PDF
Stel PDF samen

Dagopname van uw kind

Informatie voor ouders en kinderen

Heeft u eerder aangegeven dat u onze berichtgeving digitaal via de e-mail wil ontvangen? Dan ontvangt u één dag voor uw ingreep plaatsvindt rond 05:00 uur een e-mail met het precieze tijdstip dat u in ons ziekenhuis moet zijn. Ook vindt u dit tijdstip één werkdag voor uw ingreep in MijnSJG. Als uw ingreep op maandag plaatsvindt, ziet u deze vrijdag in MijnSJG staan. Heeft u aangegeven dat u geen digitale berichtgeving wil ontvangen? Neem dan één werkdag voor de ingreep tussen 09:00 - 11:00 uur telefonisch contact op met het planbureau voor het tijdstip, telefoon: 0495 - 57 28 94. Ook voor vragen over de behandeldatum, kunt u tijdens kantooruren bij het planbureau terecht.

Meer informatie over de zorg na de ingreep en pijnmedicatie thuis, kunt u lezen in de folder: 'Anesthesie bij kinderen’.

Beste ouders

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een (kleine) operatie, onderzoek of behandeling. Daarvoor moet hij/zij een dag(deel) op de kinderunit van het vrouw-moeder-kind centrum, (VMK) blijven. Dit wordt ook wel een ‘dagopname’ genoemd. Hij/zij hoeft dus niet te overnachten. In deze folder leest u over de voorbereidingen op de opname, de opname zelf en de gang van zaken op de afdeling. Op die manier kunt u zich samen met uw kind voorbereiden op de opname.

Wie mogen er mee?

Een ziekenhuisopname is altijd spannend, zeker voor een kind. Daarom is het belangrijk dat één of beide ouders (verzorgers) meekomen naar het ziekenhuis (maximaal 2 personen). Broertjes en zusjes mogen helaas niet meekomen. Tijdens de korte opname is er geen bezoekuur.

Voorbereidingen thuis

Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname. Kinderen kunnen nare ervaringen meestal beter verwerken als ze vooraf weten wat hun te wachten staat. Wat u aan uw kind vertelt hangt af van de leeftijd. Oudere kinderen willen precies weten wat er gaat gebeuren. Jongere kinderen hebben aan een korte eenvoudige uitleg voldoende.

Vertel eerlijk en in eenvoudige woorden wat er gaat gebeuren en waarom. Geef antwoord op vragen en bespreek de leuke maar ook de minder leuke kanten van een opname. Beloof uw kind geen dingen die u niet waar kunt maken. Zeg bijvoorbeeld niet dat het onderzoek of de behandeling geen pijn doet. Vertel uw kind dat het best mag huilen als hij of zij pijn heeft of verdrietig is.

Leg in elk geval uit:

 • waarom uw kind opgenomen moet worden;
 • dat u bij hem of haar zult zijn;
 • wat er tijdens de opname allemaal gebeurt;
 • welke dingen anders zijn dan thuis (andere kinderen, de verpleegkundige en artsen e.d.);
 • dat uw kind dezelfde dag weer naar huis mag.

Hoe lang van te voren?
Begin niet te lang van te voren met het voorbereiden van uw kind, dit kan onnodige spanningen geven. Voor de meeste kinderen kunt u er het beste een paar dagen voor de opname over beginnen. Uw kind kan er dan nog eens op terug komen en als het nodig is kunt u alles nog een keer vertellen. Bij oudere kinderen kunt u er rustig wat eerder over praten.

Als narcose nodig is, gaat het meestal om een operatie. Maar er zijn ook onderzoeken die onder narcose gebeuren. Om de tekst kort en leesbaar te houden spreken we in deze folder vanaf nu steeds over ‘operatie’.

Hulp bij het voorbereiden

Website SJG Weert
Op de website van het ziekenhuis (www.sjgweert.nl/kinderen) kunt u meer informatie en foto’s vinden van een bezoek aan het ziekenhuis. Door een goede voorbereiding is het kind vaak minder bang.

Bezoek aan de afdeling
U kunt ook een afspraak maken om samen met uw kind alvast een keer te komen kijken op de kinderunit van het vrouw-moeder-kind centrum. U krijgt dan uitleg wat precies gebeurt op de opnamedag. Ook kunt u rondkijken op de afdeling en de kamer waar uw kind waarschijnlijk komt te liggen. U kunt contact opnemen met het VMK centrum, telefoon: 0495 - 57 21 23 (bij voorkeur tijdens kantooruren).

Wat neemt u mee?

 • medicijnen van uw kind;
 • toiletbenodigdheden, pyjama en ondergoed;
 • de lievelingsknuffel, tutdoekje, voorleesboekje of spelletje;
 • voor jonge kinderen: zuigfles met speen, fopspeen, eigen tuitbeker;
 • eventueel een lunchpakket voor uzelf en iets om te lezen of te doen tijdens het wachten;
 • geldig identiteitsbewijs van uw kind; dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn.

Nuchter blijven

Op de poli preoperatieve screening krijgt u de folder ‘Nuchter blijven voor een ingreep’. Hierin staan de regels van nuchter blijven.

Voor de operatie

Laat uw kind douchen of baden voordat u naar het ziekenhuis komt. Meet thuis ook de lichaamstemperatuur bij uw kind. De verpleegkundige op de verpleegafdeling vraagt u naar de temperatuur.

Op de afgesproken tijd meldt u zich op het VMK centrum. Hier wordt u door een verpleegkundige verwelkomd. Zij wijst u de kamer en het bed van uw kind. Meestal is dit een kamer waar maximaal 6 kinderen verblijven. Dit kunnen jongens en meisjes zijn in de leeftijd van 0 jaar tot de puberleeftijd.

Uw kind krijgt een polsbandje om met zijn/haar naam erop. Tot uw kind aan de beurt is kan het wachten en spelen op de speelkamer.

De verpleegkundige vertelt u wanneer u uw kind, de door de poli preoperatieve screening afgesproken medicijnen, kunt geven. Dan kan het kind ook het operatiehemdje aantrekken en in bed gaan liggen.

Een van de ouders kan het kind begeleiden tot hij/zij onder narcose is. De ouder en kind mogen hierbij, geen sieraden dragen i.v.m. hygiëne-afspraken.

Tijdens de ingreep kunt u wachten op de met u afgesproken plaats. Na de ingreep gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. Als het daar aankomt, wordt u opgehaald zodat u erbij bent als uw kind wakker wordt. Zijn de controles goed dan haalt de verpleegkundige van het VMK centrum u en uw kind weer op en brengt jullie naar de kamer.

Als uw kind weer goed wakker is mag hij/zij eventueel nog even naar de speelkamer tot het naar huis mag.

Weer naar huis

De verpleegkundige overlegt met u wanneer uw kind naar huis mag. Als de arts uw kind 's middags nog komt bezoeken, stel dan gerust uw vragen. Meestal kan uw kind vóór 18:00 uur weer naar huis. Neem bij voorkeur de auto en reis niet met het openbaar vervoer.

Bij uitzondering kan de arts besluiten dat het verstandiger is dat uw kind langer dan die ene dag in het ziekenhuis blijft. Dit wordt dan met u besproken.

U krijgt zo nodig een recept voor pijnstillers en een controleafspraak.

Thuis

Uw kind kan thuis angstig of onrustig zijn door de opname. U hoeft zich over deze reacties niet ongerust te maken. Spelenderwijs kunt u helpen om deze gebeurtenis te verwerken.

Bij problemen de eerste avond of nacht na de ingreep, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis, telefoon: 0495 - 57 26 10.

De behandelend arts bespreekt vooraf met u in welke gevallen u naar het ziekenhuis moet komen.

De rechten van kinderen en ouders

Net als volwassenen hebben kinderen patiëntenrechten. Voor meer informatie zie de folder ‘Patiëntenrechten van ouders en kind’.

Inzage in het medische dossier
In SJG Weert worden uw gegevens digitaal (in de computer) vastgelegd en bewaard. Wanneer uw kind of de ouders tijdens de opname het patiëntendossier wil inzien, kunt u de verpleegkundige of de arts daar om vragen. Wilt u òf het kind na de opname alsnog het patiëntendossier inzien of een kopie van het dossier, dan kunt u dat schriftelijk aanvragen. Zie hiervoor de folder: 'Patiëntdossier: papieren kopie aanvragen'.

Deze folder kunt u vragen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. De folder staat ook op de website van het ziekenhuis www.sjgweert.nl

Waar kunt u informatie krijgen?

De vereniging Kind en Ziekenhuis heeft een website gemaakt waar informatie staat over de rechten van kinderen: www.jadokterneedokter.nl. De informatie op de website is in de vorm van een stripverhaal. Het speelt zich af in een ziekenhuis.

Er zijn veel boekjes die u kunt gebruiken om uw kind voor te bereiden op de ziekenhuisopname.

De pedagogisch medewerker van het VMK centrum kan u adviseren. Ook de openbare bibliotheek kan u adviseren.

Vereniging Kind en Ziekenhuis
Korte kalkhaven 9
3311 JM Dordrecht
Telefoon: 078 - 614 63 61
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl
Website: www.kindenziekenhuis.nl

Belangrijk

Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname. Kinderen kunnen nare ervaringen meestal beter verwerken als ze vooraf weten wat hun te wachten staat.

Nuchter blijven
Het is belangrijk dat uw kind nuchter is, anders kan de ingreep niet doorgaan. De regels over nuchter blijven leest u in de folder Nuchter blijven voor de ingreep.

Tijdens de dagopname zijn alleen de ouders / verzorgers welkom, maximaal 2 personen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u voor, tijdens of na de opname vragen, stelt u deze gerust aan de verpleegkundige van het VMK centrum.

Vrouw-moeder-kind centrum (VMK):
0495 - 57 21 23