PDF
Stel PDF samen

Voorbereiding onderzoek bij diabetes

Tabletten

Interne geneeskunde
Diabetespoli

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek, waarvoor u gedurende langere tijd niets mag eten. Omdat u bekend bent met Diabetes Mellitus (suikerziekte), weet u dat dit problemen kan opleveren met uw bloedglucose (suiker)-spiegel. U kunt last krijgen van verschijnselen die kunnen wijzen op een te hoge of op een te lage bloedglucose.

Deze folder is te gebruiken bij onderstaande onderzoeken:

 • Hartcatheterisatie (C.A.G.)
 • X-oesophagus (foto van de slokdarm)
 • X-maag (foto van de maag)
 • Gastroscopie
 • MRCP
 • CT-buik (scan van de buik)

Staat uw geplande onderzoek er niet bij vermeld, neem dan contact op met uw diabetes verpleegkundige of behandelend arts.

Hoe bereidt u zich voor?

Het onderzoek vindt plaats vóór 12:00 uur en u gebruikt medicijnen uit tabel A en/of B

 • Blijf voor het onderzoek vanaf 24:00 uur nuchter. Neem om 08:00 uur geen tabletten of injectie.
 • Na het onderzoek neemt u bij de eerste maaltijd na het onderzoek de ochtendmedicijnen alsnog in.

Het onderzoek vindt plaats ná 12:00 uur en u gebruikt medicijnen uit tabel A

 • Gebruik voor het onderzoek een licht ontbijt (= 2 beschuiten met jam en een kopje thee). U neemt om 08:00 uur de helft van de gebruikelijke hoeveelheid van het medicijn.
 • Om 12:00 uur neemt u geen medicijnen.
 • Na het onderzoek gebruikt u bij de avondmaaltijd weer de gebruikelijke hoeveelheid van het medicijn.

Het onderzoek vindt plaats ná 12:00 uur en u gebruikt medicijnen uit tabel B

 • Gebruik voor het onderzoek een licht ontbijt (= 2 beschuiten met jam en een kopje thee). U neemt om 8.00 uur de gebruikelijke hoeveelheid van het medicijn.
 • Om 12.00 uur neemt u geen medicijnen.
 • Na het onderzoek gebruikt u bij de avondmaaltijd weer de gebruikelijke hoeveelheid van het medicijn.

Het onderzoek vindt plaats vóór of ná 12.00 uur en u gebruikt medicijnen uit tabel C

 • Sla de medicijnen op de dag van het onderzoek over.
 • Dag na het onderzoek medicijnen weer innemen zoals gebruikelijk.

Tabel A

Pioglitazon (actos)
Rosiglitazon (avandia) 
Daonil (glibenclamide)
Diamicron (glictazide)
Glibenese (glipizide)
Amaryl  (glimepiride)
Rastinon (tolbutamide)
Artosin   (tolbutamide)
Glucobay (acorbose)
Novonorm  (repaglinide)
Starlix   (neteglinide)

Of combinaties van bovenstaande medicijnen

Avaglim (glimepiride / rosiglitazon)
Glucovance (metformine / glibenclamide)
Avandamet (metformine / rosiglitazon)
Competact (pioglitazon / metformine)

Tabel B

Glucophage (metformine)
Januvia (sitagliptine)
Janumet (sitagliptine/metformine)
Galvus (vildagliptine)
Trajenta (linagliptine)
Eucreas (vildagliptine/metformine)
Onglyza (saxagliptine)

Tabel C

Forxiga (dapagliflozine)
Jardiance (empagliflozine)
Xigduo (dapagliflozine/metformine HCI)
Rybelsus (semaglutide)

Aanvullende informatie

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van tabletten bij diabetes mellitus en niet voor andere medicijnen.

Het is verstandig om druivensuiker tabletten mee te nemen wanneer u voor het onderzoek komt. Mocht het nodig zijn (ondanks de voorzorgsmaatregelen) dan heeft u toch iets bij de hand om een te lage bloedglucose (hypoglycaemie) te voorkomen.

Krijgt u verschijnselen van een te lage bloedglucose zoals:

 • honger;
 • beven;
 • transpireren;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • of u heeft een bloedglucose gemeten lager dan 4.0 mmol/l;

Neem dan 6 tabletten druivensuiker. De tabletten mogen niet gekauwd of doorgeslikt worden maar laat ze oplossen (smelten) in uw mond.

Heeft u nog vragen?

Als u insuline in combinatie met tabletten gebruikt of als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur
Voor vragen of overleg is de diabetesverpleegkundige telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 – 14.00 uur:
0495 – 57 25 39

Is de diabetesverpleegkundige niet telefonisch bereikbaar dan kunt u het antwoordapparaat inspreken of neemt u contact op met uw behandelend arts.