PDF
Stel PDF samen

Neusamandelen verwijderen

Kinderen in dagbehandeling
Keel-neus-en oorheelkunde

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor het verwijderen van neusamandelen. Dit gebeurt tijdens een operatie.

De voorbereiding

  • De operatie gebeurt onder algehele narcose. Hierover kunt u meer lezen in de folder: 'Anesthesie bij kinderen'.
  • U krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli preoperatieve screening.
  • In de folder: ‘Dagopname kind’ vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

In de week voor de operatie mag uw kind geen aspirine gebruiken en op de dag van opname mag uw kind geen koorts of ontstekingen hebben.

Als uw kind lange haren heeft, maak deze dan vast in een staart.

Na de operatie

De operatie duurt ± 10 minuten. Als uw kind goed wakker is, krijgt hij of zij direct iets kouds te drinken.

Pijnbehandeling

Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Geef uw kind geen aspirine.

Als paracetamol niet voldoende helpt neem dan contact op met het ziekenhuis. Onder het kopje “contact opnemen” leest u hier meer over.

Zorg ervoor dat u paracetamol in huis heeft en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen geeft. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.     

 Gewicht Dosis Mg
 4 - 5 kg 3 x daags 120 
 6 - 9 kg 4 x daags 120
10 - 15 kg 3 x daags 240
16 - 25 kg 3 x daags 500
26 - 40 kg 4 x daags 500
40 kg en meer 3 x daags 1000

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Aandachtspunten thuis

  • Uw kind mag alles eten en drinken.
  • Als tijdens de operatie bloed in de maag van uw kind is gekomen kan uw kind zwarte ontlasting hebben.
  • Uw kind mag de eerste dag na de operatie weer overal naar toe en alles doen.
  • Een controleafspraak wordt ingepland.

Contact opnemen

Als uw kind helder bloed verliest via de neus of de mond of abnormaal veel gaat slikken, is er mogelijk sprake van een nabloeding. Neem dan contact op met:

Poli KNO
0495 - 57 21 27

Vrouw-moeder-kind centrum - kinder unit 
0495 - 57 21 23

Spoedeisende hulp, buiten kantooruren 
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de poli KNO.

0495 – 57 21 27