PDF
Stel PDF samen

Afdeling ICU / CCU

Informatie voor patiënt en familie

Intensive care unit / Coronary care unit

 

Verpleegafdeling ICU / CCU

De afdeling ICU / CCU bevindt zich op de eerste etage (1F) en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging, bewaking en behandeling van patiënten. De afdeling bestaat uit 2 units, de intensive care unit en coronary care unit (hartbewaking). Iedere unit heeft 5 bedden.

Opname op de ICU / CCU vindt plaats als de vitale lichaamsfuncties zoals: bloedsomloop, hartritme en ademhaling intensief bewaakt en/of behandeld moeten worden. Opname kan nodig zijn:

 • Bij ernstige ziekten.
 • Na ongevallen.
 • Na grote operaties.
 • Bij hartaandoeningen.

Apparatuur
De afdeling is ingericht met moderne bewakings- en behandelapparatuur. Deze maakt het voor het behandelteam mogelijk patiënten optimaal te behandelen, te bewaken en te verzorgen. Bent u opgenomen op de ICU / CCU dan wordt u aangesloten aan een bewakingsmonitor waarmee de vitale lichaamsfuncties intensief bewaakt worden. De bewakingsmonitoren naast de bedden zijn verbonden met de monitor op de centrale post op de afdeling zodat ook van daaruit toezicht mogelijk is.

Afhankelijk van uw behandeling heeft u meer of minder slangetjes en kabeltjes en staat er meer of minder apparatuur rondom uw bed.

De aanwezige apparaten kunnen signalen / alarmen geven in de vorm van een pieptoon. U hoeft niet gealarmeerd of ongerust te raken als een apparaat een signaal geeft. De speciaal opgeleide verpleegkundigen weten wat deze signalen betekenen en zullen, als dat nodig is, actie ondernemen.

Ondanks bovengenoemde ongemakken proberen wij uw verblijf op de afdeling zo prettig mogelijk te maken en zowel u als uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden.

Wie zijn de medewerkers op de afdeling?

Naast artsen en verpleegkundigen werken op de afdeling o.a.:

 • De afdelingssecretaresse, verzorgt de administratie van de afdeling.
 • De medewerkster service en zorg, doet ondersteunend werk voor de verpleging.
 • De interieurverzorgende, zorgt voor de schoonmaak van de afdeling.
 • De fysiotherapeut, ondersteunt d.m.v. oefeningen, voorlichting en begeleiding het bewegen en/of ademhaling.
 • De medewerkers van de medische beeldvorming maken zonodig (long)foto's.

Uiteraard zijn er nog andere medewerkers waarmee u te maken kunt krijgen tijdens uw verblijf (bv. diëtist, logopedist).

Verpleegkundige zorg

Op de ICU / CCU wordt u verzorgd en bewaakt door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Per dienst is één verpleegkundige verantwoordelijk voor het regelen van uw zorg. Deze verpleegkundige is het aanspreekpunt voor u en uw familie.

Medische zorg

Bij opname op de afdeling ICU / CCU zijn vaak meerdere specialisten betrokken.

Intensive care unit
Hier is de intensivist verantwoordelijk voor de medische zorg. Intensivisten zijn medisch specialisten die zich verder hebben gespecialiseerd op het gebied van intensive care geneeskunde.

De medische zorg kan ook plaatsvinden door intensive care artsen. Een intensive care arts werkt nauw samen mét, en onder verantwoordelijkheid ván, een intensivist.

De intensivist of intensive care arts bespreekt dagelijks met u of uw familie het verloop van uw opname / behandeling in aanwezigheid van een verpleegkundige.

Coronary care unit (hartbewaking)         
Hier is de dienstdoende cardioloog verantwoordelijk voor de medische zorg. Deze cardioloog komt dagelijks samen met de verpleegkundige bij u en bespreekt het verloop van uw opname / behandeling.

Camerabewaking
Sommige patiëntenkamers zijn voorzien van camerabewaking. De camerabeelden zijn alleen te zien door medewerkers binnen de afdeling en kunnen niet worden opgeslagen.

Dagindeling

De verpleegkundigen doen regelmatig controles, nemen bloed af voor onderzoek en geven medicijnen op de daarvoor afgesproken tijden.

We geven een globale beschrijving van de dagindeling op de afdeling. Door onderzoek en/of behandeling kan dat voor u anders zijn.

06:00 - 08:00 uur: Zo nodig afname van bloed voor onderzoek.
08:00 - 09:30 uur: Lichamelijke verzorging en ontbijt.
09:00 uur: Zo nodig maken van röntgenfoto's.
08.00 - 12.00 uur: Uitslagen van onderzoeken worden bekeken en uw behandeling wordt afgesproken door de cardioloog of intensivist.
11:45 - 12:15 uur: Lunch.
12:30 - 13:00 uur: Patiëntenbespreking van alle intensive care patiënten. Alle voor de behandeling belangrijke medisch specialisten en verpleegkundigen zijn bij deze bespreking. Er worden afspraken gemaakt over uw behandeling voor de komende 24 uur.
17:00 - 17:30 uur: Warme maaltijd.
20:00 - 23:00 uur: Verzorging voor de nacht.

Informatie voor familie en/of naasten

Contactpersoon
Vanwege de privacywetgeving is het niet mogelijk telefonisch informatie te geven over de patiënt. Dit mag alleen aan de door de patiënt aangewezen contactpersoon. Deze contactpersoon kan de andere familieleden en naasten informeren over de gezondheidssituatie van de patiënt.

Telefonische informatie
Voor informatie over de toestand van uw familielid/naaste, kunt u bellen naar: 0495 – 57 25 00.

Bel bij voorkeur op de volgende tijden:

 • 06:45 uur, vóór het wisselen van de nacht- en dagdienst.
 • Vanaf 09:30 uur, de gehele dag.
 • 22:15 uur, vóór het wisselen van de avond- en nachtdienst.

Wilt u een gesprek met de behandelend arts van uw familielid, vraag dit aan de verantwoordelijk verpleegkundige. Zij regelt dan een gesprek.

Wat neemt u mee?

 • Toiletbenodigdheden.
 • Nachtkleding en ondergoed.
 • Pantoffels.
 • De eventuele medicijnen die thuis gebruikt worden.

Op de afdeling is alleen een nachtkastje als opbergmogelijkheid aanwezig. Breng daarom niet meer mee dan nodig is. Laat waardevolle spullen zo mogelijk thuis (of neem ze mee naar huis).

Hygiëne

 • Bloemen zijn om hygiënische redenen op de afdeling niet toegestaan.
 • Op de afdeling hangt bij binnenkomst een alcoholdispenser. Hiermee kunt u uw handen voor en na uw bezoek desinfecteren.

Parkeren
Als u meerdere malen per week van de parkeergelegenheid gebruikt maakt, bestaat de mogelijkheid om een weekkaart te kopen. U kunt dan parkeren tegen een lager tarief. Als u een weekkaart wilt kunt u dit bij de verpleging aangeven. Zij geven u een formulier waarmee u bij de receptie de weekkaart kunt kopen.

Bezoek
Bezoekers melden zich door aan te bellen bij de toegangsdeur. Een van de medewerkers laat u dan binnen. voor meer informatie zie: Bezoek en contact.

Om de rust en privacy van de patiënten zo goed mogelijk te bewaken zijn er enkele regels voor het bezoek:

 • 2 bezoeker per patiënt per dag.
 • Maximaal een half uur 
 • Overleg met de verpleegkundige als u kinderen mee wilt nemen.
 • Uitzonderingen kunt u altijd met de verpleegkundige overleggen.

De bezoektijden zijn hetzelfde doordeweeks als in de weekenden en op feestdagen. De bezoekuren zijn dagelijks van 11:00 - 12:00 uur en van 17:30 - 19:30 uur.

Geestelijke en maatschappelijke zorg
Wanneer u en/of uw familielid een gesprek met een geestelijk verzorger en/of maatschappelijk werker op prijs stelt, kan de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Overplaatsing en mogelijke nazorg bij ontslag van de ICU / CCU
Overplaatsing naar een 'gewone' verpleegafdeling gebeurt meestal overdag. Als uw arts het nodig vindt komt een IC-verpleegkundige u op de verpleegafdeling bezoeken. Hij/zij begeleidt en ondersteunt u, samen met de afdelingsverpleegkundige. Zie de folder 'Nazorg bij ontslag van de intensive care'. Ook zal u, als u dat wilt, thuis gebeld worden voor een afspraak op de nazorg poli van de intensive care.

Rechten en plichten

Het is goed om te weten dat u als patiënt rechten maar ook plichten heeft. Meer informatie vindt u in de folder ‘Rechten en plichten van de patiënt’.

Rechten minderjarigen

Meer informatie over rechten van minderjarigen kunt u lezen in de folder ‘Patiëntenrechten van ouders en kind’.

Belangrijk

Bezoek
Bezoekers melden zich door aan te bellen bij de toegangsdeur. Zorg ervoor dat u niet met meer dan 2 personen tegelijk bij de patiënt bent. Maximaal een half uur en wissel elkaar af.

Dagelijks: 
11:00 – 12:00 uur en 17:30 – 19:30 uur.


Heeft u nog vragen?

U vragen kunt u bespreken met de verpleegkundige van de afdeling ICU / CCU.

Afdeling ICU / CCU:
0495 – 57 25 00