PDF
Stel PDF samen

Van de intensive care naar de verpleegafdeling

Begeleiding door IC-verpleegkundige

ICU / CCU

U bent opgenomen (geweest) op de afdeling intensive care (IC). Deze opname kan erg ingrijpend zijn geweest voor u. Als u voor een langere periode opgenomen bent geweest op een IC-afdeling kan het moeilijk zijn om deze opname te verwerken. U kunt bijvoorbeeld last hebben van angsten, slapeloosheid en spanningen. Daarom willen de IC-verpleegkundigen als u dat op prijs stelt, u begeleiden in de periode volgend op de IC-opname.

Begeleiding door IC-verpleegkundigen

Een IC-verpleegkundige komt u bezoeken op de verpleegafdeling. Samen met de afdelingsverpleegkundige begeleidt en ondersteunt men u bij lichamelijke en psychische problemen.

Op het gebied van psychische problemen
De IC-verpleegkundige bespreekt met u hoe u de opname op de IC heeft ervaren. Heeft u psychische klachten na deze opname, bijvoorbeeld slecht slapen, angsten, of vraagt u zich af wat er allemaal gebeurd is, dan is het mogelijk om andere hulpverleners in te schakelen om te helpen bij de verwerking. Hierbij kan, als u dit wenst ook uw familie en naasten betrokken worden.

Op het gebied van lichamelijke problemen
Naast psychische problemen kan u ook lichamelijke problemen hebben. De IC-verpleegkundige komt de eerste 3 dagen op de verpleegafdeling 1 x per dag bij u langs. Deze ondersteunt u, samen met de verpleegkundige van de afdeling, bij lichamelijke problemen en eventuele verpleegkundige handelingen.

Gang van zaken op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling gaat het er anders aan toe dan op de IC-afdeling. De kamer waarop u verblijft, deelt u met andere patiënten. Dit kan een 2-, 3- of 5-persoonskamer zijn.

Op de verpleegafdeling heeft u geen monitorbewaking meer. Het gaat dan beter met u waardoor de extra bewaking niet meer nodig is.

De verpleegkundigen op de verpleegafdeling komen regelmatig bij u voor controles zoals bloeddruk meten en polscontrole.

Het kan zijn dat het hartritme nog bewaakt wordt via de telemetrie. Dit is een klein kastje met elektrodes dat u kunt meedragen. Heeft u dit niet, dan vinden de artsen dit niet nodig.

Doordat u geen monitorbewaking meer heeft, en waarschijnlijk minder infusen e.d. bent u vrijer in het bewegen en heeft u meer privacy.

Uw behandelend arts komt minimaal 3 x per week bij u langs. De verpleegkundige die voor u zorgt, bespreekt de situatie met u en uw arts en maakt eventueel nieuwe afspraken.

Enkele hulpverleners die op de IC-afdeling bij uw behandeling betrokken waren, gaan ook op de verpleegafdeling verder met de behandeling. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de diëtiste.

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u altijd bij de verpleegkundigen op de afdeling terecht. Zo nodig kunnen zij u doorverwijzen naar de IC-verpleegkundigen.