PDF
Stel PDF samen

Spataderen

Behandelingen

Vaatchirurgie
Dermatologie

In overleg met de (vaat)chirurg of dermatoloog heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van spataderen. Deze operatie kan plaatsvinden in dagbehandeling of op de poliklinische operatiekamer (POK).

Indien een operatie plaatsvindt tijdens dagbehandeling wordt u op de dag van de operatie opgenomen en mag u enkele uren na de ingreep weer naar huis. Indien een operatie plaatsvindt op de POK kunt u kort na de ingreep naar huis.

In deze folder kunt u meer lezen over de ingreep en welke voorbereidingen u moet treffen. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de specialist ontvangt.

Oorzaken

Spataderen worden meestal veroorzaakt door slecht functionerende kleppen in de oppervlakkige, lange aderen van het been. Klachten variëren van cosmetische bezwaren (ziet niet mooi uit) tot vermoeide benen, een zwaar gevoel in de benen, opgezette enkels en onrustige benen ’s nachts.

Spataderen kunnen door bloedingen (‘spat’aderen) en ontsteking (oppervlakkige thromboflebitis) tot ernstige klachten leiden. In een later stadium kunnen huidafwijkingen optreden, zoals eczeem, geelbruine verkleuringen aan de enkels, verdikking van de huid en in het ergste geval een ‘open been’.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in de folder 'Spataderen' van de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl

U kunt ook de richtlijnen bekijken op:
www.vaat-chirurgie.nl
www.huidarts.info
www.hartenvaatgroep.nl

Voor de operatie

Indien een operatie plaatsvindt tijdens dagbehandeling krijgt u ook een afspraak mee voor het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Deze beoordeelt uw medische situatie en bespreekt met u de verschillende verdovingsmogelijkheden.

Opname via dagbehandeling

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum (route 1E). Neem uw medicijnen, toiletspullen (om u op te frissen) en gemakkelijk zittende kleding mee.

Behandeling via poliklinische operatiekamer

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de POK (route 2B). Neem gemakkelijk zittende kleding mee.

Operatie

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving, via een ruggenprik, of onder algehele verdoving. Welke verdoving u krijgt, heeft u vooraf met uw arts en/of anesthesioloog besproken.

Spataderen kunnen op verschillende manieren worden behandeld. De arts heeft met u besproken welke behandeling bij u van toepassing is.

Behandelmogelijkheden

Endoveneuze laser behandeling
Onder plaatselijke verdoving wordt de grote ader aan de binnenzijde van het bovenbeen (ter hoogte van de knie) met behulp van een echo aangeprikt. Vervolgens wordt een sonde (slangetje) ingebracht. Door de top van de sonde te verwarmen, wordt de ader aan de binnenzijde dichtgeschroeid.

Korte strip
Hierbij wordt de grote ader aan de binnenzijde van het bovenbeen, waarin de kleppen niet meer goed functioneren, verwijderd.

De arts maakt een klein sneetje in uw lies en iets onder de knie. Dan wordt de ader vrij gemaakt van vertakkingen. Met behulp van een draad (stripper) wordt vervolgens de ader onder de huid vandaan getrokken.

Crossectomie
Hierbij wordt de verbinding tussen een zieke oppervlakkige ader en de gezonde dieper gelegen ader verbroken. Deze behandeling vindt plaats in de lies of knieholte.

Perforantectomie
Dit is het afbinden van een lekke verbindingsader tussen het oppervlakkige en het diepe adersysteem in het been.

Convolutectomie
Hierbij worden de kronkelende zijtakken van de ‘lekke’ hoofdader verwijderd. De arts maakt kleine sneetjes (2 - 3 mm) dicht bij de spatader, waarna de adertjes met een haakje worden verwijderd.

Sclerocompressietherapie
Dit is een behandeling waarbij door het inspuiten van de ader met een etsende (bijtende / zure) stof, de ader verschrompelt tot een streng waar geen bloed meer door kan stromen. Bij grotere aderen legt de arts de oorsprong van de ader vast met echo-onderzoek.

Daarna wordt de etsende stof in de vorm van schuim / foam in de ader gespoten. Bij de kleinste adertjes de zogenaamde bezemrijs varices (dit zijn als spinnetjes of twijgetakjes zichtbare rode of blauwe adertjes op het been) wordt de etsende stof als vloeistof rechtstreeks in de adertjes gespoten. Na deze behandelingen draagt u 2 weken een elastische kous.

Na de operatie / behandeling
Na een operatie op de operatiekamer gaat u naar de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent na de narcose of wanneer u uw benen weer goed kunt bewegen na een ruggenprik, gaat u naar het dagcentrum. Aan het einde van de dag mag u in principe weer naar huis.

Na een behandeling op de POK kunt u kort na de ingreep naar huis.

Een dag na de operatie verwijdert u (thuis) het drukverband dat om het geopereerde been zit.

Na de behandeling krijgt u een steunkous mee. Deze draagt u gedurende 2 weken overdag. De steunkous is nodig om zwellingen en bloeduitstortingen te voorkomen. Toch ontstaat vaak na de stripbehandeling een bloeduitstorting aan de binnenzijde van het bovenbeen. Deze bloeduitstorting verdwijnt na enkele weken vanzelf. Een panty onder uw steunkous zorgt ervoor dat deze gemakkelijker aan en uit te trekken is.

Bij de behandeling van spataderen worden meestal oplosbare hechtingen gebruikt. Is dit niet het geval, dan kunt u de hechtingen na 7 - 10 dagen door uw huisarts laten verwijderen. Zeer kleine wondjes worden met een stripje (klein pleistertje) gesloten. Deze kunt u zelf na een week verwijderen.

Adviezen voor thuis

De eerste week na de operatie moet u het rustig aan doen. U mag werken, behalve als u veel moet tillen en/of staan. In het algemeen geldt:

  • Lopen en liggen is beter dan zitten en staan. Moet u toch langere tijd staan, maak dan passen op de plaats. Als u zit, leg dan uw benen op een verhoging.
  • Houdt de benen de eerste 2 dagen droog. Daarna mag u, ook als u geopereerd bent, douchen.
  • U mag niet in bad. Baden en zwemmen mag pas als de wondjes genezen zijn.
  • Bezoek aan de sauna en/of zonnebank mag de eerste 6 weken niet.
  • De eerste week niet sporten en/of fietsen. Daarna, afhankelijk van uw klachten, weer langzaam opbouwen. Lopen mag direct! Voor zowel laser, operatie en sclerocompressietherapie.

Controle

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad komt u 2 of 6 weken na de behandeling voor controle op het spreekuur. Dan bekijkt de arts of het nodig is om eventuele restspataderen weg te spuiten. Indien er problemen zijn kunt u contact opnemen met de poli chirurgie (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur) of de poli dermatologie (op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 - 17:00 uur).

Poli vaatchirurgie:
0495 - 57 22 30

Poli dermatologie:
0495 - 57 22 60

Zo nodig kunt u een afspraak maken voor vervroegde controle op het spreekuur.

Complicaties

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen bij elke chirurgische ingreep complicaties optreden. Denk aan complicaties die verband houden met de algemene lichamelijke toestand, zoals een hartinfarct of een longontsteking en/of embolie. Ook tijdens de operatie kunnen complicaties optreden, zoals nabloedingen, infecties en stoornissen in de wondgenezing. Ten slotte kan een bepaalde ingreep tot specifieke complicaties leiden. Bij spataderoperaties kan het gaan om nabloedingen, wondproblemen en in een enkel geval om voorbijgaande gevoelsstoornissen aan de binnenzijde van boven- en onderbeen. Als de lange ader aan de binnenzijde van het bovenbeen is ‘gestript’, kan na enkele dagen een bloeduitstorting ontstaan en kunt u soms 'knobbels’ voelen. Deze zijn onschuldig en gaan vanzelf weer weg.

Terugkomen van spataderen

Spataderen kunnen altijd terugkomen. In de literatuur beschrijft men een percentage tussen 30 - 50% binnen 5 jaar na de behandeling. Deze terugkomende spataderen veroorzaken niet altijd klachten. De behandeling van terugkomende spataderen kent wel een hogere kans op complicaties.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Is dit niet het geval, bespreek dit eerst met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Idee, opmerking of klacht?'.

Belangrijk

Vergoeding verzekering
Vraag bij uw arts en zorgverzekeraar na of de behandeling vergoed wordt. De behandeling van de spataders die niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar kan als u dat wenst plaatsvinden via Mediweert. Voor meer informatie hierover kunt u:

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met:

Poli vaatchirurgie:
0495 - 57 22 30 
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:00 uur

Poli dermatologie:
0495 - 57 22 60 
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur