PDF
Stel PDF samen

Hyperventilatie onderzoek

Longfunctieafdeling

 

Hyperventilatie-onderzoek

Als u sneller en dieper ademhaalt terwijl u ergens rustig zit, noemen we dit hyperventilatie. Door de hyperventilatie krijgt u te veel zuurstof in uw lichaam terwijl het koolzuurgehalte in uw bloed daalt. Dit kan geen kwaad, maar brengt wel een aantal verontrustende verschijnselen met zich mee zoals:

  • duizeligheid;
  • een strak gevoel rond de mond;
  • angst om flauw te vallen.

Deze test wordt gedaan om vast te stellen of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn en er is geen speciale voorbereiding nodig. Gebruikt u medicijnen dan moet u deze gewoon gebruiken. Voor de start van de test, neemt de longfunctie-analist met u een vragenlijstje door. Dit is om te duidelijk te krijgen wat op dat moment uw klachten zijn.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en ademt u door een mondstuk in en uit. Het mondstuk is verbonden met een apparaat dat registreert hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt. Ook krijgt u een neusklem op, om te voorkomen dat u door uw neus ademt.

Na een periode van rustig ademen, vraagt de analist u om 3 minuten lang snel in en uit te ademen. De longfunctielaborant geeft het tempo van uw ademhaling aan.

Na een rustpauze van 5 minuten, wordt opnieuw een vragenlijst met u doorgenomen. Dit is om na te gaan of de klachten die u thuis had, nu ook tijdens de test voorkwamen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag van het onderzoek

Als u op controle komt, bespreekt uw arts de uitslag van het onderzoek met u.

Heeft u nog vragen?

Bent u verhinderd?
Kan de afspraak voor het onderzoek door ziekte of een andere reden niet doorgaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de longfunctieafdeling. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen over dit onderzoek belt u dan met de  longfunctieafdeling. 
0495 - 57 21 94
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur