Concrete cijfers

In SJG Weert worden heel veel gegevens bijgehouden die de kwaliteit en veiligheid meten. U kunt op onze site lezen hoe we dit toetsen en meten, maar op de landelijke website ‘Ziekenhuischeck’ laten we u zien wat de concrete uitkomsten zijn. De cijfers op Ziekenhuischeck.nl zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. Wij gebruiken deze cijfers om de kwaliteit te verbeteren. U kunt ze gebruiken om te zien hoe het met de kwaliteit van onze zorg is gesteld.

Om de kwaliteit te kunnen meten en monitoren is het soms noodzakelijk patiëntgegevens/resultaten aan te leveren voor landelijke registratiedoeleinden. Dit gebeurt altijd anoniem en is nooit herleidbaar tot de patiënt zelf.