Beleid vrijwilligers SJG Weert

Rechten & plichten

Een vrijwilliger heeft de plicht om:

 • Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overhandigen.
 • Zich te houden en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en vrijwilligersbeleid van SJG Weert.
 • De activiteiten te verrichten binnen de afgesproken werktijden.
 • Zich te onthouden van mededelingen aan derden over zaken die hem uit zijn positie als vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over de instelling als over de medewerkers en patiënten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst.
 • Incidenten met patiënten en/of medewerkers aan de contactpersoon te melden.
 • Zorgvuldig om te gaan met goederen die door de patiënt of door de instelling aan zijn/haar zorgen zijn toevertrouwd.
 • De gegeven werkinstructies naar vermogen op te volgen en ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op een juiste manier gebruiken.
 • Bij verhindering, tijdig afmelden.

Proeftijd
De eerste twee maanden, na de datum waarop de vrijwilliger met zijn werkzaamheden begint, gelden als proeftijd. Tijdens de proeftijd kan zowel de vrijwilliger als SJG Weert deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Voor het einde van de proeftijd voeren de vrijwilliger en diegene die de betreffende vrijwilligersgroepen aanstuurt een gesprek ter evaluatie van het functioneren van de vrijwilliger.

Wie een uitkering ontvangt en tijdens normale werkuren vrijwilligerswerk gaat doen, wordt geadviseerd vooraf toestemming te vragen bij de uitkerende instantie.

Een vrijwilliger heeft o.a. recht op:

 • Een goede kennismakings- en inwerkperiode met begeleiding.
 • Eenzelfde respectvolle bejegening als het overige personeel.
 • Reiskostenvergoeding en gratis parkeren op werkdagen.
 • Een collectieve ongevallen- en schadeverzekering woon-/werkverkeer.
 • Eindejaarsgeschenk.

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken

Als vrijwilliger kun je ook worden geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag. Belangrijk is in ieder geval om naar je intuïtie te luisteren. Je voelt al snel of er bijvoorbeeld een gespannen sfeer is wanneer je als vrijwilliger werkt. Of je ziet dat iemand zich niet helemaal prettig voelt. Heb je zulke twijfels of wordt je geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, spreek die dan uit. Overleg met de vertrouwenspersoon hierover. Samen kun je dan kijken wat de beste aanpak is. Daarnaast is een externe contactpersoon beschikbaar. Je vindt deze gegevens terug in ons vrijwilligersbeleid, op intranet en in ons interne telefoonboek.