Zorgtraject Liesbreuk

Opname bij een geplande operatieve ingreep

In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op uw ziekenhuis- opname bij een geplande operatieve ingreep. Het kan gaan om een dagopname, waarbij u niet overnacht in ziekenhuis, of een opname op de verpleegafdeling.

Eén werkdag voor de ingreep belt een medewerker van de afdeling Planbureau u tussen 09:00 en 12:00 uur. Aan u het verzoek ervoor te zorgen dat u dan telefonisch bereikbaar bent. De medewerker van de het Planbureau vertelt u hoe laat en waar u zich mag melden. Soms krijgt u geen telefoontje van het Planbureau, maar belt de verpleegkundige u.

Informatie vooraf

U ontvangt de volgende informatie ter voorbereiding op de ingreep:

Deze folders kunt u ook hier vinden op onze website.

Inschrijving

U bent bij het Planbureau geweest om u te laten inschrijven voor een geplande operatieve ingreep, met daaraan gekoppeld een (dag)opname in het ziekenhuis. Bij het vaststellen van de opnamedatum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen (bijvoorbeeld een vakantieperiode). Het is belangrijk dat u deze wensen doorgeeft bij het Planbureau. De exacte opnamedatum hoort u zo snel mogelijk.

Voorbereiding

Poli Preoperatieve Screening (PPS)
Het Planbureau maakt voor u een afspraak op de poli Preoperatieve Screening (PPS).

Bij een opname voor een geplande operatieve ingreep gaat u hier (enkele dagen of weken) voor de opname naartoe. Hier vindt een preoperatief onderzoek plaats.

Ter voorbereiding op deze afspraak wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal via MijnSJG: https://mijn.sjgweert.nl U kunt deze vragenlijst het best een week voor uw bezoek aan de PPS invullen. Uw gegevens zijn dan actueel tijdens de afspraak en er is voldoende tijd om de lijst rustig in te vullen. Kunt u de vragenlijst niet digitaal invullen? Dan verzoeken wij u een half uur eerder naar de PPS te komen. U kunt de vragenlijst dan voorafgaand aan uw afspraak invullen.

Bij uw bezoek aan de PPS neemt u alle door u gebruikte medicijnen in de originele verpakking en uw medicijnkaart mee. U kunt ook uw apotheker om een overzicht van uw medicijnen vragen.

Tijdens het gesprek met de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker krijgt u informatie over de anesthesievorm (verdoving). Ook wordt met u afgesproken of verdere onderzoeken nodig zijn. We streven ernaar de benodigde onderzoeken aansluitend uit te voeren. In totaal duurt het gesprek met eventuele onderzoeken ongeveer 1 uur.

Apotheek Service Punt (ASP)
Het Apotheek Service Punt (ASP) van het ziekenhuis vormt de verbinding  tussen het ziekenhuis en de openbare apotheek. Het ASP heeft als doel bij opname en ontslag de overdracht van informatie over medicijnen te verbeteren. De apothekersassistenten zorgen ervoor dat uw medicatie bij opname in- en ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk geregeld is. Als het voor u van toepassing is, krijgt u bij het Planbureau een afspraak voor het ASP mee.

Voor opname

Het is voor ons belangrijk te weten welke medicijnen u gebruikt als u wordt opgenomen. Het ASP van het ziekenhuis vraagt bij uw apotheek uw medicijnoverzicht op. Dit gebeurt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). U kunt hiervoor toestemming geven via uw eigen apotheek of door het tekenen van een toestemmingsformulier bij het Planbureau. Als u bij uw apotheek meldt, dat  u hier geen toestemming voor geeft, zal uw apotheek de gegevens ook niet aan ons doorgeven.

Tijdens uw gesprek met de ASP-medewerker  bespreekt men of uw medicijngebruik klopt met wat op het medicijnoverzicht staat. Deze gegevens worden in uw patiëntendossier van het ziekenhuis vermeld. Zo krijgt u tijdens uw opname de juiste medicijnen.

Breng de medicijnen die u thuis gebruikt bij opname mee naar het ziekenhuis. Soms zijn de door u gebruikte medicijnen niet op voorraad. Dan blijft u tijdelijk uw eigen medicijnen gebruiken.

Op de dag van opname vraagt de verpleegkundige of er nog iets veranderd is in het medicijngebruik sinds het ASP-gesprek en de opnamedag. Als dat zo is wordt dit aangepast in uw patiëntendossier.      

U krijgt uw medicijnen tijdens uw opname via het ziekenhuis. Het kan voorkomen dat het medicijn dat u thuis gebruikt er anders uitziet of een andere naam heeft dan het medicijn dat u in het ziekenhuis krijgt. De werking ervan is echter hetzelfde. Heeft u hierover vragen? Stel ze gerust aan de (afdelings-)arts, verpleegkundige of de ASP-medewerker.

Wat neem ik mee bij een opname?

 • Eventuele dieetvoorschriften.
 • Eventuele medicijnen in de verpakking waarin u deze hebt gekregen van de apotheek. Uw behandelend arts spreekt met u af of u deze moet doorgebruiken.
 • Bij gebruik van antistolling, het doseerkaartje van de Trombosedienst.
 • Telefoonnummer en naam van uw eerste contactpersoon.
 • Toiletartikelen
 • Gemakkelijke (nacht)kleding.
 • Eventuele benodigdheden voor uw contactlenzen zoals bewaardoosje en vloeistof.
 • Uw wandelstok of rollator, als u hier gebruik van maakt.
 • Goed schoeisel met minimaal antislip zolen om vallen te voorkomen.

Hoe verloopt een opname?

U meldt zich op de afgesproken tijd op de plek die de medewerker Van het Planbureau aan u heeft doorgegeven. Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen en krijgt u uitleg en een kort opnamegesprek. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje, zodat het altijd duidelijk is wie u bent.

De tijd van binnenkomst is niet de tijd van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bijvoorbeeld als een andere operatie langer duurt.

Na de ingreep

Als dit bij u van toepassing is, gaat u na de ingreep op de operatiekamer eerst naar de uitslaapkamer (Recovery). Hier blijft u tot alle controles goed zijn. Bij een dagopname gaat u daarna terug naar de afdeling. U mag naar huis als alle controles goed zijn en u zich goed voelt. De verpleegkundige bespreekt dit met u. Na de ingreep mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Het is daarom belangrijk dat u zelf vooraf vervoer naar huis regelt.

Naar huis

De arts geeft aan wanneer u naar huis kunt. Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controlebezoek op de polikliniek van de specialist Bij een dagopname kunt u in principe dezelfde dag naar huis. Het Dagcentrum is geopend tot 20:00 uur.  Soms vindt de behandelend arts het nodig dat u langer blijft. In overleg met u zal dan een opname geregeld worden op een van de andere verpleegafdelingen, met of zonder overnachting.

Medicijngebruik thuis
De arts controleert de medicijnen die u in het ziekenhuis heeft gebruikt en zorgt voor een juist recept voor uw medicijnen thuis. Het is verstandig om zelf paracetamoltabletten in huis te hebben.

De apothekersassistente van de SJG apotheek (poliklinische apotheek) neemt met u de afgesproken medicijnen voor thuis door. Als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven zorgt de assistente  dat deze klaar liggen bij de apotheek van uw keuze. Als u in het weekeinde naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige het recept mee.

Bij een opname op de verpleegafdeling geeft de arts aan wanneer u naar huis mag. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welkom in SJG Weert’, die u bij een opname op de verpleegafdeling ontvangt.

Als de opname niet doorgaat

Helaas komt het soms voor dat de geplande operatieve ingreep niet op de afgesproken tijd kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld doordat onderzoeken langer duren dan verwacht of doordat er spoedoperaties tussendoor komen. De ingreep wordt dan opnieuw ingepland. Dit kan later op de dag zijn, of op een van de volgende dagen.

Soms, bijvoorbeeld bij ziekte van de arts of bij calamiteiten, blijkt pas op de afgesproken dag dat de ingreep niet kan doorgaan. Dit kan betekenen dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. U krijgt dan een nieuwe oproep. We doen altijd ons uiterste best om dit te voorkomen omdat we begrijpen dat dit voor u zeer vervelend is.

Verhindering

Het kan zijn dat u door zeer dringende omstandigheden verhinderd bent en beslist niet naar het ziekenhuis kunt komen. Het is heel belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan het Planbureau. De afdeling is bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via telefoon: 0495 - 57 23 01. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling waar u zich de ochtend van de ingreep moet melden. In overleg met u wordt een andere datum gepland.

Buitenlandse zorgverzekeraar
Patiënten die in het buitenland verzekerd zijn, hebben bij een geplande ingreep vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat de ingreep vergoed wordt.

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar en kijk in uw polisvoorwaarden.

Voordat u wordt opgenomen, dient u zich te legitimeren en een toestemmingsbewijs van de verzekeraar te laten zien voor vergoeding van de ingreep. Als dit bewijs ontbreekt, ontvangt u zelf de rekening van de ingreep. U krijgt dan een voorschotnota, die vooraf betaald dient te worden.

MRSA en BMRO
Bepaalde bacteriën kunnen in ziekenhuizen problemen veroorzaken. De meest voorkomende bacteriën zijn de MRSA- en de BMRO-bacterie.

Op de polikliniek is al beoordeeld of u mogelijk risico loopt om besmet te zijn met MRSA. Het kan zijn dat voor uw opname speciale maatregelen getroffen moeten worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat u in isolatie verpleegd wordt.

Dag van de opname

U meldt zich op de afgesproken tijd op de plek die de medewerker van het Planbureau aan u heeft doorgegeven. Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen en krijgt u uitleg en een kort opnamegesprek. U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en uw registratienummer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis draagt u dit bandje, zodat het altijd duidelijk is wie u bent.

Belangrijk om te onthouden is dat de tijd van binnenkomst niet de tijd is van de ingreep. U wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later, bijvoorbeeld als een andere operatie langer duurt.

Na de ingreep

Als dit bij u van toepassing is, gaat u na de ingreep op de operatiekamer eerst naar de uitslaapkamer (Recovery). Hier blijft u tot alle controles goed zijn. Bij een dagopname gaat u daarna terug naar de afdeling. U mag naar huis als alle controles goed zijn en u zich goed voelt. De verpleegkundige bespreekt dit met u.

Na de ingreep mag u zelf niet deelnemen aan het verkeer. Het is daarom belangrijk dat u zelf vooraf vervoer naar huis regelt.

Naar huis

Bij een dagopname kunt u in principe dezelfde dag naar huis. Het Dagcentrum is geopend tot 20:00 uur. Soms vindt de behandelend arts het nodig dat u langer blijft. In overleg met u zal dan een opname geregeld worden op een van de andere verpleegafdelingen, met of zonder overnachting.

Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor controlebezoek op de polikliniek van de specialist. Als het nodig is, krijgt u een recept voor pijnstillende middelen mee. Het is verstandig om zelf paracetamoltabletten in huis te hebben.

Bij een opname op de verpleegafdeling geeft de arts aan wanneer u naar huis mag. Meer informatie vindt u in de folder ‘Welkom in SJG Weert’, die u bij een opname op de verpleegafdeling ontvangt.

Mobiele telefoon / tablet
Het gebruik van een mobiele telefoon of tablet is toegestaan, met uitzondering van de afdelingen of kamers waar elektronische bewakingsapparatuur aanwezig is of waar het via verbodsborden is aangegeven.

Internet
SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk aan waarmee u overal in het ziekenhuis kunt internetten. Hiervoor heeft u actuele inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij de medewerkers op de afdeling. De actuele inloggegevens worden ook via bordjes o.a. in de centrale hal en het restaurant bekend gemaakt.

Bezoektijden
De algemene bezoektijden zijn: 15:00 – 19:30 uur

Houdt u er rekening mee dat uw behandeling kan doorlopen tijdens de bezoektijden. Dit kan betekenen dat u voor onderzoek wordt meegenomen of dat een specialist (o.a. de fysiotherapeut) op de kamer komt. In dit laatste geval wordt uw bezoek mogelijk gevraagd om de kamer te verlaten.

Tip: Verwacht u veel bezoek? Laat een familielid / contactpersoon de spreiding van het bezoek regelen (maximaal 2 bezoekers per patiënt).

Bij een dagopname is geen bezoek mogelijk.

Het Vrouw-Moeder-Kind centrum en de afdeling Speciale Care hebben afwijkende bezoektijden. Meer informatie vindt u in de folder ‘Bezoekers, informatie en regels’ of op de website: www.sjgweert.nl.

Algemeen

1: Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De buikwand bestaat uit huid, spieren, vetweefsel en buikvlies. Door de zwakke plek in de buikwand komt het buikvlies en wat vetweefsel voor een deel naar buiten. Soms komt er ook een deel van de darmen naar buiten.

Op de plek van de breuk kunt u een zwelling voelen. Die zwelling kan groter worden als u staat, hoest of perst. Bij een liesbreuk bevindt de zwelling zich in één van de liezen, op de grens tussen de onderbuik en de benen.

Liesbreukoperatie.jpg

Oorzaken liesbreuk
Een liesbreuk komt vrij vaak voor, vooral bij mannen. Een oorzaak van de breuk kan zijn dat het aangeboren is, maar u kunt ook op latere leeftijd een liesbreuk krijgen. Dat komt dan doordat uw buikwand is uitgerekt. U bent bijvoorbeeld dikker geworden, u heeft veel zwaar getild, veel gehoest of geperst. 

Dijbreuk (hernia femoralis)
Soms zit de zwelling net onder de lies, in het gebied waar de bloedvaten naar het been toe lopen. Dit wordt een dijbreuk genoemd en komt vooral bij vrouwen voor.

Symptomen liesbreuk
De symptomen van een liesbreuk kunnen verschillen. U voelt een liesbreuk als een zwelling in één van uw liezen. Meestal doet een liesbreuk geen pijn. U kunt wel een zeurend of branderig gevoel in uw lies voelen. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dan kunt u meer klachten krijgen. Het is daarom aan te raden om naar uw huisarts te gaan.

Om te kijken of u een liesbreuk heeft, hoeft uw (huis)arts geen ingewikkelde onderzoeken te doen. Als u staat, kan de arts de breuk waarschijnlijk makkelijk voelen.

Eerste afspraak

2: Eerste afspraak

Als uw (huis)arts u heeft doorverwezen omdat u mogelijk een liesbreuk heeft, kunt u de poli Chirurgie bellen om een afspraak te maken. Afhankelijk van uw situatie, maakt de polimedewerker een afspraak met u voor een van de volgende trajecten:

 • de 'liesbreukbehandeling in 1 dag'
 • de liesbreukstraat
 • regulier traject
2.1: Behandeling in één dag

Als u, buiten de geconstateerde liesbreuk, gezond bent, is het vaak mogelijk om alle gesprekken, onderzoeken en de operatie op 1 dag te plannen. Wij noemen dit de 'Liesbreukbehandeling in 1 dag'. U hoeft dan maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Uw (huis)arts bespreekt al bij de verwijzing met u of hiervoor in aanmerking komt en geeft u bij de doorverwijzing al informatie mee. Als u medicijnen gebruikt, neemt de (huis)arts met u door welke medicijnen u mag innemen op de dag van de operatie.

Vervolgens belt u met de poli Chirurgie om de behandeling in te plannen. De medewerker van de poli Chirurgie neemt telefonisch dan een vragenlijst met u door. 

Inplannen behandeling
Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunnen alle afspraken én de operatie op één dag worden gepland. Na uw telefoontje naar de poli Chirurgie, plant het Planbureau voor u alle voorbereidende afspraken en de liesbreukoperatie in. U krijgt van het Planbureau een afsprakenbrief en een folder over liesbreukbehandelingen thuis gestuurd. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst van de Preoperatieve Screening in te vullen. Deze informatie helpt bij de voorbereiding op de ingreep. Het invullen van de vragenlijst kan digitaal via MijnSJG.

Ook als bij het afnemen van de vragenlijst blijkt dat het eendaags traject in uw situatie niet haalbaar is, zorgen we ervoor dat uw afspraken zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Meer informatie over hoe de eerste afspra(k)en er dan uitzien, vindt u bij het kopje 'Liesbreukstraat'.

Liesbreukbehandeling in 1 dag
Als u in aanmerking komt voor de liesbreukbehandeling in een dag,  heeft u voorafgaand aan de operatie afspraken op de volgende afdelingen: 

Poli Chirurgie
U meldt zich bij de poli Chirurgie. De chirurg onderzoekt u en bespreekt de behandeling met u. De chirurg kan aanvullend onderzoek nodig vinden of een andere diagnose dan een liesbreuk stellen. Dan kan de operatie helaas niet op dezelfde dag doorgaan. Voor meer informatie over het vervolg, zie  'Liesbreukstraat'.

Apotheek Service Punt (ASP)
De apotheekmedewerker bespreekt met u de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt. Meer informatie vindt u op de pagina 'Apotheek Service Punt'.

Preoperatieve Screening
De anesthesiemedewerker neemt de vragenlijst die u heeft ingevuld met u door en bespreekt de narcose/pijnbestrijding. Vervolgens bespreekt hij/zij dit met de anesthesist. Meer informatie vindt u op de pagina 'Narcose of regionale anesthesie'. Het kan zijn dat de anesthesist extra onderzoek nodig vindt. De operatie kan dan helaas niet op die dag doorgaan. Voor meer informatie over het vervolg, zie  'Liesbreukstraat'.

2.2: Liesbreukstraat

Als u in SJG Weert geholpen wordt aan een liesbreuk, worden uw afspraken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Binnen de 'Liesbreukstraat' beperken we het aantal ziekenhuisbezoeken tot een minimum. Als u belt met een verwijzing van de huisarts, plant de polikliniekmedewerker een afspraak voor u in bij de chirurg, uiterlijk 2 weken na uw telefoontje. In veel gevallen kan een liesbreuk worden verholpen met een (kijk)operatie. Bij het eerste polikliniekbezoek wordt u dan door de chirurg onderzocht, gaat u naar de Preoperatieve screening en verlaat u het ziekenhuis met een operatiedatum. Binnen vier weken wordt u geopereerd.

Eerste polikliniek bezoek
Als u naar de poli Chirurgie bent doorverwezen omdat u mogelijk een liesbreuk heeft, belt u eerst naar de poli Chirurgie. De polikliniekmedewerker plant een afspraak voor u in bij de chirurg.

De chirurg onderzoekt u om te kijken of u inderdaad een liesbreuk heeft. Het kan zijn dat aanvullend onderzoek nodig is. Dan gaat u na uw afspraak bij de chirurg naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een echo. De chirurg bespreekt de uitslag met u en samen kijkt u welke behandeling het beste bij u past. De chirurg informeert u over de ingreep en vertelt u welke medicijnen u voor de ingreep moet gebruiken.

Na uw afspraak op de poli Chirurgie gaat u naar het Planbureau. De medewerker van het Planbureau maakt een afspraak voor u op de poli Preoperatieve screening. Hier neemt u samen met de medewerker Preoperatieve Screening een vragenlijst voor de narcose/pijnstilling tijdens de operatie. Meer informatie vindt u op de pagina 'Narcose of regionale anesthesie'.  Ook brengt u een bezoek aan het Apotheek Service Punt. De apotheekmedewerker bespreekt met u de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt. Na uw bezoek aan de poli Preoperatieve Screening  en het Apotheek Service Punt bezoekt u nogmaals het Planbureau. Hier krijgt u de datum van uw operatie te horen. U wordt binnen 4 weken geopereerd.

2.3: Regulier traject

In sommige situaties is het beter om de liesbreukoperatie niet in dagbehandeling te doen (zoals bij de liesbreukbehandeling in 1 dag en de liesbreukstraat). Mocht dit bij u het geval zijn, dan bespreekt de chirurg de mogelijkheden met u.

Operatie

3: Operatie

Bij zowel de 'Liesbreukbehandeling in 1 dag' als bij de 'Liesbreukstraat' vindt de operatie in dagbehandeling plaats. U meldt zich op de afgesproken tijd op het Dagcentrum. De medewerkers van het Dagcentrum bereiden u voor op de ingreep. U verblijft hier een paar uur voordat u wordt geopereerd. De ingreep zelf vindt plaats op de operatiekamer. Na de operatie gaat u weer terug naar het Dagcentrum om te herstellen. Ook krijgt u hier iets te eten. Als u voldoende bent hersteld, mag u naar huis. Het is belangrijk om vooraf vervoer te regelen, want u mag niet zelf naar huis rijden. 

Als de chirurg met u heeft besproken dat het beter is om de behandeling niet in dagbehandeling te doen, wordt u voor en na de ingreep opgenomen op de verpleegafdeling.

De operatie zelf kan, zowel in dagbehandeling als met een opname, met meerdere operatietechnieken worden uitgevoerd. De arts bespreekt met u welke techniek het best past in uw situatie. Op de pagina 'Liesbreukoperatie' vindt u informatie over de TREPP-, Lichtenstein- en TEP-operatie.

Meer informatie ter voorbereiding op uw ziekenhuisopname vindt u op de pagina 'Opname bij geplande operatieve ingreep'. Deze informatie is zowel van toepassing bij een dagopname, waarbij u niet overnacht in ziekenhuis, als bij een opname op de verpleegafdeling.

Weer thuis

4: Weer thuis

De meeste patiënten die aan een liesbreuk worden geopereerd, worden in dagbehandeling geholpen. U kunt dan enkele uren na de operatie weer naar huis. Is een opname nodig, dan mag u meestal de volgende dag naar huis.

Als u in dagbehandeling wordt geholpen, is het belangrijk om vooraf vervoer te regelen. U mag niet zelf naar huis rijden. Ook is het belangrijk dat er iemand thuis is die u kan helpen na de operatie.

Het herstel
De eerste dagen na de operatie is het verstandig om de wond wat te ondersteunen met uw hand, vooral bij hoesten en persen. Alles wordt inwendig gehecht met zelf oplossende hechtingen. Er hoeven dus geen hechtingen verwijderd te worden. De pleisters kunt u na 5 dagen allemaal verwijderen. Bij met name de open behandelingen voelt u de eerste maanden een soort verdikking onder de wond. Dit is onschuldig en heeft te maken met het sluiten van de wond in lagen.

De chirurg spuit bij de operatie een pijnstillend middel in ter hoogte van de lies, hierdoor heeft u na de operatie minder pijn. Hierdoor kunt u wel tijdelijke gevoelsstoornissen (doof gevoel) hebben aan de voorzijde van het bovenbeen.

Ook kunt u thuis nog enige tijd last hebben van uw lies. Dit kan voor iedereen anders zijn. Pijn in de teelbal of balzak wordt na enkele weken vanzelf minder. De wonden kunnen in het begin wat hard aanvoelen. Dit is normaal. U kunt zelfs tot 2 maanden na de operatie nog een beetje restklachten voelen

Na een Lichtenstein operatie mag u de eerste 3 weken niet te zwaar tillen/sporten/werken. Na een TREPP of TEP operatie gaat dit herstel meestal sneller. De meeste patiënten kunnen na 1 of maximaal 2 weken weer zonder klachten hun bezigheden doen. Bij zwaar werk heeft u misschien meer tijd nodig. Het matje is in principe na een week ingegroeid. Het totale herstel na een liesbreukoperatie kan tot 2 maanden duren. 

Na de TREPP/TEP operatie kunt u merken dat op de plek waar eerder de breuk zat langzaam weer een zwelling terugkomt. Maar deze voelt anders aan dan de eerdere breuk. Deze zwelling (seroom) ontstaat doordat de holte die eerder was gevuld met de breuk zich na de operatie kan vullen met wondvocht. Dit is heel normaal en kan geen kwaad. Bij de meeste patiënten trekt dit snel weer weg.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Nuchter blijven
Wordt u geopereerd? Dan is het belangrijk dat u nuchter bent, anders kan de ingreep niet doorgaan. De regels over nuchter blijven leest op u de pagina Nuchter blijven.

Autorijden
Zorg ervoor dat iemand u ophaalt na de operatie, want u mag nog niet zelf autorijden.

Heeft u nog vragen?

De dag na de operatie wordt u gebeld door een polimedewerker om te vragen hoe het met u gaat. Na 3 weken belt de chirurg u om te vragen hoe alles is gegaan. Als u tussentijds problemen heeft kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de poli Chirurgie, bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur.

Contact opnemen kan ook via de app BeterDichtbij. Met de BeterDichtbij app kunt u op een veilige manier appen met uw zorgverlener. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan aan op de poli; de polimedewerker kan een account voor u aanmaken.

Poli Chirurgie:
0495 - 57 22 70