PDF
Stel PDF samen

Blokkade zenuwnetwerk bovenbuik

Plexus coeliacusblokkade

Pijnpoli

Deze folder geeft u informatie over een plexus coeliacusblokkade. Uw behandelend arts heeft deze behandeling met u besproken.

Waarom een plexus coeliacusblokkade?

Een plexus is een netwerk van zenuwen. Eén zo'n plexus wordt de plexus coeliacus genoemd die aan de achterkant in de bovenbuikholte ligt. Dit zenuwnetwerk is belangrijk en de pijn kan door blokkades verminderen.

Dit kan gedaan worden bij mensen die pijn hebben door kanker van de bovenbuikorganen zoals de alvleesklier.

De plexus coeliacus ligt aan de voorkant van de wervelkolom en kan met een naald makkelijk bereikt worden.

Op de röntgenfoto hieronder ziet u een voorbeeld van een coeliacus blokkade bij de wervelkolom. De zwarte strepen zijn de naalden (zie 1) die met hun punten tot aan de voorkant van een wervel (zie 2) zijn gebracht.

Blokkade-zenuw-bovenbuik.jpg

De voorbereiding

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicatie u wel of niet mag innemen voor de behandeling. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie of medicatie bij diabetes (suikerziekte) dan vertelt de pijnspecialist u of u hiermee moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen. Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water. Zie folder: Nuchter blijven voor een ingreep.

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, vertel dit bij uw eerste bezoek aan de polikliniek. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.

  • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af.
  • Doe piercings uit.
  • Draag geen nagellak.
  • Draag geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebracht nagels).
  • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kan verstaan.

De ingreep gebeurt in dagbehandeling. Dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, of u moet dit zelf prettiger vinden om na de behandeling te dragen.

De behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur. U komt op de buik te liggen en de huid van uw rug wordt verdoofd. Met röntgendoorlichting worden 2 naalden via de rug ingebracht. Daarna wordt contrastvloeistof ingespoten om de positie van de naald te controleren. Vervolgens wordt de zenuw verhit en wordt een chemische vloeistof (Fenol) rondom het zenuwnetwerk ingespoten. Hierdoor kan de plexus coeliacus geen pijnsignalen meer doorgeven.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een aantal bijwerkingen:

  • U kunt tijdelijk last hebben van diarree. Dit is een vaak voorkomende bijwerking.
  • Duizeligheid. U kunt de eerste weken na de behandeling bij plotseling overeind komen, even duizelig zijn. Dit komt door een lagere bloeddruk.
  • Overgevoeligheid. Het kan zijn dat u allergisch bent voor contrastvloeistof. U krijgt dan last van jeuk, huiduitslag en kortademigheid.
  • Dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming van de benen). Dit is erg zeldzaam.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen.

Doe de dag van de behandeling geen inspannende activiteiten, maar houdt rust. De dag na de behandeling mag u weer rustig aan beginnen.

De trombosedienst overlegt met u wanneer u weer moet beginnen met uw  antistollingsmiddelen (bloedverdunners, zoals Sintrom (Acenoumarol) of Marcoumar).

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas 1 of 2  dagen na de behandeling duidelijk. De meeste patiënten hebben na de blokkade veel minder pijn. Dit duurt gemiddeld enkele maanden. De behandeling kan als het nodig is herhaald worden.

De nacontrole

U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor een controleafspraak na ongeveer 6 - 8 weken op de pijnpoli. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken met de pijnspecialist of de pijnverpleegkundige. Ook wordt met u een eventuele vervolgbehandeling besproken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen).

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60