PDF
Stel PDF samen

Anesthesie bij kinderen

Preoperatieve screening

Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli preoperatieve screening (PPS)

Preoperatief onderzoek  

Kinderen jonger dan 16 jaar hebben 1 - 2 weken voor de ingreep samen met hun ouders (verzorger) een afspraak bij de anesthesist. Voor de preoperatieve screening hoeft u tegenwoordig in principe niet meer naar het ziekenhuis te komen. Op het afgesproken tijdstip neemt de anesthesist telefonisch of online (videobellen via de BeterDichtbij-app) contact met u op om de operatie van uw kind met u en uw kind voor te bereiden. Alleen als het medisch gezien nodig is, wordt een fysieke afspraak in het ziekenhuis gemaakt. Om deze afspraak goed te laten verlopen is het belangrijk, dat u de vragenlijst 'anesthesie bij kinderen' invult. Dit kan digitaal via: https://mijn.sjgweert.nl.

U kunt deze vragenlijst het best een week voor afspraak met de anesthesist invullen. De gegevens zijn dan actueel tijdens de afspraak en er is voldoende tijd om de lijst rustig in te vullen. Vult u de vragenlijst liever op papier in? Dit is ook mogelijk. Lukt het u niet om deze vragenlijst digitaal in te vullen, dan neemt de assistente 1 à 2 dagen vóór de screeningsafspraak telefonisch contact met u op om uitleg te geven. Mocht het dan alsnog niet lukken, dan neemt zij de vragenlijst persoonlijk met u door.

Houdt de (papieren) ingevulde lijst en de eventuele gebruikte medicijnen van uw kind bij de tijdens uw afspraak bij de hand. De anesthesioloog bespreekt de vragenlijst met u en uw kind en legt de gegevens vast die van belang zijn voor de operatie. Indien er lichamelijk onderzoek nodig is, vragen we u met uw kind naar het ziekenhuis te komen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. De anesthesist geeft uitleg over verschillende vormen van anesthesie. Soms is het nodig dat ook de kinderarts uw kind nog beoordeelt, aanvullende gegevens opgevraagd moeten worden en dat laboratoriumonderzoek wordt gedaan. Ook vraagt de anesthesist tijdens dit gesprek toestemming aan u en uw kind voor de anesthesie. Vanzelfsprekend hebben u en uw kind tijdens alle gesprekken gelegenheid om vragen te stellen.

Voorbereiding op operatie

Nuchter blijven
Lees de folder ‘Nuchter blijven voor een ingreep’. Hierin staan de regels van nuchter blijven.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen nodig heeft, zijn er afspraken gemaakt over het medicijngebruik op de operatiedag. Ongeveer 1 uur voor de operatie wordt altijd begonnen met pijnmedicatie. Deze medicijnen (vaak een zetpil) zorgen ervoor dat pijn na de operatie sneller en beter bestreden kan worden. Bovendien heeft de anesthesioloog vaak een kalmeringsmiddel voorgeschreven in de vorm van en drankje.

Tijdens de operatie

Een van de ouders mag altijd, ook bij spoed, mee naar de operatiekamer en kan blijven tot uw kind slaapt. Het feit dat het mogelijk is mee te gaan naar de operatiekamer betekent niet dat u verplicht bent dit te doen. Als u zich niet op uw gemak voelt komt dit uw kind ook niet ten goede. Er is altijd kundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen en te troosten.

Kleine kinderen worden meestal met een kapje in slaap gemaakt en krijgen, zo nodig, een infuus (naaldje) als zij onder narcose zijn. Dat kapje wordt over de mond en de neus gehouden. Bij het steeds dieper in slaap vallen kunnen onrustige bewegingen optreden. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Kinderen die ouder zijn mogen kiezen, of voor een kapje of voor een prikje (infuusnaald), waarbij op de PPS de voor- en nadelen worden uitgelegd. Bij de prikmethode wordt op de verpleegafdeling de huid van het kind met een verdovingszalf verdoofd. Op de operatiekamer wordt de naald (infuus) ingebracht. Nadat alles in gereedheid is gebracht, worden de narcosemiddelen gegeven.

Als de anesthesioloog aangeeft dat uw kind slaapt (daarbij kunnen de ogen nog open zijn) wordt u door een medewerker naar buiten begeleid. Tijdens de ingreep kunt u op de afgesproken plek wachten.

Soms wordt naast de narcose nog een andere vorm van verdoving toegepast, namelijk de regionale of plaatselijke anesthesie (verdoving van een deel van het lichaam). De bedoeling hiervan is een goede pijnstilling na de operatie te hebben.

Als de anesthesioloog regionale anesthesie wil geven, bespreekt hij dit tijdens de afspraak op de PPS met u en/of uw kind. Hij geeft deze verdoving als uw kind onder narcose is gebracht.

Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind van de operatiekamer naar de uitslaapkamer (recovery), waar het een tijd geobserveerd wordt. Zo gauw uw kind wakker begint te worden, wordt u geroepen. Net als bij het in slaap brengen kan het gebeuren dat kinderen tijdens het wakker worden erg onrustig zijn. Door te strelen en zachtjes met uw kind te praten kunt u helpen deze fase te verkorten.

Ernstige complicaties door de narcose komen bijna niet voor. Wel kan uw kind last hebben van misselijkheid en braken. De verpleegkundigen weten precies wat ze uw kind kunnen geven. U of uw kind mag er gerust om vragen. Tijdens de narcose kan het zijn dat een buisje in de keel werd gebracht om goed te kunnen ademen. Daardoor kan uw kind last hebben van keelpijn en/of heesheid. Deze irritatie verdwijnt binnen een aantal dagen vanzelf.

Als uw kind een 'caudaal blok' heeft gekregen kan dit enkele uren een zwaar gevoel in de benen geven. Ook kan het plassen wat moeilijker op gang komen. Een 'caudaal blok' is een soort plaatselijke verdoving, waarbij een verdovingsmiddel via een prik ter hoogte van het stuitje wordt ingespoten.

Pijnbestrijding

Meting van pijn bij kinderen
Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Dit is begrijpelijk, een ander kan die pijn immers niet voelen. Pijn is een onplezierige, gevoelsmatige en emotionele ervaring.

Kinderen zullen daar afhankelijk van hun leeftijd en ervaring verschillend op reageren. Daarom zijn de kinderverpleegkundigen, die de pijnmeting bij kinderen doen, geschoold in verschillende methodes van pijnmeting die bij de leeftijd en de situatie van kinderen passen.

Er zijn 2 methodes:

  1. De gezichtjesschaal kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 4 jaar. Hierbij worden 5 gezichtjes getoond. Het eerste in de rij heeft een lachend gezichtje en komt overeen met geen pijn. Het laatste heeft een zeer verdrietig gezichtje en komt overeen met heel erge pijn.

  2. De VAS score: Deze meting kan worden toegepast vanaf de leeftijd van 7 jaar. Hierbij worden cijfers gegeven aan de pijn. Daarbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor heel erge pijn.

Wanneer er pijnmedicatie gegeven is, zal de kinderverpleegkundige – na een inwerktijd van het geneesmiddel – opnieuw de pijnmeting doen.

Pijnbehandeling

Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Wanneer dit onvoldoende helpt, kunnen andere pijnstillers zoals diclofenac of morfineachtige medicijnen hieraan toegevoegd worden.

In de eerste dagen thuis kan uw kind nog pijn hebben die vrij snel zal afnemen. Het is verstandig om paracetamol in huis te hebben en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

  Gewicht   Dosis   mg
  4 - 5 kg   3 x daags   120 mg
  6 - 9 kg   4 x daags   120 mg
  10 - 15 kg   3 x daags     240 mg
  16 - 25 kg   3 x daags   500 mg
  26 - 40 kg   4 x daags   500 mg
  40 kg en meer   3 x daags   1000 mg 

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Telefoonnummers

Kinderunit (VMK):                 
0495 - 57 21 23

Planbureau: 
0495 - 57 23 01

Preoperatieve screening:     
0495 - 57 29 60

Website: www.jadokterneedokter.nl

Stichting Kind en Ziekenhuis
Churchilllaan 11-8
3527 GV Utrecht
Telefoon: 085 - 0201265

E-mail:
info@kindenziekenhuis.nl

Internetadres:
www.kindenziekenhuis.nl

Heeft u nog vragen?

Wanneer u of uw kind na het bezoek aan de poli preoperatieve screening nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de medewerkers van de poli.

Poli preoperatieve screening:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 - 57 29 60