Concrete cijfers over kwaliteit van zorg en HSMR 

In SJG Weert worden heel veel gegevens bijgehouden die de kwaliteit en veiligheid meten. U kunt op onze site lezen hoe we dit toetsen en meten, maar op de landelijke website ‘Ziekenhuischeck’ laten we u zien wat de concrete uitkomsten zijn. De cijfers op Ziekenhuischeck.nl zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. Wij gebruiken deze cijfers om de kwaliteit te verbeteren. U kunt ze gebruiken om te zien hoe het met de kwaliteit van onze zorg is gesteld.

HSMR sterftecijfer
Eén van de concrete cijfers die in de ziekenhuischeck naar voren komt, betreft het HSMR sterftecijfer. Het gaat hierbij om het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode. Met een instrument dat ontwikkeld is op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) berekent SJG Weert jaarlijks het gestandaardiseerde sterftecijfer. Het gestandaardiseerde sterftecijfer zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken verwacht kan worden. De HSMR is een indicator voor mogelijk vermijdbare sterfte in ziekenhuizen. Het meer of minder overlijden van patiënten kan – maar hoeft niet – met de kwaliteit te maken te hebben.

De HSMR van SJG Weert
De HSMR wordt zowel berekend over één jaar als over drie jaar (gemiddeld cijfer over drie jaar). Over het jaar 2022 is de HSMR van SJG Weert 96, wat valt binnen de gestelde norm (betrouwbaarheidsinterval) van 83-111. Over de jaren 2020-2022 is onze HSMR gemiddeld 100, wat valt binnen de gestelde norm (betrouwbaarheidsinterval) van 91–109. Dit betekent dat de HSMR van ons ziekenhuis voor de genoemde periode niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Betrouwbaarheidsinterval
Het betrouwbaarheidsinterval (BI) geeft de norm aan waarbinnen het HSMR-cijfer ligt. Dit betekent dat – wanneer dezelfde patiënten opnieuw zouden worden behandeld – er met 95% zekerheid een HSMR uitkomt die valt binnen diezelfde norm. Wanneer het HSMR-cijfer boven de 100 valt betekent dit dat er meer sterfte is dan verwacht, op basis van het landelijk gemiddelde. Wanneer de HSMR onder de 100 valt, wil dit zeggen dat een ziekenhuis minder sterfgevallen heeft dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Bij kleine patiëntaantallen is de betrouwbaarheid van het HSMR-cijfer kleiner. Er is dan veel kans op toeval, wat de cijfers minder betrouwbaar maakt. Het betrouwbaarheidsinterval – de norm – zal in dat geval groter zijn. Met andere woorden: hoe groter het betrouwbaarheidsinterval, hoe meer onzekerheid er in de cijfers zit.