatie tijdelijk of blijvend uitval van de gevoelszenuw van het behaarde hoofd optreden. Dit komt zelden voor.

Vergoeding

Alleen onder speciale voorwaarden kan een wenkbrauwlift door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Deze voorwaarden worden door de zorgverzekeraar bepaald. In de meeste gevallen wordt geen machtiging verstrekt. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan een machtiging worden aangevraagd via de plastisch chirurg / polikliniekmedewerker. Als u geen vergoeding krijgt, kan het secretariaat u informeren over de kosten.

Wanneer neemt u contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Bij verminderd zicht van een of beide ogen.
 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C.
 • Wanneer het operatiegebied, geheel of gedeeltelijk, warm en pijnlijk aanvoelt en rood is.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als het bloeden van de wond niet stopt.

U kunt bellen met de poli plastische chirurgie. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur:
0495 - 57 26 00

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de poli plastische chirurgie. 

0495 - 57 26 00
Maandag t/m vrijdag:
08:30 – 16:30 uur