PDF
Stel PDF samen

Preoperatief spreekuur 

Geriatrie

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat u (mogelijk) wordt geopereerd. Met het ouder worden kan uw kwetsbaarheid op verschillende gebieden toenemen. Daardoor kan de impact van een operatie groter zijn. In SJG Weert geven we een zorgvuldige begeleiding aan oudere patiënten die geopereerd worden. Daarom brengt u voor de operatie een bezoek aan de poli geriatrie. In deze folder kunt u daar meer over lezen.

Preoperatief spreekuur geriatrie

Tijdens het bezoek aan de poli geriatrie kijkt de geriater of er sprake is van kwetsbaarheid. Het doel van het onderzoek is om problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. Daarbij let de geriater onder meer op:

 • verwardheid (delier) bij een eerdere opname in het ziekenhuis;
 • geheugenbeperkingen;
 • valrisico;
 • ondervoeding;
 • lichamelijke beperkingen;
 • de medicijnen die u gebruikt.

Wat doet een klinisch geriater?

De klinisch geriater is een medisch specialist op het gebied van ouderdomsziekten. Vaak gaat het hierbij om meerdere aandoeningen tegelijk. Of om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Wat gebeurt er tijdens het preoperatief onderzoek?

Het onderzoek duurt meestal 2 uur. U krijgt een gesprek met de geriater en met de geriatrie verpleegkundige. Zij kijken of bij u een verhoogd risico op complicaties is. Als het nodig is wordt extra onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld:

 • lichamelijk onderzoek;
 • bloedonderzoek;
 • geheugenonderzoek.

Wat gebeurt er als het operatierisico verhoogd is?

Als u een verhoogd risico op complicaties heeft geeft de geriater uw behandelend arts vooraf advies. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u zelf een afweging maakt tussen de voor- en nadelen van de operatie. Welke risico’s zijn voor u acceptabel?

Het kan zijn dat de geriater en geriatrisch verpleegkundige bij u langs komen als u in het ziekenhuis opgenomen bent. Als het nodig is geven zij advies aan uw behandelend arts.

Route

De poli geriatrie bevindt zich in gebouw 2.

Belangrijk

Neem naar de afspraak het volgende mee:

 • Medicatiepaspoort (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
 • Doosjes van de medicijnen;
 • Breng ook een overzicht mee van de middelen die u niet via de huisarts heeft gekregen (bv. vitaminetabletten);
 • Bril;
 • Gehoorapparaten;
 • Rollator / wandelstok.

Neem a.u.b. iemand die u goed kent mee naar deze afspraak, bv. uw partner, een familielid of een hulpverlener.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de poli geriatrie. Elke werkdag bereikbaar van 08:30 – 16:30 uur.

Poli geriatrie:
0495 - 57 26 08

geriatrie@sjgweert.nl