Concrete cijfers

In SJG Weert worden heel veel gegevens bijgehouden die de kwaliteit en veiligheid meten. U kunt op onze site lezen hoe we dit toetsen en meten, maar op de landelijke website ‘Ziekenhuischeck’ laten we u zien wat de concrete uitkomsten zijn. De cijfers op Ziekenhuischeck.nl zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. Wij gebruiken deze cijfers om de kwaliteit te verbeteren. U kunt ze gebruiken om te zien hoe het met de kwaliteit van onze zorg is gesteld.

HSMR sterftecijfer
Eén van de concrete cijfers die in de ziekenhuischeck naar voren komt, betreft het HSMR sterftecijfer. Het gaat hierbij om het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode. Met een instrument dat ontwikkeld is op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) berekent SJG Weert jaarlijks het gestandaardiseerde sterftecijfer. Het gestandaardiseerde sterftecijfer zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken verwacht kan worden.

Alle Nederlandse ziekenhuizen berekenen en publiceren jaarlijks de HSMR. Dit gestandaardiseerde sterftecijfer beoogt weer te geven in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfgevallen heeft dan op basis van patiëntkenmerken werd verwacht. 

Om de kwaliteit te kunnen meten en monitoren is het soms noodzakelijk patiëntgegevens/resultaten aan te leveren voor landelijke registratiedoeleinden. Dit gebeurt altijd anoniem en is nooit herleidbaar tot de patiënt zelf.