PDF
Stel PDF samen

Thoraxdrainage

Longgeneeskunde

Bij een thoraxdrainage wordt vocht of lucht dat rond de long zit met behulp van een slangetje weggehaald.

De longen zijn omgeven door 2 vliezen waartussen zich vocht of lucht kan ophopen. Dit kan verschillende klachten geven zoals kortademigheid en benauwdheid. Vocht of lucht hoort er van nature niet te zitten. Bij aanwezigheid van lucht wordt er in de medische taal gesproken over een pneumothorax of klaplong en bij aanwezigheid van vocht is er sprake van pleuravocht.

Als er teveel lucht of vocht tussen de longen zit, valt het vacuüm tussen beide longvliezen weg, waardoor de zeer elastische long samenvalt. De long kan hierdoor niet meer goed meedoen met de ademhaling. Bij een thoraxdrainage wordt door middel van een slang (drain) de lucht of het vocht tussen de vliezen weggezogen. De long gaat zich hierdoor weer ontplooien en gaat dan weer meedoen met de ademhaling.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Vooraf overlegt u met de longarts of het nodig is om eventuele bloedverdunners of andere medicatie gestaakt moet worden.

Het onderzoek

U meldt zich, 30 minuten voor de afgesproken tijd, aan bij de aanmeldzuilen in de centrale hal. Hier wordt aangegeven welke route u moet volgen. Er wordt een opname voor u geregeld omdat u mogelijk een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven. Hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven is afhankelijk van uw herstel.

Het onderzoek gebeurt op de behandelkamer. Meestal gebeurt het onderzoek terwijl u rechtop zit. Als u te ziek of te zwak bent kan de arts het onderzoek doen terwijl u in bed ligt.

Eerst wordt er met de echo gekeken naar de juiste plaats om de drain in te brengen. Meestal wordt dit op de rug gedaan. U krijgt eerst een verdoving waardoor u zo min mogelijk van het inbrengen voelt. Daarna wordt er een sneetje gemaakt in de huid en zal de drain ingebracht worden waardoor het vocht of de lucht kan worden weggehaald. De drain wordt vastgehecht aan de huid en wordt afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift.

Na het onderzoek

Na het inbrengen van de drain wordt u naar de verpleegafdeling gebracht zodat de long zich weer kan ontplooien. Vaak wordt er nog een röntgenfoto gemaakt om dit ontplooiingsproces goed in beeld te brengen. De longarts bepaalt wanneer u weer naar huis mag. Als er genoeg vocht uit de drain is gekomen wordt de drain verwijderd voordat u naar huis gaat. 

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kun u contact opnemen met de poli longgeneeskunde. 

0495 - 57 21 90 
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur