PDF
Stel PDF samen

Polikliniek geriatrie

U bent door uw (huis)arts doorverwezen naar de klinisch geriater.

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie richt zich op onderzoek en behandeling van ouderen bij wie sprake is van complexe problematiek. Vaak betreft dit combinaties van problemen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak. Dit heeft vaak gevolgen voor de zelfredzaamheid. Niet altijd staan specifieke klachten op de voorgrond maar wordt men geconfronteerd met een algehele achteruitgang. De klinisch geriater onderzoekt deze klachten en zoekt naar behandelingsmogelijkheden.

Het team

Het team op de poli geriatrie bestaat naast de klinisch geriater uit een geriatrisch verpleegkundige en een secretaresse. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Een verwijzing naar de poli geriatrie gebeurt door de huisarts of een medisch specialist. Het onderzoek bij de klinisch geriater duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit een gesprek met u en uw familie en/of begeleiding, een aantal testen en een lichamelijk onderzoek. Dit gebeurt deels door de klinisch geriater en deels door de geriatrisch verpleegkundige. Als het nodig is wordt u doorverwezen voor psychologisch onderzoek of laboratorium- en röntgenonderzoek.

In het gesprek met de klinisch geriater is het belangrijk dat u alles vertelt over uw klachten. Zowel over lichamelijke als geestelijke klachten, als over uw zelfredzaamheid.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens de controleafspraak op de poli geriatrie. Uw huisarts wordt uiteraard op de hoogte gebracht van de uitslag van het onderzoek. Als het nodig is wordt behandeling en/of begeleiding gestart.

Route

De poli geriatrie bevindt zich in gebouw 2.

Belangrijk

Neem naar de afspraak het volgende mee:

  • Medicatiepaspoort (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
  • Doosjes van de medicijnen;
  • Breng ook een overzicht mee van de middelen die u niet via de huisarts heeft gekregen (bv. vitaminetabletten);
  • Bril;
  • Gehoorapparaten;
  • Rollator / wandelstok.

Neem a.u.b. iemand die u goed kent mee naar deze afspraak, bv. uw partner, een familielid of een hulpverlener.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de poli geriatrie. Elke werkdag bereikbaar van 08:30 – 16:30 uur.

Poli geriatrie:
0495 - 57 26 08

geriatrie@sjgweert.nl