PDF
Stel PDF samen

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes

Bij kinderen in dagbehandeling

Keel-neus-en oorheelkunde

Uw kind wordt binnenkort enkele uren in het ziekenhuis opgenomen voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Dit gebeurt tijdens een operatie.

Waarom trommelvliesbuisjes?

 • Deze operatie is nodig omdat het vocht dat in de trommelholte zit niet goed kan worden afgevoerd. Hierdoor hoort uw kind minder goed.
 • Om acute oorontsteking te voorkomen.

Trommelvliesbuisjes.jpg

Voorbereiding

 • De operatie gebeurt onder algehele narcose. Hierover kunt u meer lezen in de folder: ‘Anesthesie bij kinderen’.
 • U krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli preoperatieve screening.
 • In de folder: ‘Dagopname kind’ vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

Pijnbehandeling

Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. In de eerste dagen thuis kan uw kind nog pijn hebben die vrij snel minder wordt.

Als paracetamol niet voldoende helpt neem dan contact op met het ziekenhuis. Onder het kopje “contact opnemen” leest u hier meer over.

Het is verstandig om paracetamol in huis te hebben en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

 Gewicht Dosis Mg
 4 - 5 kg 3 x daags 120 
 6 - 9 kg 4 x daags 120
10 - 15 kg 3 x daags 240
16 - 25 kg 3 x daags 500
26 - 40 kg 4 x daags 500
40 kg en meer 3 x daags 1000

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Aandachtspunten na de ingreep:

 • Uw kind kan 1 – 2 uur na de operatie nog suf zijn van de narcose en het eerste half uur spierslapte vertonen als gevolg van de medicatie die voor de operatie is gegeven.
 • Uw kind zal nauwelijks pijn hebben en wanneer het goed wakker is mag het wat drinken.
 • Direct na de operatie is er soms wat bloed of slijm te zien in de gehoorgang. Het is mogelijk dat de eerste week vocht uit het oor loopt. Meestal houdt dit binnen enkele dagen op. Is dit niet het geval dan moet u contact opnemen met de poli KNO.
 • Controle is na ongeveer 6 weken. Hiervoor wordt bij de poli KNO een afspraak gemaakt.

Naar huis

In overleg met de behandelend specialist zal de kinderverpleegkundige het tijdstip bepalen wanneer uw kind naar huis mag.

Als alleen trommelvliesbuisjes zijn geplaatst en er zijn verder geen bijzonderheden, dan mag uw kind een half uur na terugkomst op de afdeling naar huis.

Uw kind mag thuis alles doen en overal naar toe. Het mag alleen de eerste week niet onder water zwemmen.

Aandachtspunten na het ontslag:

 • Als zich de rest van de dag en de daarop volgende nacht geen bijzonderheden voordoen, mag uw kind gewoon weer naar school.
 • Haren wassen en douchen, mag zonder speciale voorzorgsmaatregelen
 • Na 1 week mag uw kind weer gewoon zwemmen.
 • Eventueel kan de arts oordopjes adviseren.
 • Trommelvliesbuisjes blijven, afhankelijk van het type, ½ - 2 jaar in het trommelvlies zitten. Ze groeien spontaan uit het trommelvlies, dat zich vanzelf weer sluit.
 • De buisjes komen op een zeker ogenblik met wat oorsmeer mee naar buiten of worden tijdens een controle door de KNO-arts verwijderd.
 • In de periode dat uw kind trommelvliesbuisjes heeft, kan het een 'loopoor' krijgen. Als dit enkele dagen duurt, kan dit geen kwaad. Uw kind mag dan niet zwemmen. Als het langer dan 1 week duurt, neemt u contact op met de poli KNO. Meestal worden oordruppels voorgeschreven.
 • Tijdens het dragen van trommelvliesbuisjes kan ook een enkele keer bloedverlies uit het oor optreden. Dit is niet erg. Meestal duidt dit op een ontsteking of het buisje gaat uit het trommelvlies.

Contact opnemen

Als uw kind helder bloed verliest via de neus of de mond of abnormaal veel gaat slikken, is er mogelijk sprake van een nabloeding. Neem dan contact op met:

Poli KNO
0495 - 57 21 27

Vrouw-moeder-kind centrum - kinder unit 
0495 - 57 21 23

Spoedeisende hulp, buiten kantooruren 
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de poli KNO.

0495 – 57 21 27