PDF
Stel PDF samen

Centraal infuus (PICC-lijn)

Vaatchirurgie

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een PICC-lijn geplaatst gaat worden. Dit is in verband met een langdurige behandeling via het infuus. PICC staat voor Peripherally Inserted Central Catheter. Dit wordt ook wel centraal infuus genoemd. In deze folder vindt u algemene informatie hierover. Indien  de situatie voor u anders is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Wat is een PICC-lijn?

Een PICC-lijn of centraal infuus, is een dun flexibel slangetje dat in de ader (bloedvat) van de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de lijn komt uit in de grote holle ader net boven het hart. Hierdoor komen de medicijnen die via deze lijn worden toegediend in een groot bloedvat terecht en worden snel door het bloed verdund. Omdat niet steeds opnieuw een ader aangeprikt hoeft te worden voorkomt dit schade aan het bloedvat.

De PICC-lijn is geschikt voor langdurige behandeling via een infuus. Via de PICC-lijn kunnen niet alleen medicijnen worden toegediend maar kan ook bloed worden afgenomen. Voor het plaatsen van de PICC-lijn is géén operatie nodig.

Waarom krijgt u een PICC-lijn?

Als vaak medicijnen via de bloedvaten gegeven worden of vaak bloed geprikt moet worden kan er schade aan de bloedvaten ontstaan. Een PICC-lijn is dan een goede keuze. U hoeft dan niet steeds opnieuw geprikt te worden en schade aan de bloedvaten wordt voorkomen.

Voorafgaand

Voorafgaand aan het inbrengen, vindt er via het vaatlab een echo-onderzoek (duplexonderzoek) plaats van de armen om uw bloedvaten te bekijken.

Het inbrengen van een PICC-lijn

Draag op de dag dat de PICC-lijn wordt ingebracht ruim zittende bovenkleding.

Centraal-infuus.jpg

Voor de behandeling wordt u enkele uren opgenomen op het dagcentrum. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatiekamer.

Het inbrengen gebeurt op een steriele manier. De vaatchirurg die de katheter inbrengt, draagt daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen. De arm waarin de PICC-lijn geplaatst wordt, wordt steriel afgedekt.

Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug, met uw armen naast uw lichaam. De vaatchirurg kijkt met een echoapparaat of in de bovenarm een geschikt bloedvat is voor een PICC-lijn. De rechterarm heeft de voorkeur, omdat dit de kortste weg is naar het hart.

De vaatchirurg brengt de PICC-lijn in. Het inbrengen gebeurt onder plaatselijke verdoving. De meeste mensen vinden het inbrengen niet vervelend of pijnlijk.

De PICC-lijn wordt met een speciale pleister vastgezet. Het geheel wordt afgedekt met een doorzichtige folie. De PICC-lijn, wordt aan de buitenkant afgesloten met een dopje. Het inbrengen van een PICC-lijn duurt ongeveer 1 uur.

Risico’s en complicaties

Meestal gaat het inbrengen van een PICC-lijn zonder problemen. Soms is het niet mogelijk om een bloedvat aan te prikken of een PICC-lijn in te brengen. De behandeling wordt dan gestopt en u krijgt een nieuwe afspraak.

Lukt het helemaal niet, dan krijgt u in overleg met de specialist een andere intraveneuze toegangsweg.

Na de behandeling

Bij terugkomst op de afdeling controleert de verpleegkundige uw bloeddruk, en uw temperatuur. Ook controleert zij de insteek van de PICC-lijn op roodheid en zwelling. U kunt enkele uren na het inbrengen van de PICC-lijn weer naar huis toe.

Leefregels

 • Douchen mag, maar u moet hierbij de insteekopening van de PICC-lijn wel droog houden.
 • Baden, zwemmen en saunabezoek wordt afgeraden in verband met risico op infectie.       

Is de insteek onder de doorzichtige folie bij het douchen of om een andere reden vochtig geworden, dan moet deze opnieuw verzorgd worden. Indien u onder behandeling bent bij de thuiszorg, neem dan hiervoor contact op met de thuiszorg.

Bent u onder behandeling in het ziekenhuis, neem dan tijdens kantooruren contact op met de poli van de arts die uw aandoening behandelt. In de avonduren en in het weekend moet u contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoon: 0495 - 57 26 10.

 • U mag niet zwaar tillen (maximaal 10 kg).
 • Met een PICC-lijn kunt u uw dagelijkse activiteiten verder gewoon doen

Belangrijk

 • Laat nooit uw bloeddruk meten aan de arm waar de PICC-lijn zit. De PICC-lijn kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
 • Laat nooit bloed afnemen uit een bloedvat van de arm waar de PICC-lijn zit. Bloed kan worden afgenomen uit de PICC-lijn zelf.
 • Als u een PICC-lijn heeft, krijgt u hiervan een identificatiekaartje. Draag dit kaartje altijd bij u zodat u het kan laten zien aan de arts of de verpleegkundige die u gaat behandelen dat u een PICC-lijn heeft.

Verzorging van de PICC-lijn

De verzorging van de PICC-lijn wordt gedaan door een deskundige van de thuiszorg (als u daar bekend bent) of door een verpleegkundige in het ziekenhuis.

Na elke medicatietoediening wordt de PICC-lijn doorgespoten met een infusievloeistof om de lijn open te houden.

1 x per week wordt de pleister, het desinfecterend sponsje, de doorzichtige folie en het afsluitdopje vernieuwd.

Als de PICC-lijn tijdelijk niet gebruikt wordt, dan moet deze 2 - 3 x per week doorgespoten worden met infusievloeistof om de lijn open te houden.

Wanneer moet u contact opnemen?

 • Bij koorts (temperatuur boven 38,5 °C)
 • Bij tekenen van een infectie van de insteekplaats of van de bovenarm. Tekenen van infectie zijn: roodheid, zwelling, warmte, pijn, koorts en/of koude rillingen, mogelijk zichtbaar pus.
 • Bij lekkage van vocht of bloed naast de PICC-lijn. Bijvoorbeeld als het afsluitdopje los zit, of wanneer een barst in de lijn zit.
 • Als uw arm of schouder opgezwollen is, of als u pijn heeft tijdens het inspuiten van de medicatie. Mogelijk dat de positie van de PICC-lijn dan veranderd is.
 • Bij kortademigheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas. Dit kan wijzen op een luchtembolie.
 • Als u vragen heeft over de PICC-lijn.

Neem tijdens kantooruren (08:00 – 17:00 uur) contact op met de poli van de arts die u behandelt voor uw aandoening. Vermeld daarbij ook altijd dat u een PICC-lijn heeft. 

In de avonduren en in het weekend moet u contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoon: 0495 – 57 26 10.

Belangrijk

Laat nooit uw bloeddruk meten aan de arm waar de PICC-lijn zit. De PICC-lijn kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.

Laat nooit bloed afnemen uit een bloedvat van de arm waar de PICC-lijn zit. Bloed kan worden afgenomen uit de PICC-lijn zelf.

Als u een PICC-lijn heeft, krijgt u hiervan een identificatiekaartje. Draag dit kaartje altijd bij u zodat u het kan laten zien aan de arts of de verpleegkundige die u gaat behandelen dat u een PICC-lijn heeft.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over de PICC-lijn kunt u tijdens kantooruren contact op met de poli van de arts die u behandelt voor uw aandoening. Vermeld daarbij ook altijd dat u een PICC-lijn heeft.

In de avonduren en in het weekend moet u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10