Taken vrijwilligers

Vrijwilligers worden momenteel voor diverse activiteiten ingezet op verschillende afdelingen. Hierbij valt te denken aan:

Patiëntenvervoer
Het vervoeren van patiënten van A naar B en vice versa, tevens ondersteunen de vrijwilligers het logistieke proces 'vervoer scopen'.

Verzorgen van bloemen op de patiëntenkamers
Alle werkdagen verzorgen vrijwilligers op de klinische afdelingen de bloemen.

Gastvrouw / -heer centrale hal
Het welkom heten en een helpende hand bieden aan de bezoekers van SJG Weert.

Gastvrouw / -heer op de Spoedeisende Hulp (SEH)
De patienten en familie mentaal ondersteunen zowel op de behandelkamer als in de wachtkamer.

Opname unit
De operatie patiënten ontvangen, geruststellen en de patiënt samen met een verpleegkundige vervoeren naar de operatiekamer. Tijdens de operatie worden de persoonlijke zaken van de patiënt naar de klinische afdeling gebracht.

Huiskamers 3e en 4e etage
De verzorgende IG-medewerkers ondersteunen bij activiteiten met kwetsbare ouderen in een huislijke sfeer in de zogenaamde Huiskamers.

Huiskamer
De bewegingstherapeut ondersteunen met bewegingsoefeningen bij ouderen in de Huiskamers. 

Daarnaast verrichten vrijwilligers ook specifieke taken zoals:

  • Het bijhouden van de leesbladen in de wachtruimtes.
  • Assistentie bij het uitvoeren van het rampenplan (ROP).
  • Diverse overige hand- en spandiensten.

Vrijwilligersbeleid

We willen iedereen die betrokken is bij ons ziekenhuis graag een veilige omgeving bieden. Om dit te kunnen waarborgen is er een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin staat wat wij van vrijwilligers verwachten, en wat wij als ziekenhuis de vrijwilligers aanbieden. In het kennismakingsgesprek wordt het beleid toegelicht en overhandigd.

Samenvatting vrijwilligersbeleid

Dagcentrum1.jpg

Huiskamer.jpg