Keel- (en neus) amandelen verwijderen

Kinderen in dagbehandeling

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen voor het verwijderen van keelamandelen. Dit gebeurt tijdens een operatie.

De voorbereiding

 • De operatie gebeurt onder algehele narcose. Hierover kunt u meer lezen in de folder: 'Anesthesie bij kinderen'.
 • U krijgt een afspraak voor een bezoek aan de poli Preoperatieve Screening.
 • In de folder: 'Dagopname kind' vindt u informatie hoe u uw kind kunt voorbereiden.

In de week voor de operatie mag uw kind geen aspirine gebruiken en op de dag van opname mag uw kind geen koorts of ontstekingen hebben.

Als uw kind lange haren heeft, maak deze dan vast in een staart.

Na de ingreep

De operatie duurt ± 20 minuten. Als uw kind goed wakker is, krijgt het direct iets kouds te drinken. Hiervan moet het regelmatig grote slokken nemen. Na de operatie blijft uw kind ongeveer 3 uur op de afdeling. Als alles goed is, mag uw kind daarna naar huis.

Pijnbehandeling

Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol en diclofenac tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. In de eerste dagen thuis kan uw kind nog pijn hebben die vrij snel zal afnemen. De pijn in de keel kan uitstralen naar het oor. Goede pijnstilling is belangrijk om weer te kunnen slikken. Geef uw kind geen aspirine. paracetamol mag wel.

Het is verstandig om paracetamol in huis te hebben en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

Gewicht Dosis mg
4 - 5 kg 3 x daags 120 mg
6 - 9 kg 4 x daags 120 mg
10 - 15 kg 3 x daags 240 mg
16 - 25 kg 3 x daags 500 mg
26 - 40 kg 4 x daags 500 mg
40 kg of meer 3 x daags 1000 mg


De dosering diclofenac is volgens recept.

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Aandachtspunten thuis

 • Laat uw kind overdag voldoende drinken, bijvoorbeeld elk uur enkele slokken.
 • Laat uw kind zo snel mogelijk eten en drinken, denk daarbij aan het favoriete eten van uw kind. Er is niets verboden om te eten of te drinken. Hard voedsel, pittige of zure gerechten / dranken kunnen gevoelig zijn.
 • Uw kind voelt zich beter na de operatie maar kan na de 5e dag koorts en oorpijn krijgen en zich niet lekker voelen. Uw kind kan dan weigeren om te eten. Dit is normaal en zal na de 8e dag afnemen.
 • Uw kind kan zwarte ontlasting hebben vanwege bloed dat tijdens of na de operatie in de maag is gekomen.
 • Wanneer uw kind praat, klinkt het alsof het een volle mond heeft.
 • Uw kind kan een vieze adem of een vieze smaak in de mond hebben.
 • Uw kind mag alles doen en overal naar toe. Dit is afhankelijk van hoe ziek uw kind zich voelt. Als het goed gaat hoeft u niet extra voorzichtig te zijn.
 • Uw kind kan thuis angstgevoelens hebben of onrustig zijn als gevolg van de opname. U hoeft zich over deze reacties niet ongerust te maken.
  Door uw kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven en door begrip te tonen, verdwijnt de onrust meestal vanzelf.

Er wordt een nacontrole ingepland.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

De operatie vindt plaats onder narcose.

Contact opnemen
Als uw kind helder bloed verliest via de neus of de mond of abnormaal veel gaat slikken, is er mogelijk sprake van een nabloeding. Neem dan contact op met de poli KNO, bereikbaar op werkdagen van 8:00 - 16:30 uur:
0495 - 57 21 27

Of met de Kinder unit (VMK):
0495 - 57 21 23

Buiten kantooruren en in het weekend met de Spoedeisende Hulp:
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over deze folder of behoefte aan meer informatie, dan kunt u bellen met de poli KNO, bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 - 16:30 uur. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Poli KNO:
0495 - 57 21 27

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden
Algemene nummer SJG Weert:
0495 - 57 21 00