PDF
Stel PDF samen

Botboring en beenmergpunctie

Interne geneeskunde

Wat is een botboring / beenmergpunctie?

Bij een beenmergpunctie wordt in het beenmerg geprikt, meestal in het borstbeen (sternumpunctie). Met een naald en een injectiespuit worden cellen opgezogen.

Bij een botboring wordt met een naald, meestal uit het bekken, een stukje been met merg erin weggenomen (biopt).

Doel van de onderzoeken is om afwijkingen in het botweefsel of beenmerg onder de microscoop te onderzoeken. De boring / punctie wordt gedaan door de internist.

Botboring.jpg

1. Bekkenkam
3. Plaats van punctie

Voorbereiding

Voor een botboring / beenmergpunctie hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen. Wel raden wij u aan iemand mee te nemen die u na de ingreep thuis kan brengen.

Geef door als u allergisch bent voor jodium.

Bloed verdunnende medicijnen kunnen de kans op bloedingen vergroten. Overleg met uw arts of en wanneer u met deze medicijnen kunt stoppen. Stop nooit op eigen initiatief.

Als u tijdens de ingreep iemand wilt meenemen om u te steunen, kunt u dit overleggen met de arts die de ingreep uitvoert.

Dag van het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op het dagcentrum. Indien u bent opgenomen, kan het ook zijn dat het onderzoek op de afdeling gebeurt.

Het onderzoek

U krijgt aanwijzingen welke kleding u moet uittrekken. Dan neemt u plaats op de onderzoekstafel en krijgt u instructies welke houding u aan moet nemen. De huid over het bot waarin de punctie wordt gedaan, wordt ontsmet. U krijgt in de buurt van de plek waar de boring / punctie wordt gedaan een spuitje om het plaatselijk te verdoven. Dit verdooft hoofdzakelijk de huid; het botvlies dat om het bot heen ligt blijft gevoelig.

Pas als de verdoving is ingewerkt, begint de arts met de botboring. Hij draait met een borende beweging een speciale naald in het bot, waardoor een cylindrisch stukje bot in de naald komt te zitten dat vervolgens in het laboratorium onderzocht wordt. Ook kan hij met een beenmergpunctie beenmerg uit de mergholte van een (plat) bot zoals het borstbeen zuigen. Het onderzoek duur 10 - 20 minuten.

Hoe voelt het?
Ondanks de plaatselijke verdoving kan een botboring / punctie wat pijnlijk zijn. De naald doordringt het botvlies, dat gevoelig is. U kunt een drukkende, zeurende pijn ervaren tijdens en na het onderzoek.

Na het onderzoek

U krijgt na het onderzoek een pleister op het wondje waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Deze mag u de dag na het onderzoek verwijderen. U mag na het onderzoek naar huis.

De plaats waar het materiaal (monster) is genomen, kan enkele dagen beurs aanvoelen. Heeft u nog pijn, neem dan gerust een pijnstiller (paracetamol).

Uitslag

Het onderzoek van het biopt of beenmerg duurt meestal 10 - 14 dagen. De uitslag hiervan verneemt u van uw behandelend arts bij uw volgende afspraak.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Contact opnemen
U dient contact op te nemen met het ziekenhuis als  u na het onderzoek de volgende klachten heeft:

  • koorts
  • hoofdpijn
  • pijn bij beweging
  • roodheid en pusvorming bij de wond
  • bloeding van de wond

Binnen kantoortijden
Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26

Buiten kantoortijden
Afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de poli interne geneeskunde.

Bereikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
08:30 - 17:00 uur
Donderdag:
08:45 - 17.00 uur

Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26