PDF
Stel PDF samen

Nazorgpoli

Nazorg na opname intensive care unit

ICU / CCU

Onlangs bent u opgenomen geweest op de intensive care (IC). Mogelijk kreeg u ondersteuning bij de ademhaling en werd u in slaap gehouden. Hierdoor weet u misschien niet meer wat er allemaal is gebeurd.

Een opname op de IC wordt meestal als erg ingrijpend ervaren. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die langere tijd opgenomen zijn geweest op de IC, later vaak last krijgen van:

 • nachtmerries
 • angst
 • hallucinaties
 • nervositeit
 • onrust
 • woede
 • somberheid

Dit soort psychische klachten kunnen ontstaan doordat de opname op de IC niet helemaal of niet goed is verwerkt.

Patiënten kunnen tot lang na een opname op de IC, behalve de genoemde psychische klachten, ook vaak lichamelijke klachten hebben zoals:

 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • gewichtsverlies
 • gebrek aan eetlust
 • gewrichts-, spier- en zenuwpijn
 • verandering in gehoor, zicht, smaak, gevoel en reuk
 • verandering in spreken en slikken
 • verandering van huid, haar en nagels
 • kortademigheid
 • verminderde weerstand
 • concentratieproblemen
 • spierzwakte

De meeste klachten zullen langzaam in hevigheid afnemen en uiteindelijk (grotendeels) verdwijnen. Dit kan enkele weken tot maanden duren, maar ook langer. Het is niet te voorspellen of al uw klachten zullen verdwijnen. Er bestaat altijd een kans dat u last blijft houden van bepaalde klachten.

Naast uzelf kunnen ook uw familieleden vragen hebben over de IC-opname.

Een afspraak op de nazorgpoli

Op dit moment verblijft u nog in het ziekenhuis of bent u kortgeleden thuis gekomen uit het ziekenhuis. Uw herstel is nu het belangrijkste. Vaak begint de verwerking en het echte herstel pas als u weer thuis bent. Ongeveer 3 maanden na uw thuiskomst bellen wij u daarom om te kijken hoe het met u gaat en of een nazorggesprek voor u iets kan betekenen. Tijdens het nazorggesprek is er ruimte om eventuele lichamelijke en emotionele klachten - die zijn ontstaan na de IC-opname - te bespreken. Wij denken met u mee over mogelijkheden. Ook beantwoorden we uw vragen over uw verblijf op de IC.

Vragenlijst

Als u gebruikmaakt van een bezoek aan de nazorgpoli krijgt u de afspraakbevestiging en een vragenlijst thuisgestuurd. Deze vragenlijst vult u thuis in en stuurt u terug zoals aangegeven in de begeleidende brief. De ingevulde vragenlijst geeft ons inzicht in uw situatie. Ook gebruiken we de vragenlijst ter voorbereiding op het gesprek op de nazorgpoli.

IC-dagboek
Mogelijk is er tijdens uw IC-opname door u en uw familieleden het IC-dagboek bijgehouden. Als u er behoefte aan heeft, kunt u dit dagboek meenemen en eventuele vragen bespreken.

Polikliniekbezoek

Op de nazorgpoli heeft u een gesprek met een IC-verpleegkundige en als nodig blijkt, ook een intensivist (IC-arts). Samen met u gaan ze na welke vragen u heeft en welke klachten er nog zijn. Afhankelijk van de klachten adviseren zij u zo nodig naar een specialist of discipline.

Tijdens het polikliniekbezoek bieden wij u de mogelijkheid de IC onder onze begeleiding te bezoeken. Zo kunt u nog eens zien waar u heeft gelegen. Ook kunt u vragen stellen over uw opname. Verder is het voor het IC-team van grote waarde uw ervaring te horen. Dit wordt in algemene zin gebruikt om de zorg te verbeteren.

Het polikliniekbezoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten.

Belangrijk

Familielid of begeleider
U kunt ter ondersteuning een familielid of begeleider meenemen. Uw aanwezigheid en ieders inbreng wordt door ons zeer gewaardeerd.

Verhinderd?
Kunt u niet naar de gemaakte afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Als u zich tijdig afmeldt, kan er een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 14:30 uur.

Afdeling ICU / CCU:
0495 - 57 25 00

Emailadres:
poli.nazorgic@sjgweert.nl

Ook kunt u op www.icconnect.nl terecht voor meer informatie over de periode na opname op de Intensive Care.