PDF
Stel PDF samen

Voorbereiding onderzoek bij diabetes

Insuline

Interne geneeskunde
Diabetespoli

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek, waarvoor u gedurende langere tijd niets mag eten. Omdat u bekend bent met Diabetes Mellitus, weet u dat dit problemen kan opleveren met uw bloedglucose (suiker)-spiegel. U kunt last krijgen van verschijnselen die kunnen wijzen op een te hoge of op een te lage bloedglucose.

Deze folder is te gebruiken bij onderstaande onderzoeken:

 • Hartcatheterisatie (C.A.G.)
 • X-oesophagus (foto van de slokdarm)
 • X-maag (foto van de maag)
 • Gastroscopie
 • MRCP
 • CT-buik (scan van de buik)

Staat uw geplande onderzoek er niet bij vermeld, neem dan contact op met uw diabetes verpleegkundige of behandelend arts.

Deze folder gaat over het gebruik van insuline en GLP-1.
Onder GLP-1 verstaan we de volgende medicijnen:
- Victoza
- Tulicity
- Ozempic

Dag voor het onderzoek

Controleer de dag voor het onderzoek de bloedglucose voor de nacht. Volg onderstaande aanwijzingen bij waardes die u voor de nacht heeft gemeten.

Tabel-v4-1.jpg

Tabel-v4-2.jpg

Dag van het onderzoek

Nu moet u rekening gaan houden met de toediening van uw insuline. Hiermee wordt bedoeld de controle van uw bloedglucose en de insulinedosering.

Let op: de insulinedosering VOOR en NA het onderzoek staan apart beschreven.

Tabel-v4-3.jpg

Dag VAN het onderzoek

Tabel-v4-4.jpg

Dag VAN het onderzoek

Tabel-v4-5-1.jpg

Tabel-v4-6.jpg

Aanvullende informatie

Deze informatie is alleen bedoeld voor het gebruik van insuline bij diabetes mellitus, en niet voor andere medicijnen. Het is verstandig om druivensuiker tabletten mee te nemen als u voor het onderzoek komt. Mocht u hypoglycaemie-verschijnselen krijgen, zoals:

 • honger;
 • beven;
 • transpireren;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • of u heeft een bloedglucose gemeten lager dan 4,0 mmol/l;

indien u een gemeten bloedglucose onder de < 4 mmol heeft, neem dan 6 tabletten druivensuiker. De tabletten mogen niet gekauwd of doorgeslikt worden maar laat ze oplossen (smelten) in uw mond.

Heeft u nog vragen?

Als u insuline in combinatie met tabletten gebruikt of als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

Telefonisch spreekuur
Voor vragen of overleg is de diabetesverpleegkundige telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 – 14.00 uur:
0495 – 57 25 39

Is de diabetesverpleegkundige niet telefonisch bereikbaar dan kunt u het antwoordapparaat inspreken of neemt u contact op met uw behandelend arts.